ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ผลักดันให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล-สารสนเทศ ด้านมานุษยวิทยาที่ครอบคลุม-ทันสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:47
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 ฉบับ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีร่างพ.ร.ฎ.จำนวน 1 ฉบับคือ ร่างพ.ร.ฎ.การจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว มีการแก้ไขนิยาม คณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

นอกจากนี้แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และแก้ไขสาระสำคัญการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้เสร็จภายใน 90 วัน แต่หากมีความจำเป็นให้ขยายได้ถึง 60 วัน อีกทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่จะสรรหาแต่งตั้งให้ชัดเจนขึ้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า การเสนอแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพิ่มเติมภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ และขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมีแก้ไขกฎหมายการจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรแล้ว จะทำให้ภารกิจของศูนย์ฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมและหลากหลายทั้งการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยได้แต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ พล.อ. ศรุต นาควัชระ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายอรุณ บุญชม มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ นายปานชัย สิงห์สัจเทพ และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics