สสว. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอีก 5 ภาคี ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs เพื่อส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพให้สามารถขยายกิจการได้อย่างมีมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 16:42
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สสว.

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างมีมาตรฐาน

"ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะขนาดย่อมและรายย่อย (Micro SME) จะมุ่งในเรื่องการเพิ่มยอดขาย และมีข้อจำกัดในเรื่องการบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ รวมถึงการทำบัญชีตามมาตรฐานสากล ข้อจำกัดนี้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ SME ที่มีศักยภาพ และเป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากระบบธนาคารได้ การสนับสนุน SME ขนาดย่อมและรายย่อยให้เติบโตจำเป็นต้องทำควบคู่กันไป ทั้งในเรื่องการช่วยเพิ่มยอดขาย และการจัดระบบงานภายในให้เป็นมาตรฐาน สสว. มีโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ Micro SME และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อยู่แล้ว โดยจะพยายามจูงใจ Micro SME ที่มีศักยภาพอยู่ในวิสัยที่จะสามารถขยายกิจการได้ ให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ดังนั้น Program บัญชีแบบง่ายๆ ที่พัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยที่สำคัญให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ สสว. จะแนะนำให้ SME ขนาดย่อมและรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการของ สสว. นำ Program บัญชีนี้ไปใช้" นางสาลินี กล่าว

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ SMEs สามารถจัดทำระบบบัญชีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนมีมาตรฐานสากล ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี การจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี

รวมไปถึงการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ SMEs ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพให้ธุรกิจสามารถแข็งขันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ทั้งบน PC Smart Phone และ Tablet ด้วย INET Cloud Technology ที่ได้มาตรฐานระดับโลกแบบ Hybrid สามารถทำงานได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์รองรับระบบ e-Tax ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs อีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs นี้ จึงเหมาะกับธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถรองรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ โดยปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าทั้งสิ้น 1,577,779 ราย แบ่งเป็นบุคคลธรรมดา 915,781 ราย นิติบุคคล 661,998 ราย ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า02-547-5981


Latest Press Release

ภาพข่าว: บี.กริม เพาเวอร์ #BGRIM ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ LG Chem Ltd.ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่และทันสมัยที่สุดจากประเทศเกาหลีใต้

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) พร้อมด้วย ดร.สุรชัย สายบัว (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ LG Chem Ltd. ผู้ผลิตแบตเตอรี่ Li-ion...

ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน

ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน "เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน" การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอแม่สอด - แม่ระมาดจังหวัดตาก รองรับการเติบโตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรรม...

อุดฟนุนสินค้าไทย คุณภาพดี ระดับ 5 ดาว ในงาน Otop Thailand

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนช้อป ของดี ของอร่อย ในงาน "Otop Thailand" งานแสดงสินค้าพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ดีไซน์เก๋จากทั่วทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี (โซนร้านทอง) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค "Otop Thailand"...

งาน Top Brand sale และ Office Mate Sale

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน "TOP BRANDS SALE" รวบรวมสินค้าแฟชั่น ให้นักช้อป เลือกสรรทั้ง เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, แว่นตาคุณภาพ จากแบรนด์ดัง Reebok, Esprit, Kybrid, Birkenstock, DA+PP และอีกมากมายใน ราคาลดสูงสุดถึง 70% ช้อปโดนใจกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ...

อบรมวิทยากร 3 สารรุ่นแรกเริ่มแล้ว 3 สมาคมเอกชนแห่อบรมเกินเป้า

กรมวิชาการเกษตร เปิดคอร์สวิทยากร 3 สารรุ่นแรกพร้อมกันทั่วประเทศ สมาคมภาคเอกชนเข้าคิวติวเข้มรุ่นแรกเกินเป้าเข้าอบรมกว่า 200 คน รุ่น 2 อีก 300 คนรอคิวอบรมรุ่นหน้า 6 มิถุนายน นี้ คาดหลังผ่านการอบรมมีวิทยากร 3 สารทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 คน นางสาวเสริมสุข...

Related Topics