คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง CPF หนุนเกษตรกรเติบโตยั่งยืน เข้าตา FAO ขอนำไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 09:23
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พัฒนารูปแบบและสัญญาคอนแทร็คฟาร์มมิ่งต่อเนื่องตามหลักสากล ย้ำคอนแทร็คฟาร์มมิ่งเป็นการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการและเกษตรกรที่จะ Win-Win และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมหนุน พรบ.เกษตรพันธสัญญาเชื่อจะช่วยให้ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งได้รับความเข้าใจจากสังคมมากขึ้น

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง และปรับปรุงสัญญาคอนแทรกต์ฟาร์มิ่งให้มีความทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสำคัญของเกษตรกรในฐานะ "พันธมิตรธุรกิจ" ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

"ปัจจุบันเรามีเกษตรกรคู่สัญญาในระบบเพียง 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ซึ่ง 60 % ของจำนวนคู่สัญญานี้เป็นเกษตรกรที่อยู่กับบริษัทมามากกว่า 10 ปี บางรายอยู่ต่อเนื่องมา 30-40 ปี และมีเกษตรกรรายเดิมหลายรายขยายการเลี้ยง เนื่องจากธุรกิจเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและยืนยันได้ว่าอาชีพเกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งกับซีพีเอฟสามารถเติบโตเคียงคู่กับบริษัทไปได้อย่างยั่งยืน" นายณรงค์กล่าวและว่า การที่ประเทศไทยมี พรบ.เกษตรกรพันธสัญญา น่าจะช่วยให้ระบบการทำงานที่ดีนี้ได้รับความเข้าใจจากสังคมมากขึ้น

สำหรับสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงใหม่ของซีพีเอฟ เป็นการเน้นย้ำความชัดเจนเรื่องบทบาทและการมีส่วนร่วมของเกษตกรในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีมีความเสี่ยง การระบุรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนอย่างชัดเจน และยังได้จัดทำป้ายฟาร์มใหม่ที่มีการระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อแสดงข้อมูลฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯแก่ชุมชนรอบข้างแนวทางดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ขอนำไปเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศที่ดำเนินโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งได้ศึกษา

นางสำรวย คงสุข หนึ่งในเกษตรกรที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟมา 16 ปี กล่าวว่า ได้รับความใส่ใจและการดูแลจากบริษัท โดยมีสัตวแพทย์ สัตวบาลมาถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นคอนแทร็คฟาร์มมิ่งกับซีพีเอฟ ทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง บริษัทได้ช่วยสร้างความสำเร็จและเปิดโอกาสให้ลูกทั้งสองคนสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับสูง ปัจจุบันลูกทั้งสองคนเรียนจบแล้วและเข้ามาเรียนรู้งานเพื่อสืบทอดอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อที่มั่นคงต่อไป

นอกเหนือไปจากรายได้และคุณภาพชีวิตที่ได้รับ การเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มไก่จากซีพีเอฟที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกยังส่งผลให้ฟาร์มของตนได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มตัวอย่าง เปิดให้เพื่อนเกษตรกรจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งนับเป็นความภูมิใจในอาชีพอีกส่วนหนึ่ง

อนึ่ง ซีพีเอฟริเริ่มโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรายย่อย" ตั้งแต่ปี 2518 เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย โดยให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนบริหารจัดการแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 60 จาก 5,960 คู่สัญญา เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ กับบริษัทมานานกว่า 10 ปี และเกษตรกรรุ่นแรกๆ ยังคงลงทุนสร้างฟาร์มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อกิจการให้แก่รุ่นลูกหลาน ขณะที่ร้อยละ 98 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ สามารถคืนเงินกู้ธนาคารได้อย่างครบถ้วน และมีเพียงร้อยละ 2 ที่มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมาโดยตลอด./


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics