งานวิจัย!! นักศึกษาตอบโจทย์สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 6, 2017 13:45
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--SASI PR CONSULTANT

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากผลงานด้านนวัตกรรมและงานวิจัยโดยรุ่นใหญ่ นำมาอวดออร่ากันแน่นงานนับ 1,000 ผลงานแล้ว ยังมีเวทีให้น้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ได้โชว์ฝีมือความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติที่น่าสนใจหลากหลาย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้ เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ รวมถึงให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

ปีนี้จัดประกวดใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปีนี้มีผลงานส่งประกวดรวม 103 ผลงาน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน I-Walk 4.0 จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการจากของเล่นพื้นบ้านไทย สำหรับเด็กอายุ 5-8 ปี จาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงาน เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะ อาคารและห้องประกอบอาหาร ด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลด้านข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม ในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มอาหารฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.กลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการผลิตแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้อนุภาคนาโนส่งสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิกสำหรับสลายไขมัน ใต้ผิวหนัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป :ชุดอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงาน ชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในปีนี้ นับว่าเป็นการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม รอการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู้การก้าวขึ้นไปสู่เวทีนักคิด นักวิจัยมืออาชีพ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาด ต่อไป ในอนาคตอันใกล้ สิ่งที่คนไทยอยากเห็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ผลงานวิจัยโดยคนไทยเพื่อคนไทยในแบบ Thailand 4.0 คงจะไม่ไกลเกินเอื้อม


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics