WWF ประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 15:10
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--WWF ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand) โดยมีตัวแทนระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำภายในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หัวข้อหลักเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสถาบันการเงินและตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจธนาคารไม่อาจเพิกเฉยต่อความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตในภาคการเกษตร และเป็นผลกระทบลูกโซ่มาสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ หลายประเทศก็เริ่มนำนโยบายข้อบังคับที่มีผลต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางธรรมชาติ เช่น คาร์บอน ถ่านหิน หรือน้ำมัน มาใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ้น ภาคธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ด้วยการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสนอทางเลือกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณ ยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า "ภาคการเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อลดการคุกคามสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อปกป้องและดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทาง WWF ประเทศไทย จึงให้ความสนใจกับการลงทุน ในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น"

ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเหตุการณ์จำลอง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อลงทุนให้กิจการป่าไม้ ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรบ้าง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อภาคการธนาคารหากลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยมีคุณ ธิโบต์ เลเด็ค เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายป่าไม้ภูมิภาค ของWWF เป็นผู้คอยให้คำแนะนำถึงแนวทางที่ธนาคารจะสามารถสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

หนึ่งในตัวแทนธนาคารที่เข้าร่วมงาน ให้ความเห็นว่า "ธนาคารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก เพราะนับเป็นปัจจัยความเสี่ยงแบบหนึ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ธนาคารในต่างประเทศบางแห่งอาจมีนโยบายเลือกที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับธุรกิจที่ส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โดยส่วนตัว ผมกลับมองว่า ธนาคารควรมีหน้าที่เสนอทางเลือก หรือทางออกที่ จะนำไปสู่การสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธ ก็จะไม่เพียงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่จะส่งกระทบไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น กระทบต่อการจ้างงาน"

ทั้งนี้ บทบาทข้างหน้าต่อไปของ WWF-ประเทศไทย จะเป็นการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายตามกรอบ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล หรือ ESG ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของ WWF จากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้สถาบันการเงินและนักลงทุนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันโลกให้เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานอย่างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการผนวกเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแผนการลงทุน


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics