Friday October 18, 2019 12:15

ทั่วไป Press Release : 07 Aug 2017

ภาพข่าว: ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ทั่วไป—07 Aug 17

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย มอบเสื้อกันฝนให้กับตำรวจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน ในโครงการ"ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม" โดยมี พ.ต.ท. สุรศักดิ์ เรืองวิทย์

กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ทั่วไป—07 Aug 17

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1" เตรียมพร้อมผู้นำด้านไอซีที ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐ

กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ซึ่งในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง – แถวบนสุด) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้มาร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มาร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเกิดการใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ยังมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ไอที จากโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในโร

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั่วไป—07 Aug 17

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับ ดร. เชาวลิต หามนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมาตรฐาน ทั่วไป—07 Aug 17

เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมาตรฐาน จำนวน ๕๐ แห่ง และมอบใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ๑๐ แห่ง กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภาพข่าว: ประกาศผล 30 ท่านสู่ระยะที่ 5 พร้อมเหล่าสปอนเซอร์โรซ่าและไทยแลนด์เอ้าดอร์ ทั่วไป—07 Aug 17

สุดระทึก โครงการ True South Thailand ประกาศผล 30 ท่านเข้าสู่ระยะที่ 5 ฟุ้งติวเข้มข้นทุกก้าวที่กล้าสู่การฝึกทักษะใน เน้นบ่มเพาะปรุงทักษะรอบด้านสุดทรหด ปลื้มผู้หญิงเข้าร่วมฝึกทักษะจำนวน 6 ท่าน

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

มูลนิธิเอสซีจีจัดทำหนังสั้น ทางเลือกกระแทกใจสังคม สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี ทั่วไป—07 Aug 17

มูลนิธิเอสซีจีส่งหนังสั้นสะท้อนแง่มุมจริงของเด็กอาชีวะ หวังสร้างทัศนคติอันดีของคนในสังคมต่อผู้เรียนอาชีวะผ่านหนังสั้น "ทางเลือก" ภายใต้แนวคิด "อนาคต...อยู่ที่มือเรา"

ปฐม ปลุกวัยใส ตื่นรู้คุณค่าโภชนาการ กระตุ้นกินผัก ผลไม้ 400 กรัม เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง ทั่วไป—07 Aug 17

จากการผลสำรวจ เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่เผยแพร่ออกมาจากหลายต่อหลายสำนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนระบุตรงกันว่า เด็กไทยมีปัญหาด้านโภชนาการ ได้รับอาหารไม่เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ที่เด็กส่วนใหญ่มักปฏิเสธ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มพท.ป่าต้นน้ำ ทั่วไป—07 Aug 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและ เพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

นักวิจัย 3 สถาบัน คิดค้นรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ (ต้นแบบ) ส่งถ่ายผู้ป่วย ทั่วไป—07 Aug 17

เพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความพิการ ให้กับทหารที่ไปปฏิบัติในท้องที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงเกิดความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม และนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ภาพข่าว: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกบัณฑิตย์ ทั่วไป—07 Aug 17

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

ฉลองเทศกาลวันแม่ เคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 12 สิงหาคม นี้ เวลา 18.00-23.00 น. ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโตร เคป เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านพาคุณแม่มาเติมเต็มความรัก กับมื้อค่ำสุดเลิศจัดเตรียมเพื่อคุณแม่บุคคลสำคัญที่สุดของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น

ภาพข่าว: การบินไทยร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ทั่วไป—07 Aug 17

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บริษัท การบินไทยฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ภาพข่าว: เปิดยิ่งใหญ่ งานกีฬาเพื่อคนรักสัตว์ ทั่วไป—07 Aug 17

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวบุษยา ประกอบทอง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก นำโดยนางสาวลดาวัลย์ ปรีชญา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท

ภาพข่าว: ไทยวาโก้ ยินดีกับคณบดีนิติฯ นิด้า คนใหม่ ทั่วไป—07 Aug 17

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเครือสหพัฒน์ พร้อมด้วย นายมนู ลีลานุวัฒน์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายบุญดี อำนวยสกุล (ขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จ้ดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นเรศร์ เกษะประกร (ที่ 2

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดแคมเปญ VISA Thailand Grand Sale 2017 ทั่วไป—07 Aug 17

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบัตรเครดิตวีซ่า จัดแคมเปญ "VISA Thailand Grand Sale 2017" มหกรรมลดราคาประจำปีขึ้น โดยร่วมกับร้านค้าต่างๆภายในศูนย์กว่า 300 ร้านค้ามอบส่วนลดและ โปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย

Gossip News: โค้งสุดท้าย โครงการ #คอลเกต ลุ้นทุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ปีที่ 2 ทั่วไป—07 Aug 17

ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมดี ๆ จาก คอลเกต ในโครงการ'คอลเกต ลุ้นทุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ปีที่ 2' เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับกิจกรรม 'จตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์'

สสส. ผนึกภาคีเครือข่ายจัดเวทีวิชาการเตรียมรับมือภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ ทั่วไป—07 Aug 17

ภัยพิบัติจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เริ่มมีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น นับเป็นความเสี่ยงใหม่ที่สร้างความสูญเสียในด้านต่างๆ อย่างมาก และนำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคอีสานช่วงนี้แล้ว เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ช่วงเดือนธันวาคม

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแ ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ภาพข่าว: เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง จัดกิจกรรม MBLTs Beauty Workshop with Guerlain ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณภัทรพล เตชะสำราญ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด และ คุณสุรีย์มาศ กิจเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ร่วมกับ คุณจิราภา พงศ์เจริญศิริกุล (ที่ 3 จากซ้าย)

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 ประกอบด้วย 2 มาตรการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.

งานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2560 ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีกำหนดจะจัดงานสัมมนาวิชาการของ สศค. ประจำปี 2560 (FPO Symposium 2017) โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" ในวันศุกร์ที่

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—07 Aug 17

นายจำเริญ โพธิยอดผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมกันนี้

แบรนด์เสื้อผ้าสุดหรู Yada Kazoku ชวนพาคุณแม่เที่ยวงานสุดฟิน ในกิจกรรมวันแม่ Miracle of Love By Yada ทั่วไป—07 Aug 17

วันแม่ปีนี้ ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนดี "Yada Kazoku" แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำขอเชิญชวนไปฟินกันทั้งครอบครัวกับ กิจกรรมวันแม่ Miracle of Love By Yada Kazoku โดยภายในงานพบกับสารพันกิจกรรมดี ๆ ที่จะทำให้คุณและคุณแม่ได้ซาบซึ้งกินใจอาทิ

เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ทั่วไป—07 Aug 17

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน

สคร. โชว์มาตรการ PPP fast track ไทยเป็นต้นแบบโครงการร่วมลงทุนในเวทีเอเปค ทั่วไป—07 Aug 17

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สคร. ได้เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศสมาชิก Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ได้เชิญให้ สคร. ไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก APEC ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในเวที Asia Pacific Financial Forum (APFF) ที่ประเทศแคนาดา

ภาพข่าว: โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวและลงพื้นที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 7 ตู้ ทั่วไป—07 Aug 17

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และผู้แทน

การนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต ทั่วไป—07 Aug 17

โครงการ Polymer Technology Summer Camp ได้จัดการนำเสนอผลงานและปิดโครงการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

บก.ขอเชิญสมัครเข้าร่วม เดิน วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—07 Aug 17

กรมบัญชีกลาง โดยชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมบัญชีกลาง จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 16" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี ในเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—07 Aug 17

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศในปี 2560 นั้น กรมสรรพากรขอชี้แจงดังนี้ 1.

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์แถลงข่าวการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งเร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ

การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดต ทั่วไป—07 Aug 17

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) แถลงว่า กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560

เฉลิมฉลอง วันแม่ ณ โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ ทั่วไป—07 Aug 17

โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ เชิญคุณและครอบครัวมาร่วมสร้างความประทับใจแทนคำบอกรักกับอาหารมื้อพิเศษใน "วันแม่" ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 – เสาร์ที่ 19 สิงหาคม นี้ กับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน, บรั๊ช, ฟรี โฟล ดินเนอร์ ที่ห้องอาหารเมดินี่ หรือ

ภาพข่าว: การประชุมหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ทั่วไป—07 Aug 17

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์ เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย"ทั้งนี้ มีกำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา

การชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งมีองค์ประกอบกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน

กรมประมง...ระดมทีมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา ล่าสุดพบความเสียหายด้านการประมงแล้ว 17 ทั่วไป—07 Aug 17

กรมประมงเผยเหตุอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกา (SONCA) ทำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเดือดร้อนแล้วกว่า 17 จังหวัด สร้างความเสียหายกว่า 148 ล้านบาท สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ฝนจากฟ้า สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา ทั่วไป—07 Aug 17

กองทัพอากาศ ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแนวทาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ตั้งแต่น้ำจากฟ้า จนถึงน้ำใต้ดิน เมื่อมีน้ำ เกษตรกรก็มีผลผลิต มีผลผลิตก็มีรายได้ กองทัพอากาศจึงได้จัดกิจกรรม กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา

ภาพข่าว: ธอส.ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพลูกค้าที่ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร ทั่วไป—07 Aug 17

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธอส. และสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่ประสบอุทกภัยถึงบ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบถุงยังชีพและแนะนำมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม ทั่วไป—07 Aug 17

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม "โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ" เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร

สุขสันต์วันแม่....ที่เจ้าพระยาปาร์ค - รัชดาภิเษก ทั่วไป—07 Aug 17

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค – ถนนรัชดาภิเษก ร่วมฉลอง "วันแม่" 12 สิงหานี้ ด้วยอาหารอร่อยหลากหลายเมนูให้เลือกอิ่มแบบไม่อั้น เพื่อเติมเต็มความสุขและความประทับใจ พร้อมโปรโมชั่นดีๆของแต่ละห้องอาหาร อาทิ มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน(สำหรับบุฟเฟ่ต์)

ซีพี ออลล์ หนุนเยาวชนคนเก่งจัดค่าย บันไดกวี ทั่วไป—07 Aug 17

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดโครงการค่าย "บันไดกวี" สร้างเวทีให้เยาวชนได้เรียนรู้กลยุทธ์การเขียน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พลังงาน จ.นครนายก เดินหน้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ นำพลังงานทดแทน ทั่วไป—07 Aug 17

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก กระทรวงพลังงาน เปิดศูนย์เรียนรู้ "รักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน" ชี้ได้ต่อยอดการใช้พลังงานทดแทน มาสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน แปรรูป "ใบหมี่" สมุนไพรหลักในพื้นที่ มาเป็นแชมพู ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

WCG DIAMOND มอบส่วนลดพิเศษ 40-60% ในวันที่ 12 สิงหาคม ทั่วไป—07 Aug 17

จัดแคมเปญลดราคาจิวเวลรี่เพชรแท้ตลอดเดือนวันแม่ WCG DIAMOND มอบส่วนลดพิเศษ 40-60% ในวันที่ 12 สิงหาคม เผยสินค้าจิวเวลรี่ติดอันดับความนิยมซื้อในช่วงเทศกาลสำคัญ WCG DIAMOND จัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นยอดขายตลอดเดือนสิงหาคมแจกเข็มกลัดรักแม่

มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017 งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง ทั่วไป—07 Aug 17

มหิดล แชแนล (Mahidol Channel) สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเดินวิ่งการกุศล "มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017" ณ สวนป่าเบญจกิติ งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ป้องกันตัวเองก่อนเป็นมะเร็ง

ฉลองวันแม่ ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ทั่วไป—07 Aug 17

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ต้อนรับวันแม่ 12 ส.ค.นี้ มื้อเที่ยงด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหารโกล์ดทีค ในราคาเพียงท่านละ 477 บาทถ้วน คุณแม่จ่ายครึ่งราคา พร้อมเค๊ก วันแม่ และ บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ ที่ห้องอาหารฟุหมานเหลา มา 5 ท่าน ฟรี คุณแม่ มาไม่ถึง 5

เชฟคริสเตียน แฮม เปิดตัว เทสติ้ง เมนู ที่ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ทั่วไป—07 Aug 17

ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารมื้อค่ำผ่านทางเมนูอาหารสุดสร้างสรรค์ กับ "เทสติ้ง เมนู" ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อย รังสรรค์โดย เชฟคริสเตียน แฮม ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพข่าว: BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 57 คน จากโรงเรียนวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

3 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ ทั่วไป—07 Aug 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยปีนี้มีอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง

ก.พลังงาน นำสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง ทั่วไป—07 Aug 17

ก.พลังงาน นำทัพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค 100 คน เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 ชี้เป็นอาคารที่นำแนวคิดธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ภาพข่าว: ช.การช่าง สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป—07 Aug 17

นายณรงค์ แสงสุริยะ พร้อมด้วย นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนา ยุววิศวกรบพิธ 45" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการนวดเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ณ สถาบัน ทั่วไป—07 Aug 17

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เข้าร่วมกิจกรรม JCFL Summer Open Campus ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการนวดเพื่อสุขภาพของโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา นำเสนอการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหย สาธิตการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรไทย

สถาบันกันตนา จัดเสวนา อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในการเสริมสร้างนวัตกรรมสังคมไทย ยุค 4.0 ทั่วไป—07 Aug 17

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันกันตนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี พร้อมกิจกรรมทางวิชาการ งานเสวนาในหัวข้อ เรื่อง "อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในการเสริมสร้างนวัตกรรมสังคมไทย ยุค 4.0 " เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้การผลิตสื่อบันเทิง

ฉลองวันแม่กับบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น+อิตาเลี่ยนมื้อกลางวัน ห้องอาหารแอทจี (@g restaurant) ณ ทั่วไป—07 Aug 17

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ เชิญท่านมาร่วมฉลองวันแม่กับบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นและอิตาเลี่ยนมื้อกลางวันสุดคุ้ม ณ ห้องอาหารแอทจี (@g) โรงแรมแกเลอเรียเท็น กรุงเทพฯ เมนูแนะนำ อาทิ ซาชิมิ, ซูชิ, ยากิโซบะ, มากิโรล, ข้าวผัดกระเทียม, ราเมน, ซุปมิโซ, โซบะเย็น,

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั่วไป—07 Aug 17

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดงาน Thailand Investment Fest 2017 ทั่วไป—07 Aug 17

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน Thailand Investment Fest 2017 ภายใต้แนวคิด "Smart Investor in Digital Era" และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ตลาดทุนไทย จะเป็นยังไงในยุคดิจิทัล" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น

3 แบรนด์ดังเครือ สฟรี ยกขบวนเมนูซิกเนเจอร์ ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—07 Aug 17

Sfree, Kyo Roll En และ Teraoka Gyoza 3 แบรนด์ดังจาก คชาบราเธอร์ส จัดโปรโมชั่นพิเศษ ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ให้คุณบอกรักแม่ด้วยความอร่อย กับเมนูซิกเนเจอร์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม ศกนี้ ที่ Sfree, Kyo Roll En, และTeraoka Gyoza ทั้ง 45

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดจัดงาน"รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ชาวนานครพนม เข้าแถวตรวจแปลงข้าวอินทรีย์คึกคักคาด ได้เงินภายในกันยา ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 มีเกษตรกรร่วมโครงการนาอินทรีย์ทั่วประเทศรวม 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,479 ราย พื้นที่ 308,103.98 ไร่ ใน 54 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

SPU: ม.ศรีปทุม เปิดเวทีสู่อาเซียน! เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะภาษา ทั่วไป—07 Aug 17

ฟุตฟิตฟอไฟ.!! โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยแผนกประถมสุดเจ๋ง!คว้าสองรางวัลชนะเลิศ ควงคู่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า คว้าแชมป์การประกวดขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Singing Competition ระดับประถมศึกษา 4,5,6 พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร

ภาพข่าว: มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ทั่วไป—07 Aug 17

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร โดยมี ณัฐวรรณ ศรีสุราช พร้อมด้วยคณะเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในนาม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ โดยมี วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,

ภาพข่าว: หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ทั่วไป—07 Aug 17

นาวาเอก ชลจักร์ ปัญจะ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำคณะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก" จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก.วัฒนธรรม-มธบ.หนุน นักเรียน นักศึกษาพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั่วไป—07 Aug 17

ก.วัฒนธรรม - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ หนุนนักเรียน - นักศึกษาพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังแก้ไขปัญหาสื่อจริงจัง พร้อมกำหนดรูปแบบการสื่อสารทั้งในระดับสังคม ระดับประเทศ เกิดผลเป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

SPU : มอบความรู้สู่ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริกา ทั่วไป—07 Aug 17

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชนต่างๆ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด (แพร่, น่าน, พะเยา,

กสร.จับมือการไฟฟ้านครหลวงให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยฯภาคอุตสาหกรรม ทั่วไป—07 Aug 17

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือการไฟฟ้านครหลวง ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่นายจ้าง ภาคอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาค ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ให้คุณแม่มาทำสวยได้ฟรีๆ! Privilege Clinic มอบของขวัญวันแม่ให้แม่ลูกได้สวยแพ็คคู่ ทั่วไป—07 Aug 17

วันแม่ปีนี้ จูงมือคุณแม่เข้ามาใช้บริการที่ Privilege Clinic ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 รับของขวัญวันแม่ไปเลยค่ะ คุณลูกทำอะไร เราให้ตุณแม่ได้ทำฟรีด้วยอีก 1 ครั้งทันที (ส่วนของคุณแม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ไม่ว่าจะเป็น "เลเซอร์ต่างๆ" (หน้าขาวเนียนใส,

รมว.วธ.ลงพื้นที่ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน มรดกโลกอยุธยา เผยยังไม่ได้รับผลกระทบ-กำชับเฝ้าระวังต่ ทั่วไป—07 Aug 17

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่วัดไชยวัฒนาราม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. อธิบดีกรมศิลปากร

ปทุมมาราชินีป่าฝน เทศกาลกระเจียวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชม ๙ ทั่วไป—07 Aug 17

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานโดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนโดย

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีแถลงข่าวรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไ ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

12 สิงหาคมนี้ มาบอกรักแม่พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้นทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ทั่วไป—07 Aug 17

ห้องอาหารจีนลองหยุนและพาวิเลี่ยน คาเฟ่ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด ขอเชิญทุกท่านมาตอบแทนพระคุณของแม่พร้อมเต็มอิ่มมื้อกลางวันกับบุฟเฟ่ต์หยำฉา หรือสังสรรค์มื้อค่ำกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ กับโปรโมชั่นพิเศษ "มา 4 จ่าย 3!" เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2560

ดูโฮม สนับสนุนของรางวัล ในงานมหกรรมลำไยไทย ลำไยลำพูนประจำปี 2560 ทั่วไป—07 Aug 17

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำทีมโดย คุณโภควินท์ บุญมา ผู้จัดการ ดูโฮม สาขาเชียงใหม่ พร้อมทีมงานพนักงานดูโฮม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน "มหกรรมลำไยไทย ลำไยลำพูนประจำปี 2560" ณ จุดจำหน่ายสินค้าของฝาก ดอยติ พื้นที่ของ อบจ.ลำพูน

วธ.เปิดตัวหนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—07 Aug 17

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" พร้อมมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ และงานเสวนา "รุกข มรดกของแผ่นดินฯ"

แจกทองฟรี!! ฉลองเปิดร้าน S20 ทุกอย่าง20 สาขา2 จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นี้ ที่ ทั่วไป—07 Aug 17

ร้าน S20 ทุกอย่าง20 จำหน่ายสินค้า เครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องมือช่าง ของเด็กเล่น ของใช้ประจำวัน และสินค้าเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย ทั้งร้านในราคาเพียง 20 บาท!! ในโอกาสร่วมฉลองเปิดร้านใหม่ แจกทองคำ ฟรี!! และของสมนาคุณอีกมากมาย ...เพียงนำคูปอง เขียนชื่อ

ชาวนานครพนม เข้าแถวตรวจแปลงข้าวอินทรีย์คึกคักคาด ได้เงินภายในกันยา ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 มีเกษตรกรร่วมโครงการนาอินทรีย์ทั่วประเทศรวม 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,479 ราย พื้นที่ 308,103.98 ไร่ ใน 54 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

แรบบิท ชวนชิม อิ่มอร่อยที่ร้าน Coffee World ทั่วไป—07 Aug 17

คอกาแฟห้ามพลาด! มาจิบกาแฟยามบ่าย พักผ่อนแบบสบายๆ ท่ามกลางกลิ่นไอกาแฟในวันหยุดกัน กับกาแฟหอมกรุ่นระดับพรีเมียมที่ร้าน Coffee World พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ "ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แก้วที่ 2 รับส่วนลดทันที 50% เมื่อชำระด้วยแรบบิท ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม

พลเอกฉัตรชัย นั่งบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สั่งเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังภาคอีสานหลายจังหวัด ทั่วไป—07 Aug 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วม การแก้ปัญหา และการเตรียมการฝนที่จะตกในระลอกใหม่

บอร์ด กฟก.เฉพาะกิจ อนุมัติงบจัดการหนี้เกษตรกรกลุ่มหนี้ NPL ล็อตแรก 6 ราย ทั่วไป—07 Aug 17

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สิ้นเกษตรที่เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด จาก 6 จังหวัดภาคอีสาน

ภาพข่าว: Pinkoi ชุมชนดีไซเนอร์สินค้าชั้นนำหลากหลายสไตล์ สร้างสีสันให้การช้อปปิ้งไทยแล้ววันนี้ ทั่วไป—07 Aug 17

Pinkoi เว็บไซต์ซื้อขายสินค้างานดีไซน์ชั้นนำระดับโลกที่มีการคัดสรรสินค้ามาเป็นอย่างดี ได้ประกาศเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ Pinkoi คัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนให้

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ทั่วไป—07 Aug 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกมะลิ ทั่วไป—07 Aug 17

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ( ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ

ภาพข่าว: สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯร่วมกระจายลำไยช่วยเหลือเกษตรกรภาคเหนือ ทั่วไป—07 Aug 17

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการกระจายลำไยสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยจังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายลำไยของสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในจังหวัดภาคเหนือผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: การลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานปรุะกอบการ ทั่วไป—07 Aug 17

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน

สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก @ เจเจ มอลล์ ทั่วไป—07 Aug 17

ขอเชิญเที่ยวงาน"สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก @ เจเจ มอลล์" ภายในงานท่านจะได้พบกับสุดยอดสินค้า กลุ่มภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี หลากหลายรายการ ทั้งผลไม้สด ผลไม้ แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป ของใช้ ของตกแต่ง สมุนไพร และอื่นๆอีกมากมาย

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป—07 Aug 17

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม แห่งละ 30,000 บาท ไว้สำหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย

กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจสหกรณ์ 5 จังหวัดเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม เตรียมมาตรการช่วยเหลือพักชำระหนี้สม ทั่วไป—07 Aug 17

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสหกรณ์จังหวัดภาคอีสานสำรวจผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม พบว่ามีสหกรณ์ได้รับความเสียหาย 300 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ 60,000 ราย เบื้องต้นระดมความช่วยเหลือจากสหกรณ์ภาคต่าง ๆ จัดหา ถุงยังชีพ

รวมพลังโรงเรียนสร้างเด็กไทยเป็น Active Citizen มุ่งหลักคิดประชาธิปไตย ใส่จิตวิญญาณรับผิดชอบ ทั่วไป—07 Aug 17

พอกันทีกับการสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะแต่ไม่สามารถอยู่รอดและรับผิดชอบต่อสังคมได้ เพราะโลกกำลังหมุนไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็น "Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม"

ปภ.ประสานจังหวัด 6 จังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 6 จังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีและ ลุ่มน้ำมูลตอนล่างที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี เฝ้าระวัง

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด

ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี...ลดเสี่ยงไฟฟ้าดูด ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ จุดต่อสายไฟต้องแน่น ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าในพื้นที่ปลอดภัย เต้ารับและเต้าเสียบต่อกันได้แน่น

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—07 Aug 17

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2,250,000 บาท ร่วมกับกลุ่ม ปตท.

12 สิงหา นี้ มอบความรักแด่คุณแม่ด้วยอาหารมื้อพิเศษ ที่โรงแรมเอเชีย ทั่วไป—07 Aug 17

12 สิงหาคมนี้ ห้องอาหารจีน เดอะ เกรทวอลล์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ชวนคุณลูกมาตอบแทนความรักในวันแม่แห่งชาติกับเราด้วยการมอบความอร่อยจาก บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ สูตรดั้งเดิมสไตล์ฮ่องกง ที่มีให้เลือกกว่า40 รายการ และรับเค้กวันแม่ฟรี!!!!!ทันที เมื่อมาครบ 10 ท่านขึ้นไป

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ตามหาสาวไทยหน้าได้รูปสัดส่วนทองคำ ร่วมวัดความปังด้วยกันครั้งแรกของเอเชีย ทั่วไป—07 Aug 17

ครั้งแรกในเอเชีย "เมิร์ซ เอสเธติกส์ เปิดโอกาสให้สาวหน้าเป๊ะทั่วเอเชีย ได้ฉายแววความปังกับ "การค้นหาอัตราส่วนทองคำแบบ MAAT" โดยเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ร่วมกับนิตยสารแพรว จัดกิจกรรม "ตามล่าสาวแพรว ใบหน้าฉายแววสัดส่วนทองคำ by Merz Aesthetics "

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ ทั่วไป—07 Aug 17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งนำโดย

เปิดพอร์ตโฟลิโอทำดีเพื่อประชาชน นักศึกษารั้วธรรมศาสตร์ ได้เรียนในสิ่งที่รัก ได้ทำเพื่อสังคม ทั่วไป—07 Aug 17

ในปัจจุบันนี้ มีผู้คนมากมาย ที่ได้เสียสละตนเอง เพื่อมุ่งสร้างความดี และทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยการทำงานผ่านความเป็น "จิตอาสา" ที่แม้จะเป็นการกระทำโดยไม่ได้ค่าตอบแทน แต่คนที่เป็นผู้ให้ก็มีความสุข

รับมือภัยพิบัติยุค 4.0! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัว ระบบ Tracking ผู้ประสบภัย เรียลไทม์ แค่ Tweet ทั่วไป—07 Aug 17

· วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชี้โบราณสถาน เหนือ-อีสาน อาจได้รับกระทบ รุดสร้าง "โดรนตรวจสอบความเสียหายโบราณสถาน 3 มิติ" เพื่อวางแผนการบูรณะอย่างถูกหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด 2

ผ่อนคลายกับแพ็คเกจ Pampering of eforea จาก เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน พัทยา ทั่วไป—07 Aug 17

หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน พัทยา เสนอแพ็คเกจ 'Pampering of eforea' ให้คุณได้หลีกหนีความวุ่นวาย และผ่อนคลายตลอดเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วยการนวดแบบผสมผสานระหว่างการนวดแผนไทย

แทนคุณ หนังสือเล่มแรกในชีวิตของแทน โฆษิตพิพัฒน์ รูปที่เล่าเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์ ภารกิจแทนคุณพ่อ ทั่วไป—07 Aug 17

เปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชีวิต "แทน คุณ" โดย แทน โฆษิตพิพัฒน์ บุตรชายหัวแก้วหัวแหวน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้นำประสบการณ์และเรื่องราว ในความทรงจำจากค่ายทหารมาเล่าผ่านภาพวาดที่ "แทน โฆษิตพิพัฒน์" บรรจงวาดเรื่องราว

ภาพข่าว: เสิร์ฟถึงที่ ทั่วไป—07 Aug 17

กานต์สิรี กรรโมทาร (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท โอพีจี เทค และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ซีฟู้ด เอ็กซ์เพรส (Seafood Express) สดร้อนพร้อมส่งถึงบ้าน ส่งเซ็ทเมนูอาหารกล่องระดับพรีเมี่ยม หลากหลายสไตล์ อาทิ เบนโตะเมนูกุ้ง เบนโตะเมนูปูนิ่ม

ภาพข่าว: NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สถานศึกษา และประชาชนใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 65

ภาพข่าว: Texas Chicken มอบรางวัลใหญ่ทองคำหนัก 5 บาท จากแคมเปญ โฆษณาอะไร? ทั่วไป—07 Aug 17

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีจับรางวัลแก่ผู้โชคดี จากแคมเปญ "โฆษณาอะไร?" ซึ่ง Texas Chicken จัดขึ้นให้ผู้บริโภคร่วมสนุกกับกิจกรรมทายชื่อแบรนด์จากโฆษณาทางเว็บไซต์

ภาพข่าว: ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 ทั่วไป—07 Aug 17

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 หนึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนในกิจกรรม

Curry3ZER0 (เคอร์รี่ ทรีซีโร่) รองเท้าคู่ใจสุดยอดผู้เล่น NBA สตีเฟ่น เคอร์รี่ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ทั่วไป—07 Aug 17

อันเดอร์ อาร์เมอร์ (Under Armour) แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาสปอร์ตเฟอร์มอร์มานซ์จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ Curry 3ZER0 ของสตีเฟ่น เคอร์รี่ ผู้เล่น MVP สองสมัยซ้อนที่ใส่รองเท้าคู่ใจรุ่นนี้ลงสนามตลอดการแข่งขันในรอบ Playoffs ช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้น

ชุดสุดล้ำจากแบรนด์ Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ของโปรกอล์ฟหนุ่ม Jordan Spieth (จอร์แดน สปีธ) ทั่วไป—07 Aug 17

จอร์แดน สปีธ นักกอล์ฟหนุ่มวัย 24 ปี สัญชาติอเมริกัน ลุยต่อกับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ที่ 3 ของซีซันนี้อย่าง The Open Championship 2017 ที่เริ่มจะขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2560 นอกจากแฟนคลับและคอกอล์ฟจะได้ชมฟอร์มการเล่นแข่งขันของสปีธแล้ว

สวารอฟสกี้จับมือ IRIS VAN HERPEN ดีไซน์เนอร์ชื่อดังชาวดัทช์ เฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษแห่งความล้ำเลิศ ทั่วไป—07 Aug 17

สวารอฟสกี้ร่วมเฉลิมฉลองทศวรรษแห่งความสำเร็จของดีไซเนอร์มากฝีมืออย่าง Iris van Herpen (ไอริส แวน เฮิร์ปเพ่น) พร้อมเปิดตัวคริสตัล ดีไซเนอร์คอลเลคชั่นใหม่ กับ Designer Edition by Iris van Herpen for Swarovski ณ Paris Haute Couture เมื่อวันที่ 3 กรฎาคม พ.ศ.

ต้อนรับเทศกาลวันแม่ ที่โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 11.00 – 14.00 น.ห้องอาหารเลอมาแรงน์ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา ขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติกับบุฟเฟ่ต์กลางวันมื้อพิเศษ ในบรรยากาศแสนอบอุ่นและประทับใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารมากมายที่ชวนให้ท่านลิ้มลอง ในราคาเพียงท่านละ 400++ บาท

ก.แรงงาน ทุ่มงบกว่า 4.7 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—07 Aug 17

ก.แรงงาน โดยอธิบดี กพร. เผย จัดสรรงบกว่า 4.7 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 42 จังหวัด 4,500 หมู่บ้าน ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด พร้อมฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นายธีรพล ขุนเมือง

การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ ทั่วไป—07 Aug 17

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ"

ผลประกวดการทำอาหาร Green Food Good Teste ในกิจกรรม Love and Learn สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง ทั่วไป—07 Aug 17

ผลประกวดการทำอาหาร Green Food Good Teste ในกิจกรรม Love and Learn "สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่

สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม ครูสนุกคิด ไขความลับสอนวิทย์ ทั่วไป—07 Aug 17

สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม "ครูสนุกคิด ไขความลับสอนวิทย์ ด้วยการทดลองสุดท้าทาย" หลักสูตรกิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ยุค 4.0

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม Love and Learn สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Love and Learn "สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง"เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

PEA มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ไฟของประชาชน เดินหน้าเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ ทั่วไป—07 Aug 17

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย PEA โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิและนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายภูมินท์ชัย

กลุ่มมิตรผลโชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพ ด้าน Bio-Based ทั่วไป—07 Aug 17

กลุ่มมิตรผล บุกเบิกด้านการลงทุนและผลักดันสตาร์ทอัพ (Startups) ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน Bio-Based เป็นครั้งแรกในงานTechsauce Global Summit 2017 งานสัมมนาเทคโนโลยีระดับโลก ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา

แพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 งานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ทั่วไป—07 Aug 17

แพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 งานจัดแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ ได้กลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ด้วยแนวคิด

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิดระบบ Log-in ผ่านมือถือ เพื่อเข้าถึงรายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์ ง่าย ทั่วไป—07 Aug 17

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้พัฒนาระบบการเข้าถึงรายชื่อผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ ด้วยระบบ Log-in ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแฟรนไชส์

ปรุงด้วยรัก ปันด้วยใจ ทั่วไป—07 Aug 17

ธรรมธุรกิจ โดยคุณหนาว - พิเชษฐ โตนิติวงศ์ (ผู้จัดการ ธรรมธุรกิจ) ได้เชิญชวนลูกศิษย์ อ.ยักษ์ - ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ประธานธรรมธุรกิจ) และ อ.โจน จันใด (รองประธานธรรมธุรกิจ) ให้มาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ดีไซน์จากข้าวกล้องมหัศจรรย์ ภายใต้คอนเซ็ป

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดสัปดาห์! - ห้องอาหารเดอะสแควร์ โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ ทั่วไป—07 Aug 17

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาฉลองสุดสัปดาห์ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! เรียกน้ำย่อยด้วย สลัดบาร์ ยำไทย ครีมซุปแบบตะวันตก ต่อเนื่องด้วยแกงไทยรสจัดจ้าน ซูชิหน้าต่างๆ ซีฟู๊ดออนไอซ์สดใหม่อย่าง กุ้งแดงเนื้อหวาน

นักศึกษาสตาร์ทอัพ มั่นใจอาชีพเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน เป็นห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ทั่วไป—07 Aug 17

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย หลายคนอาจเลือกอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง ทั้งการรับราชการ การสมัครเข้าทำงานกับบริษัทเอกชน หรือบางคนก็เลือกที่จะเป็นนายของตัวเอง หรือการเลือกเป็นสตาร์ทอัพทำอาชีพอิสระที่ตนเองชื่นชอบ"ทวีชัย คิดการงาน" ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีแนวคิดนี้

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความยั่งยืน ทั่วไป—07 Aug 17

แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เฉพาะพสกนิกรของพระองค์ท่านเท่านั้น ที่ประจักษ์แจ้งเห็นจริง แต่คนทั่วโลกยังยอมรับว่า เป็นวิถีชีวิตที่สร้างความเป็นดีอยู่ดี

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน นำโดย นายธนพัฒน์ ชยุติรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด นำของที่ระลึกเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 71 ปี โดยมี โดยมีนายอนุชา เจริญโพธิ์

กลุ่มมิตรผลโชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพ ด้าน Bio-Based ทั่วไป—07 Aug 17

กลุ่มมิตรผล บุกเบิกด้านการลงทุนและผลักดันสตาร์ทอัพ (Startups) ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน Bio-Based เป็นครั้งแรกในงาน Techsauce Global Summit 2017 งานสัมมนาเทคโนโลยีระดับโลก ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา

Pinkoi คัดสรรดีไซเนอร์จากไทยเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศผู้ ทั่วไป—07 Aug 17

Pinkoi เว็บไซต์ซื้อขายสินค้างานดีไซน์ชั้นนำระดับโลกที่มีการคัดสรรสินค้ามาเป็นอย่างดี ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Pinkoi เป็นชุมชนบนโลกออนไลน์อันล้ำสมัยที่ซึ่งให้ดีไซเนอร์ได้แสดงฝีมือ ได้โปรโมทงานดีไซน์ชั้นเยี่ยม

ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017 ผู้นำด้านอุตสาหกรรมลวด เคเบิล ท่อ และท่อร้อยสาย ทั่วไป—07 Aug 17

งานไวเออร์ เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติอุตสาหกรรมลวดและเคเบิลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 12 และงานทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017งานแสดงสินค้านานาชาติอุตสาหกรรมท่อและท่อร้อยสายแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่11

ลิ้มรสความอร่อย กับโปรโมชั่นปูอลาสก้า ที่ มันตรา เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ อมารี ทั่วไป—07 Aug 17

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ฌอห์น เวนเทอร์ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ประจำมันตรา เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ อมารี พัทยา นำเสนอเมนูปูอลาสก้าแสนอร่อยมาให้ท่านได้ลิ้มลอง อาทิ ซูชิปูอลาสก้า ปูอลาสก้าผัดซอสพริกไทยดำ ปูอลาสก้าออนไอซ์ เสิร์ฟพร้อมซอสค็อกเทล และซีฟู้ดซอส

ซันเดย์ แจ๊สซี่ บรั๊นช์ ขอเชิญคุณร่วมกิจกรรมการประมูลเพื่อการกุศล เพื่อมอบรายได้ให้แก่มูลนิธิเพื่อสน ทั่วไป—07 Aug 17

ทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมนี้ (ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน) โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล เชิญคุณเพลิดเพลินไปกับอาหารนานาชาติและเลี้ยงฉลองวันแห่งครอบครัว ที่ซันเดย์ แจ๊สซี่ บรั้นช์

มบส. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยื ทั่วไป—07 Aug 17

เมื่อเร็วๆนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 1st National and

ภาพข่าว: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ มอบรายได้ร่วมสนับสนุน ศูนย์เมอร์ซี่ ทั่วไป—07 Aug 17

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นำโดย คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป มอบรายได้จากการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ร่วมสนับสนุน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์ เมอร์ซี่ โดยมี บาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเออร์ รับมอบ ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่

ฉลองวันแม่ปีนี้ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ คุณแม่ทานฟรีบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ ทั่วไป—07 Aug 17

ห้องอาหารแอม คาเฟ่ และ ห้องอาหารจีนฮ่องเต้ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 " คุณแม่ทานฟรี " เมื่อมาทาน 4 ท่านขึ้นไป พร้อมรับขนมไหว้พระจันทร์ ฟรี 1 กล่อง ห้องอาหาร แอมคาเฟ่ ตอบแทนพระคุณแม่ด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แสนอร่อย

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ร่วมน้อมดวงใจ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 5,990 ชุด ทั่วไป—07 Aug 17

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เชิญชวนประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทุกบ้าน ทั่วพื้นที่ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พรเกษมคลินิก รีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 30 ปี ชวนสาวไทย สวยสวนกระแสความงาม ทั่วไป—07 Aug 17

พรเกษมคลินิก ผู้นำคลินิกรักษาผิวหน้าและดูแลความสวยของผิวพรรณอันดับต้นๆ ของเมืองไทย รุกตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ตอบโจทย์คนรักผิวยุคใหม่ ชูกลยุทธ์สวนกระแสความงามแบบพิมพ์นิยม ในแคมเปญ "สวยไม่ซ้ำรอยใคร" ด้วยภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดที่นำเสนอความเชื่อที่ว่า

อูโบลท์ ร่วมอำลานักวิ่งลมกรด ยูเซน โบลต์ ปิดฉากชีวิตนักกรีฑาอันน่าทึ่ง ทั่วไป—07 Aug 17

"สมรรถภาพร่างกายอันแข็งแกร่งและความมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งส่งผลให้ยูเซน โบลต์ ก้าวขึ้นเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกนั้นจะอยู่ในใจเราตลอดไป นอกเหนือจากตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอูโบลท์แล้ว ยูเซนยังเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคน

แบรนด์ เจนยู ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เปิดแคมเปญ แบรนด์เจนยู...คิดเร็ว ใช้สมองจ่ายแทนเงิน ทั่วไป—07 Aug 17

"แบรนด์ เจนยู" สินค้าโสมสกัดของคนวัยทำงานรุ่นใหม่ เผยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค และเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลัง เปิดตัวแคมเปญใหม่ "แบรนด์เจนยู...คิดเร็ว ใช้สมองจ่ายแทนเงิน" ดึง บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ The Icon

ซอลบิงแจกบัตรแฟนมีตติ้ง Day6 LiveMeet in Bangkok 2017 พาไปฟินกว่า 16 ทั่วไป—07 Aug 17

แจกบัตรแฟนมีตติ้ง Day6 Live&Meet in Bangkok 2017 พาไปฟินกับหนุ่มๆ ที่บอกได้คำเดียวว่า เด็ดสะระตี่ !!! กว่า 16 ที่นั่งที่จะได้เป็นผู้โชคดีกับซอลบิง – บัตรมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 4 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) – บัตรมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

โครงการ True South Thailand เตรียมประกาศผล 30 ท่านสู่ระยะที่ 5 ทั่วไป—07 Aug 17

สุดระทึก !! กิจกรรมของโครงการ True South Thailand ประกาศผล 30 ท่าน ปิดม่านกิจกรรมระยะที่ 4 ในเดือนกรกฏาคมเรียบร้อย ฟุ้งติวเข้มข้นทุกก้าวที่กล้าสู่การฝึกทักษะในระยะที่ 5 เน้นบ่มเพาะปรุงทักษะรอบด้านสุดทรหด ว้าว !! ผู้หญิงเข้าร่วมฝึกทักษะจำนวน 6 ท่าน

ออฟฟิศเมท ผนึก เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เปิดตัวบริการ OfficeMate x Kerry Express ทั่วไป—07 Aug 17

ออฟฟิศเมท ผนึกพันธมิตร เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เปิดตัวบริการ "OfficeMate x Kerry Express" รับส่งพัสดุด่วนอย่างเต็มรูปแบบในร้านออฟฟิศเมท ชูจุดเด่น "ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ถึงวันถัดไป ถูกใจ ง่าย เร็ว" พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ SME ประเดิมจุดให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติกับวีคเอนด์ แกรนด์ ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารออร์คิด ทั่วไป—07 Aug 17

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ขอเชิญคุณลูกทั้งหลายมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณแม่สุดที่รักกับวีคเอนด์ แกรนด์ ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารออร์คิด

ภาพข่าว: ปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ ทั่วไป—07 Aug 17

นายจตุโชค จันทรภูมิ (ขวาสุด) ผู้จัดการประจำภาค พร้อมทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ในเครือ ทีจีเอ กรุ๊ป ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย นำคณะเกษตรกรเยี่ยมชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาดูการปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ

Stephen Curry Asia Tour แฟนคลับ Stephen Curry ร่วมลุ้นรับสินค้าลายเซ็น ทั่วไป—07 Aug 17

Stephen Curry เดินสายเยี่ยมแฟนๆในเอเชียอีกครั้งในฐานะ Under Armour Brand Athlete ในโปรแกรม #SC30AsiaTour แม้ครั้งนี้เขาจะไม่ได้มาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ Stephen ก็ไม่ลืมแฟนๆ จัดกิจกรรมออนไลน์ให้แฟนคลับลุ้นเป็นเจ้าของสินค้าลายเซ็นต์ Stephen Curry

SPU : นศ.ว.ท่องเที่ยวฯ SPU ทัวร์จำลอง บินลัดฟ้า! สู่เวียดนาม เรียนกับตัวจริง ทั่วไป—07 Aug 17

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยมี

กยท. เฝ้าติดตามน้ำท่วมอีสาน มอบน้ำดื่มกว่า 2,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อม ทั่วไป—07 Aug 17

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน เบื้องต้นพบเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ราย ที่สวนยางได้รับความเสียหาย ซึ่ง กยท. พร้อมดำเนินการจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย

#สาธิตกรุงเทพธนฯ ทำพิธี ถวายพระพร ร.10 เฉลิมพระชนม์ 65 พรรษา ทั่วไป—07 Aug 17

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ตลอดระยะเวลาทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เอิร์น-จิรวรรณ

ผ่อนคลายด้วยทรีทเมนท์จากมะลิ ณ สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา ทั่วไป—07 Aug 17

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ทรีทเมนท์มะลิ เพื่อผ่อนคลายและฟื้นฟูสุขภาพผิว เหมาะสำหรับบำรุงผิวที่ถูกแสงแดด ต้องได้รับการบำรุงจากการเดินทางเป็นระยะเวลานาน ทรีทเมนท์นี้เริ่มต้นด้วยการชำระล้างฝ่าเท้าให้สะอาดด้วยชาสะเดา

Return to Bubbles A Night at Bubbles Mansion วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—07 Aug 17

ความสนุกของงาน "รีเทิร์น ทู บับเบิ้ล" ยังคงมีขึ้นต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ขอนำทุกท่านมาสัมผัสกับความมันส์ของจังหวะดิสโก้คุ้นหู ที่จะขยับอารมณ์คุณให้แดนซ์กันไม่มียั้งในธีม "อะ ไนท์ แอท บับเบิ้ล แมนชั่น"

ซูเปอร์เซลล์ จับมือ เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี เกม #Clash of Clans ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท ซูเปอร์เซลล์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเกมจากประเทศฟินแลนด์ จับมือกับบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี เกม Clash of Clans ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 พร้อมเปิดตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก

TMA ชวนค้นหาและจุดประกายพลังแห่งผู้นำ ทั่วไป—07 Aug 17

แววตาที่มุ่งมั่นและเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นผู้นำในตัวเอง ซีอีโอ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ บอกว่าพลังแห่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่ จะช่วยจุดประกายและเป็นตัวเชื่อมต่อพลังที่อยู่ในตัว

ภาพข่าว: พรเกษมคลินิก เปิดตัวคลินิกแนวคิดใหม่ ให้สาวไทยสวยแบบไม่ซ้ำรอยใคร ทั่วไป—07 Aug 17

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรเกษมคลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาผิวหนัง รวมถึงหมอเจี๊ยบ - พญ. ลลนา ก้องธรนินทร์ (ที่ 3 จากขวา) หมอเอิง - พญ. อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ดีเจพี่อ้อย นภาพร

พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง ทั่วไป—07 Aug 17

31 กรกฏาคม 2560 พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร และคณะฯ ให้การตัอนรับพลตรีจัตวา หญิง เชย์บัวพา รองเลขาธิการปราบปรามยาเสพติด ประเทศกัมพูชา โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ

ฉลองวันแม่กับบรันซ์บุฟเฟ่ต์ มา 4 จ่าย 3 หรืออิตาเลี่ยนดินเนอร์ฟรีไวน์ 1 ขวด ที่ โรงแรมเลอ ทั่วไป—07 Aug 17

วันแม่ปีนี้พิเศษสุดด้วยโปรโมชั่นจากโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เราคัดสรรเมนูแสนอร่อยเพื่อคุณแม่และครอบครัวที่คุณรักเฉพาะวันแม่ 12 สิงหาคมนี้เท่านั้น กับบรันซ์บุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวันที่คุณแม่ทานฟรี (มา 4 จ่าย 3)

TK Mothers Day ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าของแม่ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 ส.ค. ทั่วไป—07 Aug 17

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" จึงถือกำหนดให้เป็น "วันแม่แห่งชาติ" ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด "กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560" ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมทำกิจกรรมกล้วยไม้ออกขวด ณ ทั่วไป—07 Aug 17

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) จำนวน 30 คนร่วมทำกิจกรรมกล้วยไม้ออกขวด ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

ปลูกดอกไม้ของพ่อ ในวันแม่ ทั่วไป—07 Aug 17

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติปีนี้ ไมค์ ชอปปิ้ง มอลล์ ขอเดินตามรอยแม่ด้วยการเป็น 'ผู้ให้' โดยการมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง 'ดอกไม้ของพ่อ'เพื่อให้ทุกๆ บ้านได้นำไปปลูก ดูแล เพื่อให้ดอกไม้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 12 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้า ไมค์

IX Cafe# เตรียมตัวลุยธุรกิจขยายเฟรนไชน์ ทั่วไป—07 Aug 17

ภูวนาถ บางพาน อดีตผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มฟาร์มโชคชัย และ ประธาน Food R&D ของ บจก.โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ เดินตามฝันเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านการตลาด เน้นการวิจัย หลังจากได้มีการอำลาฟาร์มโชคชัย ก็เริ่มทำการศึกษาในระดับปริญญาเอก

แต่งตั้งผู้บริหาร คุณอาทร วนาสันตกุล เป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์ ทั่วไป—07 Aug 17

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทร วนาสันตกุล เป็น กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด หนึ่งใน 8

SPU : ม.ศรีปทุม รุกหนัก! พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ตอบโจทย์การศึกษา ทั่วไป—07 Aug 17

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี"TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING :ENHANCING YOUR TEACHING WITH TEACHNOLOGY"

ภาพข่าว: ประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย จ.สกลนคร ทั่วไป—07 Aug 17

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ในโครงการประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

ร้านอาหาร SO asean ลดจัดหนัก! มอบส่วนลดสุดพิเศษ ทั่วไป—07 Aug 17

ฟู้ดเลิฟเวอร์ที่ชื่นชอบอาหารไทย-อาเซียน รสจัดจ้าน เข้มข้น เตรียมอร่อยพุงกาง เมื่อร้านอาหาร "SO asean" ลดจัดหนัก! มอบส่วนลดสุดพิเศษ HAPPY HOUR ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2560 นี้ โดยลด 50% (เฉพาะอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมหวาน)

ภาพข่าว: บรรยายการตรวจสอบภาครัฐโดย สตง. ทั่วไป—07 Aug 17

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

จิฟฟี่โกอินเตอร์...บุกตลาดต่างประเทศ!! ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าแบรนด์จิฟฟี่สู่ตลาดอินโดจีนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดบริการแล้วจำนวน 30 สาขา ใน สปป.ลาวและกัมพูชา

#ร้าน MX Cakes Bakery สุดยอดขนมไหว้พระจันทร์ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ทั่วไป—07 Aug 17

เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ แฟนขนมไหว้พระจันทร์ที่ชื่นชอบขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับฮ่องกงไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงแล้ว ร้าน MX Cakes & Bakery ส่งตรงสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์เบอร์หนึ่งของฮ่องกง แบรนด์ "Hong Kong MX Mooncake" ที่ขายดีอันดับ 1 ในฮ่องกงถึง 19

ภาพข่าว: ต้อนรับ มิสเมียนมาร์ เวิลด์ 2017 ทั่วไป—07 Aug 17

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ต้อนรับ อี้ จ่อ ไคน์ (กลาง) มิสเมียนมาร์ เวิลด์ 2017 โดยมี แอนนา โรม (ซ้าย) ผู้จัดการโรงแรม และ นิศรา คำผ่อง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพักที่โรงแรม

มูลนิธิสัมมาชีพ มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ เชิดชูผู้นำธุรกิจ ครั้งที่ 5 ทั่วไป—07 Aug 17

"มูลนิธิสัมมาชีพ" จัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคลสัมมาชีพ ครั้งที่ 5 คัดเลือกบุคคลและธุรกิจต้นแบบที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคม

KOCHI Japanese restaurant week 10-23ส.ค.2560 ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัท GURUNAVI เว็บไซต์แนะนำอาหารและร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นร่วมกับจ.โคจิเพื่อจัดอีเว้นท์"สัปดาห์อาหารจากจ.โคจิสู่ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย (Kouchi Japanese Restaurant Week in Thailand (JRW)"

เอ็น เอฟ ซี ร่วมสนับสนุนโครงการ รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ ทั่วไป—07 Aug 17

บริษัทเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ และร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด ให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดาทิ

องค์กรไวล์ดเอดเผย คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคหูฉลาม ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงชีวิตฉลามโลก ทั่วไป—07 Aug 17

วันนี้องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) ได้มีการแถลงการณ์ผลสำรวจความต้องการบริโภคหูฉลามในประเทศไทย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคนไทยมากกว่าครึ่งเคยบริโภคหูฉลาม และที่น่าเป็นห่วงคือมากกว่า 60% ยังต้องการบริโภคหูฉลามในอนาคต

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นำเงินจากการประมูลของสูญหายในระบบรถไฟฟ้าบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล ทั่วไป—07 Aug 17

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นำเงินจากการประมูลของสูญหายในระบบรถไฟฟ้าบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล ตามโครงการ "ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม" นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า

ฉลอง 7 ปี OpenStack ในประเทศไทย สัมมนาฟรี Cloud OpenStack Big Data ทั่วไป—07 Aug 17

VasabiLab และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน OpenStack 7th Birthday ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 30 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ภายในงานจะกล่าวถึงแนวคิดของ OpenStack

เปิดใจ ริกะ อิชิเกะ หวังผลักดันความนิยมในศิลปะการต่อสู้ของผู้หญิงในเอเชีย ทั่วไป—07 Aug 17

ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าริกะ อิชิเกะยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย เธอจะต้องมีความโดดเด่นกว่าใครด้วยความที่มีรูปร่างหน้าตางดงามแบบสาวเอเชียแท้ๆ ริกะมีเสน่ห์ดึงดูดสายตาอย่างมากจนพูดได้ว่าเธอสามารถขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ เดินบนรันเวย์แคทวอร์คในเสื้อผ้าเทรนด์ล่าสุด

ภาพข่าว: บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล ทั่วไป—07 Aug 17

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินรายได้จากการออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน "คนคลังรวมพลังสร้างความดี" (MOF International Culture Charity

3BB ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ทั่วไป—07 Aug 17

ผู้บริหาร 3BB นำทีมพนักงานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร โดยมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน 400 ถุง ขบวนรถคาราวาน 3BB บรรทุกถุงยังชีพ มุ่งหน้าสู่สกลนคร

วิซอาร์ที เปิดตัวซีอีโอ รุกตลาดมีเดียในเอเชียแปซิฟิก ย้ำความเชื่อมั่นใช้ไทยเป็นฐานรุกธุรกิจทั่วภูมิภ ทั่วไป—07 Aug 17

วิซอาร์ที ดันตลาดสื่อยุคใหม่ เผยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฉีดเม็ดเงินลงทุนเพิ่ม เตรียมพร้อมการเติบโตของโลกสื่อใหม่ในอนาคต เน้นสร้างความแตกต่างด้วยความรวดเร็ว คุณภาพ และประสบการณ์ เชื่อมั่นเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกในการให้บริการด้านบริหารจัดการข้อมูล

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก 10 จว. ประสานให้การช่วยเหลือเต็มกำลัง ทั่วไป—07 Aug 17

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมบูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ภาพข่าว: ศูนย์การค้าเมกาบางนาเปิดตัว #รถเข็นเด็กเป็ดแสนดี# ทั่วไป—07 Aug 17

เมกาบางนา ศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าและบริการครบครันที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ส่งความสุขด้วยบริการใหม่รถเข็นสำหรับเด็กรูปเป็ดสีเหลืองสดใส เพื่อนแสนดีของคุณหนูๆ ช่วยอำนวยความสะดวก สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข และประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกได้กว่าเดิม

ภาพข่าว: มอนเดลีซ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ผ่าน ทั่วไป—07 Aug 17

กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบสื่อสนับสนุนการเรียนรู้รวมมูลค่า 3,000,000 บาท จากบริษัท มอนเดลีซ

โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนชิม #โอ มาย มัม วีคเอนบรันช์บุฟเฟต์ที่ห้องอาหารดีไ ทั่วไป—07 Aug 17

วันแม่ปีนี้บอกรักแม่ด้วย 'โอ มาย มัม' วีคเอนบรันช์บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารดีไลท์ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 คุณแม่ทุกท่านจะได้รับมาลัยวันแม่พร้อมเครื่องดื่มพิเศษต้อนรับ นอกจากนี้คุณแม่จะได้รับสิทธิพิเศษทานฟรี เมื่อลูกค้ามา 4 ท่าน (ชำระเงินเต็มจำนวน 3

โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนชิมโปรโมชั่น #Super Mom วีคเอนบรันช์บุฟเฟต์ ทั่วไป—07 Aug 17

บอกรักแม่ด้วยมื้อพิเศษกับบุฟเฟต์วีคเอนบรันช์ที่ห้องอาหารสกาลินี ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 คุณแม่ทุกท่านจะได้รับมาลัยวันแม่พร้อมเครื่องดื่มพิเศษต้อนรับ นอกจากนี้คุณแม่จะได้รับสิทธิพิเศษทานฟรี เมื่อลูกค้ามา 4 ท่าน (ชำระเงินเต็มจำนวน 3

ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ทั่วไป—07 Aug 17

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์(ที่สามจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และความสัมพันธ์ภาครัฐ พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายขายและพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18

กสอ. โชว์ทิศทางสตาร์ทอัพไทยสดใสดั่งจุดพลุ ชี้ 7 เทรนด์สตาร์ทอัพมาแรงปี 61 ทั่วไป—07 Aug 17

· กสอ. จับมือเดลต้าฯ มอบเงิน 5 แสนจัดตั้งธุรกิจ โชว์ 4 นวัตกรรม เครื่องช่วยอ่านหนังสือคนตาบอด – ระบบวัดอุณหภูมิทางการแพทย์เรียลไทม์ – แอปฯ คุมไฟฟ้าไร้สาย – ตัวช่วยคุมระบบ BAS ลดการเปลืองไฟ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

SPU: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา SPU ชลบุรี ให้สัมภาษณ์ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ทั่วไป—07 Aug 17

รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้สัมภาษณ์ หัวข้อเรื่อง "รับน้องอย่างสร้างสรรค์" เพื่อบันทึกเทปในรายการ ช่วยคิดช่วยทำ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ ได้กล่าวว่า