สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 13, 2017 16:21
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน หรือ Residue Current Circuit Breaker (RCCB) ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน มอก. 2425-2552 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เครื่องตัดกระแสไฟ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป

การทบทวนและแก้ไขมาตรฐานในครั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานประกาศใช้งานมาแล้ว พบว่ามีบางรายการไม่สอดคล้องกับการใช้งาน จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมค่ามาตรฐานของกระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนดเท่ากับ 0.015 มิลลิแอมป์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC และเป็นไปตามความต้องการใช้งานยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลมายัง สมอ. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tisi.go.th เพื่อ สมอ. จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟครั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขดังกล่าว สมอ. จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ จึงขอเน้นย้ำว่าให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานในครั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันที่ 23 มิถุนายน 2560


Latest Press Release

ปลุกไฟ! TCAS62 ส่อง 3 ไลฟ์สไตล์หนุ่มสาว วิศวะฯ มธ. ความฝัน แรงบันดาลใจ กับวิศวกรเลือดใหม่ไม่ตกเทรนด์

ใกล้ถึงเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น ที่น้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS62 บางคนอาจวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังลังเล คิดไม่ตกกับการเลือกเส้นทางอนาคตในรั้วมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะพาไปส่อง 3 ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวหน้าใส...

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์ ยูริค ไขมัน คอเลสเตอรอล ต่ำมาก เผย ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เลี้ยงแค่35วัน ขายได้ ร้านข้าวมันไก่แห่จอง เร่งส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน...

ภาพข่าว: เปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมาวาทิยาลัยประชาชนและโครงการ GSB STARTUP ACADEMY จัดโดย ธนาคารออมสิน ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี จิราพร นุกิจรังสรรค์...

ภาพข่าว: พัฒนามาตรฐานการวิจัย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา " พัฒนามาตรฐานการวิจัย THAILAND 4.0 " จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...

รับน้องอิ่มบุญ! นิเทศฯป.โท SPU ชวนกันช่วยเด็กผู้พิการทางสายตาเปิดโอกาสทางการสื่อสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสุดสร้างสรรค์ ชวนกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยน้องตาบอดทางสายตา มอบทุนการศึกษา 17,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ SPU M.com. Arts...

Related Topics