กสร. มุ่งส่งเสริมบุคลากรมีจิตบริการประชาชน พัฒนาตนเองเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 15:15
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มี จิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กสร.จึงส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีจิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเปิดให้บริการอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 132 วิชา/บทเรียน อาทิ การบริการที่เป็นเลิศ คุณธรรมสำหรับข้าราชการ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น และ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของข้าราชการผู้นั้นด้วย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงแรงงาน และบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่กล่าวไว้กับข้าราชการกระทรวงแรงงานว่า "ข้าราชการทุกคนต้องปรับตัวให้ทันพร้อมที่จะปฏิบัติงานในยุคปฏิรูปและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป" ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณภาพในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้เป็นอย่างดี.


Latest Press Release

มทร.ธัญบุรี คิดค้นพรมรักษ์โลก ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ

แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ย่อยสลาย ลดปัญหาขยะพลาสติก ผลงานนักศึกษาปริญญาโท นางสาวประภัสสร วันนิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์...

Winter Fair @ASCOT Saturday, 2nd February 2019 (10am - 5pm)

ทางโรงเรียนนานาชาติแอสคอตขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองและบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงาน Winter Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ...

ฉลองวันแห่งความรักด้วยมื้อค่ำสุดพิเศษ ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ขอเชิญท่านมาฉลองวันแห่งความรักกับคนพิเศษด้วยอาหารมื้อพิเศษพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนโรแมนติกในค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้องอาหาร เอเลเมนท์ (Elements Restaurant) หรือ ห้องอาหาร อัพ...

ตระการตา ผ้าหาดเสี้ยว...จากการสืบสานผ้าดั้งเดิม สู่การประยุกต์ร่วมสมัย พร้อมผ้าลวดลายใหม่ประยุกต์จากจก ๙ ลาย

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าหาดเสี้ยว" จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการเสวนาเรื่องผ้าหาดเสี้ยว...

ตอบแทนคุณครู รับเฟรนช์ฟรายส์ฟรีที่แมคโดนัลด์

วันครูปีนี้ แมคโดนัลด์มอบของขวัญพิเศษแด่คุณครูทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวครู หรือ บัตรค่าราชการครู หรือบัตรใดๆ ที่ยืนยันถึงสถานะอาชีพครู รับฟรี! เฟรนช์ฟรายส์ขนาดเล็ก 1 ซอง มูลค่า 29 บาท เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ครบ 50 บาทขึ้นไป วันที่...

Related Topics