งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 จำนวน 36,960,000 บาท ให้องค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ รวมงบประมาณจังหวัดละ 480,000 บาท ประเภทเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 มีงบประมาณรวมทั่วประเทศ 38,500,000 บาท จังหวัดละ 500,000 บาท และยังมีงบสำรองคงเหลือ 8,540,000 บาท สำหรับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับสำนักงานสาขาจังหวัดที่มีองค์กรเกษตรกรให้ความสนใจยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมากเกินกว่างบที่ตั้งไว้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดี มีองค์กรเกษตรกรประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จำนวน 52,030,000 บาท แยกเป็น ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 701 โครงการ เป็นเงิน 21,030,000 บาท ประเภทกู้ยืม จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท และในขณะนี้ยังมีองค์กรเกษตรกรทยอยยื่นความประสงค์ขอรับงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากในจังหวัดใดเกินโควต้าที่กำหนดก็สามารถยื่นของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งยังมีงบสำรองอีก 8,540,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการผลิตขั้นพื้นฐานด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานอาหารเพื่อการบริโภค เพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิตตามอาชีพที่เกษตรกรดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกองค์กรเกษตรกรไปสู่การแปรรูป จัดจำหน่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผ่านกระบวนการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารงาน และการออมเงินสะสมทุนของสมาชิกองค์กร เรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ และความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรเกษตรกรและสมาชิก ควรจัดทำกิจกรรมสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 เมษายน 2562

สัปดาห์นี้ยังคงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาทรงตัวที่หาบละ 540 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562...

มทร.ธัญบุรี กวาด 8 รางวัลนานาชาติ #เจนีวา

อาจารย์นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 8 รางวัลใหญ่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เผยคุณภาพผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อเนื่อง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...

ศูนย์การค้าเซ็นทรัฃพลาซา ชลบุรี จัดแคมเปญฉลองเปิดโฉมใหม่ Food Park มอบความพิเศษให้ลูกค้าต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จัดแคมเปญฉลองเปิดโฉมใหม่ Food Park มอบความพิเศษให้ลูกค้าต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณ ชั้น G พิเศษสำหรับ 200 ท่านแรก อร่อยกับเมนูพิเศษราคาเพียง 10 บาท กับร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - เดินหน้าเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในโครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน ปางศิลาทอง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวได้เข้าร่วมแปลงใหญ่โคเนื้อปางศิลาทอง มีการเลี้ยงโคขุนมีชีวิตที่มีมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อของกรมปศุสัตว์...

Related Topics