มรภ.สงขลา ผนึกฝรั่งเศส ศึกษาสมบัติยางธรรมชาติ ปรับให้ทนต่อโอโซน-ยืดหยุ่น แข็งแรง-ใช้แทนยางสังเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 26, 2017 12:50
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศล ปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติ ดึงจุดเด่น ยืดหยุ่น แข็งแรงมาดัดแปรโครงสร้างทางเคมี ให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน หวังทดแทนยางสังเคราะห์ที่ต้นทุนผลิตสูง

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน ว่า เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากยางพารา โดยการเพิ่มสมบัติและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในประเทศไทย และมีการใช้ยางสังเคราะห์อย่างมาก เช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้ยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์อะไหล่ ยางรถยนต์ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ยางสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทำให้ต้นทุนในการผลิตราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนในฐานะผู้รับผิดชอบบทความและทีมวิจัย จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส (du Maine Universite) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาการดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเป็นชิ้นงาน

ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวว่า งานวิจัยที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วยางธรรมชาติมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติมีสมบัติบางประการที่ด้อยกว่ายางสังเคราะห์ หนึ่งในข้อด้อยนั้นคือความทนโอโซน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติเพื่อให้มีสมบัติเฉพาะ ซึ่งส่งผลต่อสมบัติความทนโอโซน บทความวิจัยเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Polymer Degradation and Stability) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI เนื้อหาในบทความวิจัยกล่าวถึงการศึกษาสมบัติความทนโอโซนของผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ผ่านการดัดแปรโครงสร้างโดยใช้ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน และพบว่ายิ่งความทนต่อโอโซนเพิ่มขึ้นกับปริมาณการดัดแปร


Latest Press Release

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเสนอ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ...

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน. สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ เพื่อชี้แจงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...

มกอช. ร่วมลงนามถวายพระพร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

SVL Group ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

SVL Group นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ...

Related Topics