กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีขัดแย้งเรื่องเงินออมของชาวบ้านชุมชนคลองบางบัว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 12:53
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ เรียกร้องให้ประธานสหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด ชี้แจงบัญชีเงินออมและค่าใช้จ่ายของชุมชนทั้งหมด หลังพบข้อสงสัยว่ามีการทุจริตเงินออมสมทบของชาวบ้าน ที่จะนำไป ค้ำประกันเงินกู้สร้างบ้านประชารัฐ และยังมีกรณีของกรมธนารักษ์ระบุว่าชุมชนค้างค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินกว่า 3,500,000 บาท นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในเขตบางเขน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในชุมชน ริมคลองบางบัวในทันที พบว่า ชุมชนริมคลองบางบัวมีองค์กรที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน 3 องค์กร ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย และสถาบันการเงินเพื่อชุมชน โดยประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนริมคลองบางบัวนี้ บางรายเป็นสมาชิกของทั้ง 3 องค์กร ซึ่งมีความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งเงินออมที่เป็นประเด็นดังกล่าว เป็นเงินออมที่อยู่ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ที่ชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัวตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่วงแรกของการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด ดังนั้น เงินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบัญชีและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนบางบัว ไม่ได้อยู่ในการกำกับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น

นอกจากนี้ จากการชี้แจงของนายมาณพ จงเกษมธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งนายมาณพได้ชี้แจงว่าเงินออมของชาวบ้านทั้งหมดยังคงอยู่ในบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนบางบัวครบถ้วน ส่วนเงินสาธารณูปโภค เป็นเงินที่สถาบันพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช. อุดหนุนให้กับกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมา ซึ่งตามที่ระบุว่าชุมชนค้างค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินมากกว่า 3.5 ล้านบาทนั้น ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสหกรณ์แต่อย่างไร เนื่องจากสหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 มีภาระผูกพันกับกรมธนารักษ์ เฉพาะการผ่อนชำระค่าเช่าที่ดินเท่านั้น ดังนั้น เงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แห่งนี้ มีเฉพาะเงินที่เก็บค่าเช่าที่ดินจากสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนฯ เพื่อนำส่งให้กับกรมธนารักษ์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์เก็บเงินค่าเช่าที่ดินจากสมาชิกส่งให้กับกรมธนารักษ์ได้ทุกเดือนครบถ้วนโดยไม่มียอดค้างชำระ และในปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีการดำเนินงานที่มีผลกำไรและสามารถปิดบัญชีได้เรียบร้อย

สำหรับกรณีที่ชาวบ้านตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินออมของชุมชนไม่มีอยู่ในระบบของธนาคาร แต่เป็นบัญชีขององค์กรการเงินชุมชน และไม่สามารถยืนยันยอดเงินได้ว่ามีเงินอยู่จริงหรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมและเร่งให้ความช่วยเหลือนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเงินออมดังกล่าว พบว่าฝากอยู่ในบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองบางบัว และไม่ได้นำมาฝากไว้ที่สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงไม่สามารถยืนยันยอดเงินออมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลกลุ่มออมทรัพย์ฯดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics