WWF ประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 15:10
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--WWF ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand) โดยมีตัวแทนระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำภายในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หัวข้อหลักเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสถาบันการเงินและตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจธนาคารไม่อาจเพิกเฉยต่อความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตในภาคการเกษตร และเป็นผลกระทบลูกโซ่มาสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ หลายประเทศก็เริ่มนำนโยบายข้อบังคับที่มีผลต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางธรรมชาติ เช่น คาร์บอน ถ่านหิน หรือน้ำมัน มาใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ้น ภาคธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ด้วยการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสนอทางเลือกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณ ยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า "ภาคการเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อลดการคุกคามสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อปกป้องและดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทาง WWF ประเทศไทย จึงให้ความสนใจกับการลงทุน ในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น"

ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเหตุการณ์จำลอง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อลงทุนให้กิจการป่าไม้ ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรบ้าง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อภาคการธนาคารหากลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยมีคุณ ธิโบต์ เลเด็ค เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายป่าไม้ภูมิภาค ของWWF เป็นผู้คอยให้คำแนะนำถึงแนวทางที่ธนาคารจะสามารถสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

หนึ่งในตัวแทนธนาคารที่เข้าร่วมงาน ให้ความเห็นว่า "ธนาคารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก เพราะนับเป็นปัจจัยความเสี่ยงแบบหนึ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ธนาคารในต่างประเทศบางแห่งอาจมีนโยบายเลือกที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับธุรกิจที่ส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โดยส่วนตัว ผมกลับมองว่า ธนาคารควรมีหน้าที่เสนอทางเลือก หรือทางออกที่ จะนำไปสู่การสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธ ก็จะไม่เพียงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่จะส่งกระทบไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น กระทบต่อการจ้างงาน"

ทั้งนี้ บทบาทข้างหน้าต่อไปของ WWF-ประเทศไทย จะเป็นการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายตามกรอบ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล หรือ ESG ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของ WWF จากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้สถาบันการเงินและนักลงทุนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันโลกให้เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานอย่างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการผนวกเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแผนการลงทุน


Latest Press Release

จุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) รุ่นใหม่ บาง โฉบเฉี่ยว เหนือกฎเกณฑ์ทุกความคาดหมาย

คาร์เทียร์ เผยโฉม กำไลจุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) หรือเรียกสั้นๆ ว่า คลู (Clou) รุ่นใหม่ ที่ได้รับการปรับโฉมให้มีรูปทรงที่บาง โฉบเฉี่ยวและดูคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์เกลียวที่บิดโค้ง แสดงถึงความต่อเนื่องของเส้นสาย...

รมว.แรงงาน นำเยาวชนคนเก่ง พบนายกฯ สร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์...

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร...

การแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 Monthly Customs Press 4/2561

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ...

HomePro มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI 2018

โฮมโปรได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นโดย S&P...

Related Topics