กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 2, 2017 16:37
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ในกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share"

ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ... Like Know Show Share" โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกรับปรับใช้สื่อได้อย่างเท่าทัน พร้อมทั้งสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้

ซึ่งนับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสู่การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 17 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ และได้เข้าร่วมค่ายอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาไปผลิตคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์…ทันสื่อ…เพื่อสังคม" ซึ่งมีรายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ชื่อผลงาน "หลากสไตล์ ใช้สื่ออย่างรู้ทัน"

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ ใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน "สื่อใสใส"

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ ใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน "Perspective (มุมมอง)"

4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ได้แก่

(1) โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน "สังคมออนไล
(2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อผลงาน "เปลี่ยน"
(3) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน "ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน"

ทั้งนี้ สำหรับเด็กและเยาวชนอีก 11 ทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics