ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:40
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น แก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำประปาไม่พอจ่าย พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ต.โคกสี จ.ขอนแก่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนยืนยันคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า แม้ว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกชุกจนเกิดน้ำท่วม แต่ยังมีบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงประสบภัยแล้งและปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอสำหรับนำมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ล่าสุด เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยพลตรี โกศล ชูใจ อนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และนายเสริม หึกขุดทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจสภาพปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาน้ำพอง เพื่อรับฟังปัญหาจากนายก อบต.บ้านค้อและประชาชนจากบ้านป่าหวายนั่ง ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ตำบลโคกสี ร่วมกับนายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในปัจจุบันและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและความจำเป็นที่ให้ กปภ.ขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังตำบลโคกสีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับต่อไป

นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงการสูบจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำประปาของ กปภ. มีคุณภาพ สะอาดและได้มาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ หากประชาชนขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics