นานมีบุ๊คส์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับมือ 3 ประเทศโดดเด่นด้านการศึกษา ร่วมแบ่งปันแนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสร้าง Active Citizen

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 26, 2017 14:23
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--นานมีบุ๊คส์

การพัฒนาคนในสังคมให้ปฏิบัติตนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่ซับซ้อนนี้ จะให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนคงต้องอาศัยกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงสังคม แต่ความท้าทายในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง บทบาทของโรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์หลักที่จัดการด้านการศึกษา ควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อปลุกปั้นเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมพร้อมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

นานมีบุ๊คส์ ในฐานะองค์กรส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นมายาวนานถึง 25 ปี มองเห็นโอกาส ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้แข็งแกร่งได้ต้องส่งเสริมให้เด็กเป็น "Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม" ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ประเทศมหาอำนาจทางการศึกษาทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ นำมาปรับใช้และได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม จึงได้เปิดเวทีเชิญผู้บริหารโรงเรียนของประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรจากประเทศที่โดดเด่นในการจัดการศึกษา ได้พบกันในงานสัมมนา "บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดีรับผิดชอบต่อสังคม" โดยจะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ (สุขุมวิท 31)

คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า "เรื่องการสร้างคนให้เป็น Active Citizen ฟังดูเหมือนง่าย แต่จะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมนั้นยาก แต่ดิฉันเชื่อว่า ยังมีผู้บริหารอีกหลายคนไม่ยินดีกับค่านิยมและระบบในปัจจุบัน แต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปสู้กับค่านิยมสังคมอย่างไร จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดิฉันจึงขอใช้โอกาสที่นานมีบุ๊คส์ ครบรอบ 25 ปี จัดงานสัมมนาพิเศษนี้ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก 3 ประเทศมาร่วมแบ่งปัน"

ท่านแรก คือ Mr. Avshalom Komissar ผู้อำนวยการโรงเรียน Hadera Democratic จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยแห่งแรกของอิสราเอล อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนประชาธิปไตยของโลก เขาลงมือทำงานจริง ฉะนั้นเราจะได้ทราบถึงแนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาธิปไตยคืออะไร พวกเราจะใช้ระบบการบริหารแบบโรงเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนปกติได้อย่างไร และจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กรู้จักตัวตนของตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตได้อย่างไร หากผู้บริหารโรงเรียนของไทยได้แลกเปลี่ยนกัน น่าจะเข้าใจแนวคิดที่จะไปต่อยอดได้

ท่านที่สอง คือ Dr. David Klett ผู้บริหารของเคลตต์กรุ๊ป จากประเทศเยอรมนี องค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และที่สำคัญ มี passion กับประเทศไทยมาก เขาเพิ่งพาคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศไทยไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้รับรางวัล German School Prize ณ ประเทศเยอรมนี และมีความเข้าใจสถานภาพของโรงเรียนไทย เพราะฉะนั้น การแลกเปลี่ยนในส่วนนี้จะมีความหมายมาก

และท่านสุดท้าย มาทางสาย Education Technology คือ Mr.Ray Douse จากวิซซ์เอดูเคชัน องค์กรที่สร้างระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีแนวคิดจัดการเรียนรู้ที่ต่างจากสายเยอรมัน ที่เชิญมาเพราะเทรนด์ของโลกปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ แต่หลายปีที่ผ่านมา เห็นหลายโรงเรียนนำเทคโนโลยีเข้าไปในโรงเรียนแบบผิดๆ ถูกๆ จึงเชิญให้คนทำงานที่พิสูจน์ผลงานมาแล้ว จากการได้รางวัลจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นครั้งที่สองหมาดๆ มาแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่กล่าวถึงมาที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมากในการสร้างระบบวิธีคิดให้กับคน

คิม กล่าวเสริมอีกว่า "พวกเราออกแบบวิธีการเรียนรู้ในงานครั้งนี้ให้เป็นเชิง interactive โดยช่วงเช้า จะได้เรียนรู้จากวิทยากรหลักทั้ง 3 ท่าน หลังจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนสามารถเลือกได้ว่าสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษ ก่อนจะเปิดโอกาสให้เลือกว่าช่วงบ่ายจะไปเจาะลึกในหัวข้อใด โดยเลือกได้ 2 ประเด็น และจะเป็นการคุยกันแบบโต๊ะกลม ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าฟังเฉย ๆ แน่นอน"

พร้อมทิ้งท้ายว่า "ประโยชน์ของงานนี้คือ ได้แลกเปลี่ยนกับคนที่ทำมาแล้ว และมีกรณีศึกษาในหลายประเทศ หลายบริบท ดิฉันจึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่มีแนวคิดเดียวกันว่าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะท่านที่ยินดีจับมือเป็นเครือข่ายกับคนที่คิดคล้ายกัน มาร่วมงานสัมมนานี้ อย่างน้อยพวกเราเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาไทยได้เลย"

ก่อนจะสร้างเด็กให้เป็น Active Citizen ผู้ใหญ่ควรเริ่มต้นที่เป็นแบบอย่างให้เด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า หากคุณเห็นความสำคัญขอเชิญมาร่วมกันปฎิวัติสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ระบบการศึกษาไทย ในงานสัมมนา "บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดีรับผิดชอบต่อสังคม" จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ (สุขุมวิท 31) เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมสัมมนาที่ คุณนิตยา และคุณชัญญา โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 หรือwww.nanmeebooks.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics