ฝนหลวงฯ สานต่องานตามศาสตร์พระราชาในจอร์แดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 23:46
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม ประเทศจอร์แดน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยี ฝนหลวง ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามฝ่ายรัฐบาลไทยและ ดร. อากิฟ อัล ซูบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามฝ่ายรัฐบาลจอร์แดน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดินทางประสานความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 – 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศจอร์แดน โดยทางจอร์แดนได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในประเทศจอร์แดน ตามแผนงานระยะ 3 ปี ประกอบด้วยการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศ พร้อมกับติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติและเครื่องตรวจอากาศชั้นบนตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้ทดลองปฏิบัติการทำฝนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน King Talal โดยมีการวิเคราะห์สภาพอากาศและใช้เงื่อนไขการปฏิบัติการตามที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บินปฏิบัติการในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยบันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงของเมฆและสภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายจอร์แดนต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขการตัดสินใจในการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของจอร์แดนมากยิ่งขึ้น

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนความร่วมมือระยะยาวฝ่ายไทยจะเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนให้ฝ่ายจอร์แดนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองให้มากขึ้น อาจเป็นการเดินทางไปให้คำแนะนำเป็นระยะๆ ที่ประเทศจอร์แดนในช่วงฤดูทำฝน เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน และทางฝั่งประเทศจอร์แดนจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อจะได้ทราบปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการขอรับความช่วยเหลือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจในการทำความเข้าใจกับประชาชน และสื่อมวลชนของจอร์แดนถึงผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการความร่วมมือการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยี ฝนหลวงระหว่างไทยกับจอร์แดนในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานตามโครงการนี้นับได้ว่าเป็นการเผยแผ่ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งเป็นการสานต่องานตามศาสตร์ของพระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics