มาตรฐานบัญชี สำหรับ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 16:44
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายท่านกำลังติดตามข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ "มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)" และมีความกังวลว่า "จะสร้างภาระแก่กิจการขนาดเล็ก" จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ขอยืนยันว่า กิจการขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จาก TFRS for SMEs เพราะกิจการกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน ซึ่งมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน และมาตรฐานฯดังกล่าว อันที่จริงก็คือ TFRS for NPAEs เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ได้รับการแปลงร่างเข้าไปบรรจุอยู่ในมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นั่นเอง การนำมาตรฐานบัญชี SME ไปใช้จึงไม่ได้แตกต่างจากมาตรฐานบัญชีเดิมที่ใช้อยู่เลย มีเพียงแค่การจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งก็จะได้รับการผ่อนผันการจัดทำไปอีก 2 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับนักบัญชีในการเตรียมฐานข้อมูล ซึ่งงบกระแสเงินสดนี้จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้งบการเงินจากบัญชีชุดเดียวในการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารแก่ SMEs อีกทั้งยังเปิดทางเลือกให้สามารถตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กในการแข่งขันโดยสื่อสารข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระแก่ท่าน และขอเน้นย้ำว่างบการเงินยังคงจัดทำเช่นเดิม คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเหมือนเดิม

ผลประโยชน์ของพนักงานยังคงรับรู้รายการโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดเหมือนเดิมมีทางเลือกสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคายุติธรรมได้การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ ยังคงรับรู้ด้วย 3 วิธีเหมือนเดิมปี 2562 ให้จัดทำงบกระแสเงินสดเป็นปีแรกและไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

ส่วนกิจการที่เข้าข่ายซับซ้อนตาม TFRS for SMEs ได้แก่กลุ่มกิจการ หรือกิจการที่เป็นฐานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือร่วมการงาน กลุ่มเหล่านี้มีจำนวนน้อยและข้อกำหนดใหม่มีวัตถุประสงค์ให้กิจการเหล่านี้เสนอข้อมูลการเงินที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น การจัดทำงบการเงินรวม เป็นต้น

นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้มีโครงการพัฒนา Software บัญชีสำหรับ SMEs และ Work Sheet สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดในรูปแบบโปรแกรม Excel ซึ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพให้จัดทำบัญชีอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการจัดทำงบกระแสเงินสดให้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการจัดทำบัญชีลงได้ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบโปรแกรมดังกล่าว คาดว่าจะแจกให้ผู้ประกอบการใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้เร็ว ๆ นี้

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทุกคน เข้าไปอ่านแนวปฏิบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีออกเป็นการเพิ่มเติมสำหรับกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRS for SMEs ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้มากขึ้น..


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics