จังหวัดนนทบุรี จับมือ เดอะมอลล์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 11, 2017 10:14
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เดอะมอลล์ กรุ๊ป

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 10 หน่วยงาน ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ขึ้นที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในวันและเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. ณ ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดนนทบุรี, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานราชการทั้ง 10 หน่วยงาน โดยจะรวบรวมบริการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชนไว้ในจุดเดียว ซึ่งประกอบด้วย

1. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ให้บริการทำบัตรประชาชนและรับรองทะเบียนต่างๆ

2. ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

3. การประปานครหลวง ให้บริการรับคำร้อง, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ข้อมูล, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประปา และรับชำระค่าน้ำประปา

4. การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการไฟฟ้าครบวงจร
5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร

6. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ และรับคำร้องขอติดตั้งบริการ

7. สำนักงานประกันสังคม ให้บริการรับตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ผ่าน SMART PHONE, รับขึ้นทะเบียน และรับเงินจากผู้ประกันตน ตามมาตรา 40, บริการรับแบบต่างๆของสำนักงานประกันสังคม และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานประกันสังคม รวมถึงให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ท และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-payment

8. สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนนทบุรี ให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน คนพิการ นักเรียน-นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน, รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน และรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมทั้งออกบัตรนายจ้างให้สถานประกอบการ ที่ประสงค์ติดต่อใช้บริการ แจ้งตำแหน่งงานว่าง

9. สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน, ให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ เช่น รับคำร้องขอคืนภาษี และสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การขึ้นทำเนียบแรงงานนอกระบบ, รับสมัครการทดสอบฝีมือแรงงาน รับสมัครการฝึกฝีมือแรงงาน รับแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี รับคำร้องเรียนงานตรวงแรงงาน ฯลฯ รวมทั้ง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น บริการทดสอบ DSD-test ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน บริการทดสอบ e-learning 26 สาขา ผ่านระบบอนนไลน์

10. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

โดยศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ทั้งนี้ศูนย์บริการดังกล่าวจะให้บริการแก่ประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น.


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics