วธ.พร้อมแลกเปลี่ยน-ร่วมมือจีนหนุนงานศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 12:20
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับนายไช่ หวู ประธานกองทุนศิลปะแห่งชาติของจีน และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนกองทุนศิลปะแห่งชาติของจีน เมื่อเร็วๆนี้ว่า ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนศิลปะแห่งชาติของจีนนั้นตั้งขึ้นเป็นกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือศิลปิน โครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท มีศิลปิน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนปีละกว่า 10,000 ราย ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนศิลปะแห่งชาติ จะคัดเลือกให้รับทุนปีละประมาณ 1,000 ทุน ในจำนวนนี้มีทุนสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น การเดินทางมาหารือครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างระดับรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือร่วมกิจกรรมใหญ่ด้านศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยว

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ในการหารือครั้งนี้ ทางประธานกองทุนศิลปะแห่งชาติของจีนให้ความสนใจศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกองทุนด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในหลากหลายสาขา อาทิ การดูแลศิลปินของกองทุนศิลปินแห่งชาติ การส่งเสริมด้านไอทีให้ประชาชนของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การส่งเสริมงานด้านแฟชั่นดีไชน์ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งในการหารือครั้งนี้ทั้งสองประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต ทางกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้ความร่วมมืออย่างดีทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวงและระดับประชาชนกับประชาชน เพื่อนำมิติศิลปวัฒนธรรมไปพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. ในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics