งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 จำนวน 36,960,000 บาท ให้องค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ รวมงบประมาณจังหวัดละ 480,000 บาท ประเภทเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 มีงบประมาณรวมทั่วประเทศ 38,500,000 บาท จังหวัดละ 500,000 บาท และยังมีงบสำรองคงเหลือ 8,540,000 บาท สำหรับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับสำนักงานสาขาจังหวัดที่มีองค์กรเกษตรกรให้ความสนใจยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมากเกินกว่างบที่ตั้งไว้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดี มีองค์กรเกษตรกรประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จำนวน 52,030,000 บาท แยกเป็น ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 701 โครงการ เป็นเงิน 21,030,000 บาท ประเภทกู้ยืม จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท และในขณะนี้ยังมีองค์กรเกษตรกรทยอยยื่นความประสงค์ขอรับงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากในจังหวัดใดเกินโควต้าที่กำหนดก็สามารถยื่นของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งยังมีงบสำรองอีก 8,540,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการผลิตขั้นพื้นฐานด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานอาหารเพื่อการบริโภค เพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิตตามอาชีพที่เกษตรกรดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกองค์กรเกษตรกรไปสู่การแปรรูป จัดจำหน่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผ่านกระบวนการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารงาน และการออมเงินสะสมทุนของสมาชิกองค์กร เรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ และความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรเกษตรกรและสมาชิก ควรจัดทำกิจกรรมสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics