งานวิจัย!! นักศึกษาตอบโจทย์สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 13:45
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--SASI PR CONSULTANT

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากผลงานด้านนวัตกรรมและงานวิจัยโดยรุ่นใหญ่ นำมาอวดออร่ากันแน่นงานนับ 1,000 ผลงานแล้ว ยังมีเวทีให้น้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ได้โชว์ฝีมือความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติที่น่าสนใจหลากหลาย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้ เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ รวมถึงให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

ปีนี้จัดประกวดใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปีนี้มีผลงานส่งประกวดรวม 103 ผลงาน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน I-Walk 4.0 จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการจากของเล่นพื้นบ้านไทย สำหรับเด็กอายุ 5-8 ปี จาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะ อาคารและห้องประกอบอาหาร ด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการผลิตแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้อนุภาคนาโนส่งสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิกสำหรับสลายไขมัน ใต้ผิวหนัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในปีนี้ นับว่าเป็นการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม รอการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู้การก้าวขึ้นไปสู่เวทีนักคิด นักวิจัยมืออาชีพ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาด ต่อไป ในอนาคตอันใกล้ สิ่งที่คนไทยอยากเห็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ผลงานวิจัยโดยคนไทยเพื่อคนไทยในแบบ Thailand 4.0 คงจะไม่ไกลเกินเอื้อม


Latest Press Release

กสอ. ชี้ 5 อุตฯเกษตรมาแรง เทรนด์รักสุขภาพ สูงอายุ ยืนหนึ่งบนมาร์เก็ต พร้อมแนะจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่อเอสเอ็มอีเกษตรไทย

- กสอ.อัดงบกว่า 85 ล้าน ดัน 16 โครงการ หนุน ผปก.เกษตรไทย เน้นยังต้องเดินด้วย เทคโนฯ – นวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ชี้อุตสาหกรรมเกษตรต้องปรับกระบวนการไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่เข้มข้นขึ้น...

เกษตรฯ พร้อมลุยคลินิกพืช ปี 62 พัฒนาหมอพืช 4 ภาค

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมลุยคลินิกพืช ปี 62 พัฒนาหมอพืช 4 ภาค ป้องกันศัตรูผลผลิต ดีเดย์ขอนแก่นจังหวัดแรก นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การวินิจฉัยศัตรูพืช และการจัดการศัตรูพืชนั้น...

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพปูพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์-สังคมด้วยสื่อปลอดภัย

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์น้ำดีปูรากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ผ่านสื่อออนไลน์หวังกระตุ้นและนำองค์ความรู้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา...

Congratulations! ลูกพระจอม นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ

วันนี้มาพูดคุยกับบัณฑิตป้ายแดง "ลูกพระจอม" นายธนวัฒน์ กะโห้ทองครับ ชื่อแชมป์ เพิ่งจบระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE.) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)...

5 ไอเดีย เลือกของขวัญให้โดนใจ ปีหมู 2019

เทศกาลแห่งความสุขกำลังจะวนกลับมาอีกครั้ง แต่การหาของขวัญปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่ หัวหน้า หรือบุคคลที่เราเคารพ ถือเป็นโจทย์สุดหิน ที่ต้องคิดกันทุกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยช่วงวัยที่ห่างกันเราอาจจะไม่แน่ใจว่า ของขวัญปีใหม่แบบไหนจะถูกใจผู้รับ...

Related Topics