งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 จำนวน 36,960,000 บาท ให้องค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ รวมงบประมาณจังหวัดละ 480,000 บาท ประเภทเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 มีงบประมาณรวมทั่วประเทศ 38,500,000 บาท จังหวัดละ 500,000 บาท และยังมีงบสำรองคงเหลือ 8,540,000 บาท สำหรับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับสำนักงานสาขาจังหวัดที่มีองค์กรเกษตรกรให้ความสนใจยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมากเกินกว่างบที่ตั้งไว้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดี มีองค์กรเกษตรกรประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จำนวน 52,030,000 บาท แยกเป็น ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 701 โครงการ เป็นเงิน 21,030,000 บาท ประเภทกู้ยืม จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท และในขณะนี้ยังมีองค์กรเกษตรกรทยอยยื่นความประสงค์ขอรับงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากในจังหวัดใดเกินโควต้าที่กำหนดก็สามารถยื่นของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งยังมีงบสำรองอีก 8,540,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการผลิตขั้นพื้นฐานด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานอาหารเพื่อการบริโภค เพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิตตามอาชีพที่เกษตรกรดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกองค์กรเกษตรกรไปสู่การแปรรูป จัดจำหน่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผ่านกระบวนการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารงาน และการออมเงินสะสมทุนของสมาชิกองค์กร เรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ และความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรเกษตรกรและสมาชิก ควรจัดทำกิจกรรมสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics