ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ผลักดันให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล-สารสนเทศ ด้านมานุษยวิทยาที่ครอบคลุม-ทันสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:47
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 ฉบับ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีร่างพ.ร.ฎ.จำนวน 1 ฉบับคือ ร่างพ.ร.ฎ.การจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว มีการแก้ไขนิยาม คณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

นอกจากนี้แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และแก้ไขสาระสำคัญการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้เสร็จภายใน 90 วัน แต่หากมีความจำเป็นให้ขยายได้ถึง 60 วัน อีกทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่จะสรรหาแต่งตั้งให้ชัดเจนขึ้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า การเสนอแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพิ่มเติมภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ และขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมีแก้ไขกฎหมายการจัดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรแล้ว จะทำให้ภารกิจของศูนย์ฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมและหลากหลายทั้งการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยได้แต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ พล.อ. ศรุต นาควัชระ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายอรุณ บุญชม มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ นายปานชัย สิงห์สัจเทพ และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics