แรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาหนี้ให้ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday April 4, 2017 09:54
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ใช้แรงงานผลักดันนายจ้าง ลูกจ้างร่วมมือจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจัดมหกรรมส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมเทค บางนา กรุงเทพฯ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรแรงงานให้เป็น "Productive Manpower" คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีผลิตภาพสูง ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศทุกด้านในอนาคต การน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานด้านสหกรณ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นับเป็นภารกิจที่มีคุณค่า เพราะไม่เพียงจะช่วยสร้างวินัยการออม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้ผู้แก่ใช้แรงงานแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายที่เป็นผลลัพธ์ตามมา อาทิ เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบกิจการ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานตอบแทนสู่สถานประกอบกิจการและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการ แก่คนทำงานในองค์กร ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวินัยในการใช้จ่ายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออม และกรณีที่ลูกจ้างมีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูกซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ๕๔๐ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอีก ๓๐ แห่ง ทั้งนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ รวม ๒๕๑ สัญญา เป็นเงินกว่า ๑,๙๐๐ ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกว่า ๒ แสนคน สถานประกอบกิจการใดสนใจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๐๐๘๐ หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ


Latest Press Release

สบพ. ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบและทดลองหลักสูตร ICAO STP: NOSO-ATC

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสอบทดลองหลักสูตร ICAO STP: Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9...

ภาพข่าว: วธ.-ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปี 2562 โดยมีนางศรีนวล...

โทลล์เวย์ ยกทีมร่วมแสดงพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธานินทร์ พานิชชีวะ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยน.ส.บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน น.ส.ประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ และพนักงาน...

ซีพีเอฟ และ ซีพี ออลล์ ร่วมเปิดร้านอาหาร WOK Station และ Bellinee#s Bake Brew สาขา C.P. Tower Silom

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และนายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวปรียาวรรณ ตันตสุรฤกษ์...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ แมจิก บ็อกซ์ เอเชีย เปิดโปรแกรมสร้างอาชีพนักทำคอนเทนต์สตรีมมิ่ง

ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือกับ นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมจิก บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด...

Related Topics