กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดง 6 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมงาน OTOP Midyear 2017 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก 18 - 25 พ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:49
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน " OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก" ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เข้าร่วม ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี : วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ลักษณะ คือ เป็นชุมชนที่เริ่มด้วยศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานดังกล่าวจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีชุมชนหลัก ๆ ที่เด่นชัด คือชุมชนไทย ชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนไทยยวน มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ แต่คนในชุมชนก็มีความรัก ความสามัคคี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

2.ชุมชนวัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนที่ร่วมกันทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลดละเลิกอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อนำชุมขนให้เกิดความเข้มแข็ง

3.ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในชุมชนส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเกษตร ฯลฯ

4.ชุมชนวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้ศรัทธาประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง สอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าโบราณ การทอผ้าตีนจก มีแหล่งอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ "โฮงซึงหลวง" แหล่งผลิตเครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นงานช่างไม้ และทำเครื่องดนตรีด้วยตัวเอง เช่น สะล้อ ซอ ซึง

5.ชุมชนบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีคณะผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักษ์และประชาชนชาวด่านซ้ายก่อให้เกิดความสุขสงบ สามัคคีของมวลประชาชน

6.ชุมชนวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจนทำให้ "คณะโนราวัดคลองแห" และ"ตลาดน้ำคลองแห" เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในระดับประเทศ

โดยทั้ง 6 ชุมชนถือเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้มิติวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากในที่สุด


Latest Press Release

MOOSE CRAFT CIDER ร่วมสนับสนุนนักแข่งรถฟอร์มูล่า วัน สัญชาติไทย อเล็กซ์ อัลบอน และทีม Scuderia Toro Rosso ประกาศศักดาธงไตรรงค์สู่สนามแข่งระดับโลก

MOOSE CRAFT CIDER (มูส คราฟท์ ไซเดอร์) แบรนด์เครื่องดื่มคราฟท์แอปเปิ้ลไซเดอร์สัญชาติไทยระดับ พรีเมี่ยม เปิดตัว "Alex Albon" (อเล็กซ์ อัลบอน) นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันสัญชาติไทย ในฐานะแบรนด์ แอมบาสเดอร์คนแรก พร้อมจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ให้การสนับสนุนทีม Scuderia...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญฮัจย์ เที่ยวแรก ปี 62 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มี "พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562" โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย...

ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ที่ดีที่สุด จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

ร่วมต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสำราญพร้อมหน้า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เชิญคุณและครอบครัวเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์เลื่องชื่อ ผ่านหลากหลายรสชาติขนมไหว้พระจันทร์ที่ดีที่สุดประจำปี...

โอซีซีเผยเทคนิคเสริมสร้างบุคลิกภาพ

สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรมแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ในงานสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการกลุ่ม รุ่นที่ 1" บริษัท ศรีสวัสดิ์...

ห้องอาหารเดอะ ดิสทริคท์ กริลล์ รูม แอนด์ บาร์จัดงานชิมไวน์สุดพิเศษ

โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิทและห้องอาหารเดอะ ดิสทริคท์ กริลล์ รูม แอนด์ บาร์ขอเชิญคุณมาชิมไวน์มากมายหลายชนิด ในงานชิมไวน์ (Wine Tasting) ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. – 21:00 น. ภายในงาน...

Related Topics