ปฏิบัติการสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 12:21
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย คือ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา โดยมี นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมอบรม สำหรับหัวข้อการอบรมเน้นเทคนิควิธีสอนหลักภาษา วรรณคดี การใช้ภาษาไทย เพื่อเสริมความรู้ให้นักศึกษามีทักษะวิธีในการนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูได้ในอนาคต ตลอดจนมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นในการเป็นครูภาษาไทย ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics