สศอ.ร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอ ประกาศผลสิ่งทอสร้างสรรค์ CTA 2017 ดึงนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมดันสู่ตลาดสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 3, 2017 17:54
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่ ดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สิ่งทอยกระดับคุณภาพชีวิตมุ่งตอบโจทย์ด้านสุขภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในเวที Creative Textiles Award 2017 พร้อมปั้นนักออกแบบสู่เส้นทางผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นไทย 4.0 ตั้งเป้าสร้างโอกาสและยอดขายในตลาดสากล

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานตัดสินโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ (Creative Textiles Award :CTA 2017) ว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกระตุ้นการรับรู้ต่อสาธารณะ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยการประกวดครั้งนี้ ได้คัดเลือกจากผลงานที่เสนอเข้าประกวด 195 ผลงานจนเหลือ 10 ผลงานที่ตอบโจทย์โครงการฯ ภายใต้แนวคิด "Wellness Design ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสุนทรียะแห่งอนาคต โดยส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และแนวคิดและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การขายในตลาดได้จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบยั่งยืน นำไปสู่การรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดนั้น ผู้ประกวดต้องเกิดแรงบันดาลใจ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผสมผสานกับแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคอลเลคชั่น โดยเลือกหัวข้อเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษกันยุง สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษกันไฟ หรือ สิ่งทออัจฉริยะ (Smart Textile) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณภาพชีวิตยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ และพัฒนาเป็นสิ่งทอเพื่อสุขภาพ หรือสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งออกแบบมีความเป็นไปได้ทางการตลาด โดยรางวัลในปีนี้ ประกอบไปด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่ ประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

โดยทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้ เดินทางไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ในงาน Hong Kong Fashion Week for Spring/Summer 2017 ระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560 ณ Hong Kong Convention Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของตลาดแฟชั่นในเอเชีย ด้วยความร่วมมือกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศยังได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในนิตยสาร L'OFFICIEL อีกด้วย สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสที่หลากหลายให้กับนักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่กระบวนการคิดผลิตภัณฑ์ (Start up) จนถึงกระบวนการขาย เพื่อผลักดันนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ (Young Design Entrepreneur) อย่างเต็มตัว" ดร.ชาญชัย กล่าว

โดยผลงานผู้เข้ารอบ Creative Textiles Award 2017 รอบชิงชนะเลิศมีทั้งหมด 10 ผลงานสุดท้าย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ

CTA 065 กมลา กรรณเลขา ผลงาน Life.Lux.Utility

"คุณแม่ทำงานยุคใหม่" ในยุคที่คนมีลูกน้อยจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ คุณภาพของชีวิตใหม่จึงสำคัญมาก และทุกวันแม่ที่ทำงานต้องเผชิญมลภาวะ เชื้อโรค ซึ่งทำร้ายทารกในครรภ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะดีไซน์เนอร์ จึงตั้งเป้าหมายที่จะทำเสื้อผ้าและกระเป๋าที่ให้มากกว่าแค่ความงาม...แต่ยังแก้ปัญหาให้แม่ทำงาน และมีส่วนช่วยสังคมได้ด้วย

เทคนิคพิเศษ
 • การผสานสารกำจัดมลภาวะและเชื้อโรค อย่าง Nano-Silica & ZOT เข้าไปในเนื้อผ้า ไม่ให้มลภาวะเชื้อโรคเข้าถึงตัวแม่
 • มีช่อง เปิด/ปิด สำหรับให้นมและปั้มนมอย่างสะดวกสบาย
 • สี ทรง และเส้นดีไซน์ช่วยนำสายตา พรางรูปร่างช่วงท้องและสะโพก ให้ดูเพรียวขึ้น ให้มีมีStyleที่มั่นใจ ไม่เหมือนแม่ทั่วไป
และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
CTA 117 กฤษดา รัตนางกูร ผลงาน The Wearable Art

ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น เพื่อสื่อสารกับบุคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกถึงห้วงอารมณ์และแรงบันดาลใจ ความสุข ความเศร้าในช่วงเวลานั้นๆ การทอผ้าก็ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในอดีตผู้หญิงจะทอผ้าใช้เองในครัวเรือน และได้มีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แฟชั่นก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อสุนทรียะ เพื่อนำเสนอตัวตน บ่งบอกถึงฐานะทางสังคม และการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผู้ออกแบบจึงได้นำเอางานศิลปะทั้งสามอย่างนี้มาผสมผสาน เพื่อนำเสนอความสวยงามที่เป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายพิเศษที่บ่งบอกถึงรสนิยม ความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย

เทคนิคพิเศษ
 • finishing กันยุง
 • finishing สะท้อนน้ำ
 • สาร Silica จากแกลบและรำข้าว (ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร)
และ CTA 160 พัชโรจน์ ช้างวัน ผลงาน CHAMOUFLAGE

ได้รับแรงบันดาลใจจากกิ้งก่า สัตว์ในป่าที่รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ จากความพิเศษของผิวหนัง สามารถอำพรางตัว ปรับสีให้กลมกลืนกับธรรมชาติ และผิวหนังยังมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำด้วยจึงได้นำความสามารถของกิ้งก่า มาออกแบบสู่ผ้าและเครื่องแต่งกายมนุษย์ ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติและความสวยงามตามแรงบันดาลใจ

เทคนิคพิเศษ
 • ใช้เส้นใย kevlar, carbon yarn มาทอมือผสมผสานกับการออกแบบ

ลายทอมัดหมี่ที่มีต้นแบบจากลายขิดมีรอด ทอผสมผสานให้เกิดลวดลาย และพื้นผิวผ้าที่น่าสนใจ เพิ่มประโยชน์และคุณสมบัติใหม่ๆให้กับผ้าไทย และใช้เทคโนโลยี Organo Tex หรือการทำผ้าสะท้อนน้ำเพื่อเพิ่มโอกาสการใช้งานให้กับเครื่องแต่งกาย.

โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับประกาศนียบัตร ประกอบไปด้วย
CTA 050 ธเนศ แสนใหม่ ผลงาน Passion is not the end

Occultism ความต้องการ ของมนุษย์ไม่เคยสิ้นสุด ดั่งเช่น ความต้องการของหญิงสาวที่อยากจะเป็นผู้ที่ถูก ปรารถนาจาก คนรอบข้าง ด้วยพลังมหาเสน่ห์ โดยวิธีการต่างๆทางไสยศาสตร์ เช่น การสักยันต์อาคม มหาเสน่ห์ พิธีกรรม เครื่องราง ของขลัง เพื่อให้ตนเป็นที่ต้องการของคนอื่นๆ เป็นที่นิยมชมชอบแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเธอก็ไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นรับพลังเหล่านั้นมาจะเห็นก็ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน แต่ทุกสิ่งอย่างนั้นการจะได้มาต้องมีการแลกเปลี่ยน ด้วยการผูกมัดกับข้อปฏิบัติ และข้อห้ามอีกมาก เพื่อพลังที่รับมา

เทคนิคพิเศษ
 • เทคนิคหลักของงานครั้งนี้คือการนำเรื่องของสารเรืองแสง และผ้าสะท้อนแสง นำมาเสนอในรูปแบบเทคนิคทางแฟชั่นต่างๆ ที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และเรียบเนียนไปกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การนำตัวด้ายเรืองแสงมาปัก การนำผ้าสะท้อนแสงมาใช้ในเสื้อผ้า
 • ผ้า ไนล่อน ผ้าไนล่อนเคลือบสะท้อนแสง ผ้ายืดสเปนเด็กซ์ ผ้าชีฟอง ผ้ายีนส์ขาว ไหมเรืองแสง ด้ายสะท้อนแสง ปลอกใส่ตะกรุด
CTA 105 พีรดนย์ ก้อนทอง ผลงาน Rhythm of Surround

หัตกรรมทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งใช้กรรมวิธีและวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่นการย้อมสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ การหมักโคลน การนึ่งผ้าเพื่อถนอมเส้นใยและไล่แมลงแบบโบราณ โดยนำเส้นใยมาทอในรูปแบบงานหัตกรรมจนได้ผ้าผืนที่ผลิตด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ (ECO TEXTILE) และการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วยเทคโนโลยี การป้องกันยุงของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมาต่อยอดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นกันยุง ผลงานคอลเลคชั่น Rhythm of Surround ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก จังหวะรอบล้อมในธรรมชาติ ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สร้างเรื่องราวภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตจังหวะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆและนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติและมนุษย์ NATURE IS FUTURE ธรรมชาติสร้างเรื่องราวต่อยอดไปสู่อนาคต

เทคนิคพิเศษ
 • finishing กันยุง
 • การย้อมสีจากมะเกลือ คราม
 • การหมักโคลน
 • การนึ่งผ้าด้วยสมุนไพร
CTA 108 พิชญา วงศ์ศิริ ผลงาน DISGUISE

DISGUISE ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการพรางตัวของปลาหมึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายภายนอก การเตือนภัยและการเอาตัวรอด มาประยุกต์ให้เข้ากับเสื้อผ้าที่เป็น beach wear ที่สามารถเตือนผู้สวมใส่ได้ว่าอยู่ในช่วงที่มีแดดร้อนเกินไป

เทคนิคพิเศษ
 • เทคนิคที่ใช้คือการใช้พิกเมนท์สีล่องหนและจะมีปฏิกิริยากับแสงแดด และการทำเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้จริง โดยใช้เทคนิคลายปริ้นท์สีสันสดใสเพื่อไม่ดึงดูดแสงแดดจนเกินไป ถ้าหากมีความร้อนจะทำให้ลายที่ซ่อนอยู่แสดงออกมาจากตัวผ้า
CTA 114 เอกวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ ผลงาน The Bonded Support

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก form ของคอร์เซ็ท ประกอบกับ function ของเข็มขัดพยุงหลัง โดยนำมาปรับเข้ากับเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงที่ต้องทำงานในออฟฟิส อีกทั้งได้นำแนวคิดของการแต่งกายแบบ Power Dressing ในช่วงทศวรรษ 1980 มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เป็นเครื่องแต่งกายที่มี mood&tone แบบ contrast ระหว่าง masculine, feminine

เทคนิคพิเศษ
 • เทคนิคที่ใช้ในผลงานหลักคือการนำเอาโครงสร้างและ form ของคอร์เซ็ท มาปรับให้มี function ที่ช่วยบรรเทาและพยุงอาการปวดหลัง ประกอบกับ นำผ้าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยกระชับและยึดเกาะผู้สวมใส่
CTA 119 พรชนก ดิบดี ผลงาน No More I Love you

ได้แรงบันดาลใจจาก ความทรมานของผู้เสพติดบุหรี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและปัจจุบันปริมาณของผู้สูบบุหรี่มีจำนวนสูงขึ้น และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง หนึ่งในนั้นมีผู้หญิงมากมายที่ต้องการเลิกบุหรี่ และต้องพบกับความยากลำบากเมื่อต้องการเลิก แต่ร่างกายยังต้องการนิโคตินซึ่งเป็นสารประกอบหลักในบุหรี่ ผู้ออกแบบได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยนำแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Eternal sunshine and the spotless mind ซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่พยายามจะลืมกันและพบว่ามันยากมากๆ จึงได้นำเสื้อผ้าสไตล์ Boyish มาใช้ออกแบบให้เข้ากับ Street style ที่สวมใส่ง่ายและเป็นเทรนด์ที่นิยมในปัจจุบัน

เทคนิคพิเศษ
 • ใช้เทคโนโลยีการการเคลือบผ้าด้วยสารนิโคตินและ Acrylic Resin คล้ายกับการสกรีน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการใช้แผ่นแปะนิโคตินซึ่ง เป็นหนึ่งในวิธีการเลิกบุหรี่โดยการใช้สารทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและบรรเทาอาการอยากบุหรี่
CTA 121 ภิญญ์ ประดิษฐ์แท่น ผลงาน Oriental barrier

Oriental Barrier ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ป้องกันยุงได้ โดยได้นำวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาใช้เป็นแรงบันดาลใจ คือ วัฒนธรรมกายแต่งกายอย่างชุดกิโมโน และ วัฒนธรรมที่อยู่อาศัยที่นิยมสร้างโดยการจำลองธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ำ และ ต้นไม้ ซึ่งทำให้เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเช่นยุง จึงได้นำวัฒนธรรมทั้ง 2อย่างมาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติพิเศษ

เทคนิคพิเศษ
 • ใช้ผ้าที่เคลือบสาร Pyrethrin ซึ่งเป็นสารที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันยุงได้ อีกทั้งส่วนมากจะใช้เทคนิคที่ดึงมาจากชุดกิโมโนคือการผูกการมัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการทำเป็น ช่องไว้ให้เพื่อให้ผ้าอีกชิ้นมาลอดผ่านกันไว้เป็นการล็อคกันแทนที่จะใช้กระดุม หรือวัสดุอื่นมายึดติดกันไว้ ส่วนสีที่ใช้ส่วนมากจะใช้ในสีอ่อนซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายและปลอดภัยจากยุงเนื่องจากยุงจะมองเป็นได้ดีแค่เฉพาะในสีเข้มๆ
CTA 174 นพรัตน์ ตาละสา ผลงาน Not to the End

PHOTOSYNTHESIS "การสังเคราะห์แสง" กระบวนการแห่งชีวิต ที่สร้างสรรค์สรรพสิ่งทางธรรมชาติ ให้เกิดความหลากหลาย และยั่งยืน (Sustainable) อย่างไม่จบสิ้น จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานแฟชั่น ที่ใช้หลักการดำเนินชีวิตโดยอาศัยพลังงานทางธรรมชาติ โดยการนำเอาแผ่นโซลาร์เซลล์ชนิดบาง มาทอยึดติดกับ เส้นด้ายที่มีพื้นผิวพิเศษ (อาจเป็นได้ทั้งใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์) สำหรับนำมาประกอบบน เครื่องแต่งกายรูปแบบ Official & Private ที่สามารถสวมใส่ได้จริง เหมาะกับ กลุ่มคนในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบและดำเนินชีวิตควบคู่ระบบเทคโนโลยี จึงเป็นเหตุที่จะได้ประโยชน์จากผลงานใน รูปแบบของ พลังงานสำรอง (พลังงานที่ใช้ในยามฉุกเฉิน)

เทคนิคพิเศษ
 • การใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก (5V) เชื่อมติดบน เครื่องแต่งกาย
 • การใช้เส้นใยฝ้ายปลอดสารพิษจากบ้านกกบก จังหวัดเลย นำมาฟอกขาว และทอให้เกิดโครงสร้างแบบริบ หรือลูกฟูก
 • ใช้เส้นด้ายพิเศษทอมือให้เกิดลวดลายผ้าทอ แบบร่วมสมัย

โดยผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงในนิทรรศการสุดยอดผลงาน Creative Textiles Award 2017 "Wellness Design" จากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่กันนะคะ ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้ 10.00 - 20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานนี้ผลงานดี ๆ มีครีเอท แฟชั่นมาพร้อมฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 จริงค่ะ

http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/06/CTA2017

Latest Press Release

โพล วันมาฆบูชา ชี้ ปชช. ร้อยละ ๗๔.๕๗ ทราบวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ครั้งแรก ปชช. สนใจกิจกรรมตักบาตร-ทำบุญ ทำทาน-ลด ละ เลิก อบายมุข-ชวนเพื่อน/คนในครอบครัวไปวัด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ "วันมาฆบูชา" สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง ๕,๓๓๕ คนทั่วประเทศ...

วธ. ชูพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำความดี มีจิตอาสา ลดปัญหาสังคม ชุมชนมีรายได้จากเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 ก.พ. 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ...

เติมพลังความสดใสให้กับชีวิตด้วยคอลเล็คชั่นใหม่จากอิเกีย

อิเกีย แนะนำคอลเล็คชั่นใหม่จากหลากหลายดีไซเนอร์ชื่อดัง ที่จะมาช่วยเติมพลังงานให้กับชีวิตประจำวัน พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ เปิดรับสิ่งดีๆ ด้วยลวดลายกราฟิกและสีสันที่สดใส ตั้งแต่ปลอกผ้านวม ตู้ โคมไฟ และอุปกรณ์จัดเก็บของใช้ต่างๆ...

ภาพข่าว : มกอช.จัดอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เป็นประธานเปิดอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" ณ ห้องประชุม Tulip โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ...

พระพยอม กัลยาโณ กับความทรงจำพุทธทาสรำลึก

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เป็นพระนักเทศน์ระดับแถวหน้าของบ้านเรา ผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างชื่นชอบแนวทางการเทศน์ของท่าน...

Related Topics