วธ.จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2-8 เม.ย. เปิดให้เข้าชมฟรีอุทยานประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 28, 2017 12:55
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 8 เม.ย.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติทั้งด้านพระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้จัดนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณวัตถุมาจัดนิทรรศการในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ ในส่วนกลางจัดที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในหน่วยงานของกรมศิลปากร พร้อมกันนี้จะจัดเสวนาสัมมนาและอภิปราย รวมทั้งคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76จังหวัด เข้าร่วมงาน โดยพื้นที่หลักที่ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลางจัดที่โบราณสถานสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ภาคเหนือจัดที่เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ และภาคใต้จัดที่โบราณสถานเขาคูหา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รวมทั้งจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี โดยมีการแสดงซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจกรรมคือละครเรื่อง "พระมหาชนก" และการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสวนา สัมมนาอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีใน 4 ภูมิภาคในวันที่ 3 เม.ย. โดยจัดเสวนาใน 4 พื้นที่หลักของกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นายวีระ กล่าวด้วยว่า กรมศิลปากรรายงานอีกว่า จะผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics