ฝนหลวงฯ เตรียมขยับเป็นหนึ่งในอาเซียนด้านการดัดแปรสภาพอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 23:45
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (SCMG) ครั้งที่ ๓๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ จากประเทศสมาชิก ASEAN จำนวน 8 ประเทศ รวมถึงตัวแทนจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (SCMG) ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕60 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ จากประเทศสมาชิก ASEAN จำนวน 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมถึงตัวแทนจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตือนภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิก และความร่วมมือการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การผันแปรของสภาพอากาศ มรสุม ผลกระทบจากเขตพรมแดนทางทะเล มลพิษทางอากาศ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และการประเมินความเสี่ยง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง กรมได้เสนอให้มีการจัด ASEAN Weather Modification Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบ SCMG (Work Plan of Meteorological and Geophysics) โดยกำหนด จัดในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ประเทศไทย ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รายงานถึงความร่วมมือ ในอาเซียนด้านการดัดแปรสภาพอากาศว่าในอดีตได้มีการดำเนินความร่วมมือ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในการร่างข้อเสนอโครงการ ASEAN Cooperative Weather Modification Project โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน และประเมินศักยภาพการทำฝนเทียมในภูมิภาคอาเซียน แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการ และมีการปรับปรุงโครงสร้างของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตรในช่วงเวลานั้น จึงทำให้โครงการมีความก้าวหน้าไม่มากนัก ประเทศไทยจึงขอเสนอโครงการ ASEAN Weather Modification Workshop เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียนอีกครั้ง และได้นำเสนอเทคโนโลยีฝนหลวงซึ่งเป็นเทคนิคที่ริเริ่มคิดค้นโดยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการปฏิบัติการ เทคนิคและขั้นตอนการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการได้เรียนรู้การพัฒนาการพยากรณ์และระบบการเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่ได้ดำเนินการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง และเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศของหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมฝนหลวงฯ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี และได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาค และเทคนิคในการทำฝนของประเทศสมาชิก เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงของไทยให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป นายสุรสีห์ กิตติมณฑล กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

โยม่าแบงก์ตั้งเป้าปฏิวัติภาคธนาคารในเมียนมาร์ พร้อมส่งเสริมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบผ่านโซลูชั่นการตัดสินใจของเอ็กซ์พีเรียน

- โยม่าแบงก์ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันในตลาดแมส ผ่านการนำเสนอโซลูชั่น Smart Credit ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมการตัดสินใจขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง - แอปพลิเคชันการกู้ยืมที่ถูกจัดการด้วยแพลตฟอร์ม Digital Onboarding ของเอ็กซ์พีเรียน...

ไต้หวัน-ไทย ผนึกกำลังพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

System Integration Promotion Alliance (SIPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานการพัฒนาอุตสาหกรรม (IDB) สังกัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจไต้หวัน (MOEA) ได้นำคณะตัวแทนบริษัท IoT และเมืองอัจฉริยะจากไต้หวันมาเยือนกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ...

24 สิงหาคมนี้ รฟม. และ BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 2 สถานี (สถานีวัดมังกร สถานีบางหว้า)

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร...

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ จับมือแพนทั่ม แบรนด์พริ้นเตอร์ชั้นนำ มุ่งเน้นบริการหลังการขายครบวงจร รองรับฐานลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ PANTUM (แพนทั่ม) แบรนด์ชั้นนำด้านพริ้นเตอร์และโซลูชั่นงานพิมพ์ แต่งตั้งซินเน็คฯ เป็น Authorized Service Center...

มกอช. ชูสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้และแสดงเครื่องหมายบรองมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้อง พร้อมชูศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

Related Topics