คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง CPF หนุนเกษตรกรเติบโตยั่งยืน เข้าตา FAO ขอนำไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 09:23
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พัฒนารูปแบบและสัญญาคอนแทร็คฟาร์มมิ่งต่อเนื่องตามหลักสากล ย้ำคอนแทร็คฟาร์มมิ่งเป็นการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการและเกษตรกรที่จะ Win-Win และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมหนุน พรบ.เกษตรพันธสัญญาเชื่อจะช่วยให้ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งได้รับความเข้าใจจากสังคมมากขึ้น

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง และปรับปรุงสัญญาคอนแทรกต์ฟาร์มิ่งให้มีความทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสำคัญของเกษตรกรในฐานะ "พันธมิตรธุรกิจ" ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

"ปัจจุบันเรามีเกษตรกรคู่สัญญาในระบบเพียง 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ซึ่ง 60 % ของจำนวนคู่สัญญานี้เป็นเกษตรกรที่อยู่กับบริษัทมามากกว่า 10 ปี บางรายอยู่ต่อเนื่องมา 30-40 ปี และมีเกษตรกรรายเดิมหลายรายขยายการเลี้ยง เนื่องจากธุรกิจเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและยืนยันได้ว่าอาชีพเกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งกับซีพีเอฟสามารถเติบโตเคียงคู่กับบริษัทไปได้อย่างยั่งยืน" นายณรงค์กล่าวและว่า การที่ประเทศไทยมี พรบ.เกษตรกรพันธสัญญา น่าจะช่วยให้ระบบการทำงานที่ดีนี้ได้รับความเข้าใจจากสังคมมากขึ้น

สำหรับสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงใหม่ของซีพีเอฟ เป็นการเน้นย้ำความชัดเจนเรื่องบทบาทและการมีส่วนร่วมของเกษตกรในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีมีความเสี่ยง การระบุรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนอย่างชัดเจน และยังได้จัดทำป้ายฟาร์มใหม่ที่มีการระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อแสดงข้อมูลฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯแก่ชุมชนรอบข้างแนวทางดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ขอนำไปเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศที่ดำเนินโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งได้ศึกษา

นางสำรวย คงสุข หนึ่งในเกษตรกรที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟมา 16 ปี กล่าวว่า ได้รับความใส่ใจและการดูแลจากบริษัท โดยมีสัตวแพทย์ สัตวบาลมาถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นคอนแทร็คฟาร์มมิ่งกับซีพีเอฟ ทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง บริษัทได้ช่วยสร้างความสำเร็จและเปิดโอกาสให้ลูกทั้งสองคนสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับสูง ปัจจุบันลูกทั้งสองคนเรียนจบแล้วและเข้ามาเรียนรู้งานเพื่อสืบทอดอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อที่มั่นคงต่อไป

นอกเหนือไปจากรายได้และคุณภาพชีวิตที่ได้รับ การเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มไก่จากซีพีเอฟที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกยังส่งผลให้ฟาร์มของตนได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มตัวอย่าง เปิดให้เพื่อนเกษตรกรจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งนับเป็นความภูมิใจในอาชีพอีกส่วนหนึ่ง

อนึ่ง ซีพีเอฟริเริ่มโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรายย่อย" ตั้งแต่ปี 2518 เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย โดยให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนบริหารจัดการแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 60 จาก 5,960 คู่สัญญา เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ กับบริษัทมานานกว่า 10 ปี และเกษตรกรรุ่นแรกๆ ยังคงลงทุนสร้างฟาร์มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อกิจการให้แก่รุ่นลูกหลาน ขณะที่ร้อยละ 98 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ สามารถคืนเงินกู้ธนาคารได้อย่างครบถ้วน และมีเพียงร้อยละ 2 ที่มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมาโดยตลอด./


Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics