มรภ.สงขลา ผนึกฝรั่งเศส ศึกษาสมบัติยางธรรมชาติ ปรับให้ทนต่อโอโซน-ยืดหยุ่น แข็งแรง-ใช้แทนยางสังเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 26, 2017 12:50
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศล ปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติ ดึงจุดเด่น ยืดหยุ่น แข็งแรงมาดัดแปรโครงสร้างทางเคมี ให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน หวังทดแทนยางสังเคราะห์ที่ต้นทุนผลิตสูง

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน ว่า เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากยางพารา โดยการเพิ่มสมบัติและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในประเทศไทย และมีการใช้ยางสังเคราะห์อย่างมาก เช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้ยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์อะไหล่ ยางรถยนต์ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ยางสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทำให้ต้นทุนในการผลิตราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนในฐานะผู้รับผิดชอบบทความและทีมวิจัย จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส (du Maine Universite) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาการดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเป็นชิ้นงาน

ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวว่า งานวิจัยที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ทนต่อการใช้งานภายใต้สภาวะโอโซน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วยางธรรมชาติมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติมีสมบัติบางประการที่ด้อยกว่ายางสังเคราะห์ หนึ่งในข้อด้อยนั้นคือความทนโอโซน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติเพื่อให้มีสมบัติเฉพาะ ซึ่งส่งผลต่อสมบัติความทนโอโซน บทความวิจัยเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Polymer Degradation and Stability) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI เนื้อหาในบทความวิจัยกล่าวถึงการศึกษาสมบัติความทนโอโซนของผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ผ่านการดัดแปรโครงสร้างโดยใช้ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน และพบว่ายิ่งความทนต่อโอโซนเพิ่มขึ้นกับปริมาณการดัดแปร


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics