โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2559/60 ระบุสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลด หนุนยิลด์ดี ดันผลผลิตน้ำตาลรวมได้ 10 ล้านตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 13:43
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 54 โรง ประกาศปิดหีบอ้อยประฤดูการผลิตปี 59/60 เผยภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบลดลงเหลือ92.95 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อนแต่ผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นเป็น 10.03 ล้านตัน หลังปัจจัยบวกช่วยหนุนทั้งความร่วมมือของชาวไร่ที่จัดส่งอ้อยสดให้แก่โรงงาน สภาพอากาศที่เย็นช่วยเพิ่มค่าความหวาน ทำให้คุณภาพอ้อยปีนี้ดีขึ้น แถมโรงงานน้ำตาลเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดน้ำตาล ช่วยหนุนยิลด์ผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเป็น 107.9 กิโลกรัม ได้ปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้น 0.24 ล้านตันจากปีก่อน เชื่อชาวไร่พอใจรายได้จากการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 54 โรงได้ประกาศเริ่มรับผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2559/60 เมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2559 ล่าสุด โรงงานน้ำตาลได้ประกาศปิดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยคิดเป็นระยะเวลาการหีบอ้อยรวม 149 วัน ซึ่งพบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 92.95 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 94.05 ล้านตันอ้อย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายในปีนี้ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อน โดยสามารถผลิตน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 10.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 100.3 ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตน้ำตาลได้ 97.86 ล้านกระสอบ

สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้ฤดูการผลิตปี 2559/60 สามารถผลิตน้ำตาลได้ปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น มาจากคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีปัจจัยมาจากสภาพอากาศเย็นและแห้งในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ค่าความหวานในอ้อยปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 12.27 ซี.ซี.เอส. ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลทุกโรงได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ำตาลให้ได้ปริมาณสูงสุด จึงทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เพิ่มขึ้นเป็น 107.9 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จากปีก่อนที่มียิดล์อยู่ที่ 104.05 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้น 3.85 กิโลกรัมต่อตันอ้อย แม้ว่าสัดส่วนปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 64.17% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้ เทียบกับจำนวน 64.78% ในปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณผลิตกากน้ำตาล (โมลาส) ในปีนี้อยู่ที่ 3.86 ล้านตัน ลดลง 0.47 ล้านตัน จากปีก่อนก่อนหน้า

"ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงานต่างพึงพอใจกับภาพรวมการผลิตที่ได้ปริมาณน้ำตาลทรายที่มากขึ้น และฝ่ายโรงงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยและการบริหารรถอ้อยเข้าคิวได้ดีขึ้น จึงทำให้หีบสกัดอ้อยน้ำตาลที่มากขึ้น ทำให้ชาวไร่มีรายได้และผลตอบแทนจากการเพาะปลูกจากช่วงราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกด้วย" นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ส่วนการประเมินภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 60/61 เชื่อว่า จะดีกว่ารอบการผลิตของปี 59/60 เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย ขณะเดียวกันพบว่าชาวไร่อ้อยหลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวไร่บางรายได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากยังมองแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 60/61 น่าจะดีกว่าปีนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน

นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562...

มาตรฐานทางเท้า กทม. เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ปัญหาทางเท้าใน กทม. อาทิ ทางเท้าเป็นหลุมบ่อ ถูกเบียดบังโดยเสาไฟฟ้า การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอในการสร้างทางเท้าว่า กทม....

สศร. วาดบ้านแปลงเมือง พญานาค แห่งโซ่พิสัย ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมในโครงการวาดบ้านแปลงเมือง ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่...

รณรงค์ให้ทางม้าลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของประชาชน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และรัฐบาลได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลาย...

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก โครงการ 3รัก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม "โครงการ 3 รัก" หมายถึง...

Related Topics