สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 13, 2017 16:21
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน หรือ Residue Current Circuit Breaker (RCCB) ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน มอก. 2425-2552 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เครื่องตัดกระแสไฟ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป

การทบทวนและแก้ไขมาตรฐานในครั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานประกาศใช้งานมาแล้ว พบว่ามีบางรายการไม่สอดคล้องกับการใช้งาน จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมค่ามาตรฐานของกระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนดเท่ากับ 0.015 มิลลิแอมป์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC และเป็นไปตามความต้องการใช้งานยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลมายัง สมอ. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tisi.go.th เพื่อ สมอ. จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟครั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขดังกล่าว สมอ. จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ จึงขอเน้นย้ำว่าให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานในครั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันที่ 23 มิถุนายน 2560


Latest Press Release

อีลี่ คว้าอันดับสามในการจัดอันดับแบรนด์อาหารที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก และรั้งตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในเอเชีย

แบรนด์ ไฟแนนซ์ (Brand Finance) ได้เปิดเผยรายงานประจำปีด้านการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกออกมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งผลปรากฎว่า อีลี่ กรุ๊ป (Yili Group) บริษัทผลิตภัณฑ์นมชั้นนำของจีน อยู่ในอันดับ 3 ของการจัดอันดับ "50...

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์เผยไลฟ์สไตล์รักสุขภาพอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและกรรมพันธุ์

บรรดาผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเชื้อก่อโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงความก้าวหน้าของการตรวจเลือดเพื่อหาโรค ผลวิจัยที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ประจำปี 2562 หรือ Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2019)...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญ ของภัยไซเบอร์ แก่คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ "เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญของภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการธนาคาร" เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของคณะกรรมการธนาคารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ...

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จับมือ สนช. เปิดตัว Innovation Design Contest 2019 ชวนเด็กมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC...

ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ! ม.ศรีปทุม อบรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS

รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา...

Related Topics