พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติ...จำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตสอง ปี 60 ปริมาณ 1.8 ล้านตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 13:33
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และหากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนจะสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตัน ซึ่งกรมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศ (TOR) การจำหน่ายข้าวดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมตัวอย่างข้าวในคลังสินค้า ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นซองเอกสารคุณสมบัติได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 60 ราย โดยในขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทั้ง 60 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะทำงานฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. หรือทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.thทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจะประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics