พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติ...จำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตสอง ปี 60 ปริมาณ 1.8 ล้านตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 13:33
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และหากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนจะสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตัน ซึ่งกรมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศ (TOR) การจำหน่ายข้าวดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมตัวอย่างข้าวในคลังสินค้า ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นซองเอกสารคุณสมบัติได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 60 ราย โดยในขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทั้ง 60 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะทำงานฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. หรือทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.thทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจะประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


Latest Press Release

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์แพทย์เขตเมือง ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสร้างเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดในนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี...

เต็มอิ่มกับแซนวิชชิ้นโต...ที่ เจ้าพระยาปาร์ค

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค – ถนนรัชดาภิเษก ชวนคุณมาอิ่มอร่อยแบบเบาๆกับเมนูแซนวิส ที่สามารถเลือกขนมปังชิ้นโตได้เองอาทิ ขนมปังโฮลวีท, งา หรือ เฟรนซ์เบรค แล้วเลือกเมนูที่ชอบอาทิ แซนวิสสเต็กแอนด์ชีส สเต็กเนื้อฉ่ำนุ่ม...

วธ.-สวจ.ทั่วประเทศพร้อมนำนโยบายรัฐบาล-วัฒนธรรมสู่ทุกพื้นที่

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ว่า...

ราชภัฏโคราชจัดสอบวัดระดับทักษะทางภาษา สอบ TOEFL TOEIC และวัดระดับภาษาจีน HSK

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน สอบ HSK ภาษาอังกฤษ สอบ TOEFL สอบ TOEIC โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 1. สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 10...

นศ.ฝึกงานสหกิจ มทร.ธัญบุรี รับรางวัลพนักงานดีเด่น โรงแรม Marriott

"เวลา 9 เดือนที่ตนเองได้ฝึกงานที่นี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่า ตนเองเหมือนพนักงานคนหนึ่ง เนื่องจากตนเองไม่เคยทำงานและฝึกงานที่ไหนมาก่อน ที่นี่สอนให้ตนเองตรงต่อเวลาเพราะว่าฝรั่งจะเน้นเรื่องของเวลามากที่สุดภูมิใจที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น...

Related Topics