มาตรฐานบัญชี สำหรับ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 16:44
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายท่านกำลังติดตามข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ "มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)" และมีความกังวลว่า "จะสร้างภาระแก่กิจการขนาดเล็ก" จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ขอยืนยันว่า กิจการขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จาก TFRS for SMEs เพราะกิจการกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน ซึ่งมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน และมาตรฐานฯดังกล่าว อันที่จริงก็คือ TFRS for NPAEs เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ได้รับการแปลงร่างเข้าไปบรรจุอยู่ในมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นั่นเอง การนำมาตรฐานบัญชี SME ไปใช้จึงไม่ได้แตกต่างจากมาตรฐานบัญชีเดิมที่ใช้อยู่เลย มีเพียงแค่การจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งก็จะได้รับการผ่อนผันการจัดทำไปอีก 2 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับนักบัญชีในการเตรียมฐานข้อมูล ซึ่งงบกระแสเงินสดนี้จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้งบการเงินจากบัญชีชุดเดียวในการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารแก่ SMEs อีกทั้งยังเปิดทางเลือกให้สามารถตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กในการแข่งขันโดยสื่อสารข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระแก่ท่าน และขอเน้นย้ำว่างบการเงินยังคงจัดทำเช่นเดิม คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเหมือนเดิม

ผลประโยชน์ของพนักงานยังคงรับรู้รายการโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดเหมือนเดิมมีทางเลือกสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคายุติธรรมได้การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ ยังคงรับรู้ด้วย 3 วิธีเหมือนเดิมปี 2562 ให้จัดทำงบกระแสเงินสดเป็นปีแรกและไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

ส่วนกิจการที่เข้าข่ายซับซ้อนตาม TFRS for SMEs ได้แก่กลุ่มกิจการ หรือกิจการที่เป็นฐานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือร่วมการงาน กลุ่มเหล่านี้มีจำนวนน้อยและข้อกำหนดใหม่มีวัตถุประสงค์ให้กิจการเหล่านี้เสนอข้อมูลการเงินที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น การจัดทำงบการเงินรวม เป็นต้น

นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้มีโครงการพัฒนา Software บัญชีสำหรับ SMEs และ Work Sheet สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดในรูปแบบโปรแกรม Excel ซึ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพให้จัดทำบัญชีอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการจัดทำงบกระแสเงินสดให้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการจัดทำบัญชีลงได้ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบโปรแกรมดังกล่าว คาดว่าจะแจกให้ผู้ประกอบการใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้เร็ว ๆ นี้

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทุกคน เข้าไปอ่านแนวปฏิบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีออกเป็นการเพิ่มเติมสำหรับกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRS for SMEs ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้มากขึ้น..


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics