กสร. มุ่งส่งเสริมบุคลากรมีจิตบริการประชาชน พัฒนาตนเองเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 15:15
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มี จิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กสร.จึงส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีจิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเปิดให้บริการอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 132 วิชา/บทเรียน อาทิ การบริการที่เป็นเลิศ คุณธรรมสำหรับข้าราชการ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น และ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของข้าราชการผู้นั้นด้วย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงแรงงาน และบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่กล่าวไว้กับข้าราชการกระทรวงแรงงานว่า "ข้าราชการทุกคนต้องปรับตัวให้ทันพร้อมที่จะปฏิบัติงานในยุคปฏิรูปและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป" ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณภาพในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้เป็นอย่างดี.


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics