กระทรวงการคลังเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาษี คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 7, 2017 09:33
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวคลินิกภาษีกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องการให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานคือการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านภาษีของ 3 กรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง อันได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องภาษีง่ายขึ้น

คลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสาระความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านช่องทาง Web site (http://taxclinic.mof.go.th) และ Mobile Application (Tax clinic) โดยได้มีการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้โครงสร้างภาษีในประเทศไทย สอดคล้องการดำเนินธุรกิจต่างๆ มากกว่า 100 ธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจการบริการ

2. ผ่านช่องทาง Facebook fan page (@TaxClinicMOF) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับภาษีและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการคลัง รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องภาษี โดยการส่งข้อความผ่านทาง Inbox บนหน้า Fan page

3. ผ่านช่องทาง Call Center (1689) และ walk in เพื่อขอรับบริการสอบถามเรื่องภาษีจากหมอภาษี ณ ศูนย์ประสานงานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจาก 3 กรมกรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้คำปรึกษา

นอกจากนี้ ในปี 2560 คลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ผ่านช่องทาง Website/Mobile Application/Facebook Fan page และ youtube   และได้ การจัดสัมมนาเพื่อช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องภาษีธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีที่มีประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และประชาชนทั่วไป

คลินิกภาษีกระทรวงการคลังคือบริการของภาครัฐที่ให้บริการแบบบูรณาการ ณ จุดเดียว

"รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่าย เรื่องภาษีธุรกิจ"

Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics