ภาพข่าว: IFC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว) ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 13, 2017 12:37
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์

IFC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็น 1 ใน 285 โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศที่ได้รับการรับรอง อันเป็นเครื่องการันตีการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้บริหารสนับสนุนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร


Latest Press Release

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ทดสอบมาตรฐานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ทดสอบมาตรฐานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 21 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด...

Yakima Chief Hops แต่งตั้งซีเอฟโอคนใหม่ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมฮอปส์และการผลิตเบียร์

Yakima Chief Hops ผู้ผลิตและจำหน่ายฮอปส์ที่ปลูกเอง 100% แต่งตั้ง คุณฮาเวิร์ด อัลเรด เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ การแต่งตั้งครั้งนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ไม่นานหลังเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนาสายพันธุ์ใหม่...

ภาพข่าว: สสจ.นครพนม รับมอบชุดป้องกันโควิด ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรฯ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด

นายแพทย์จิณรพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางแสงอุษา ทัศคร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับมอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี...

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้บริการช่องทางบัสเลน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติ ซึ่งหาก...

สสว. ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยรัฐ “ปั้น”ผู้ประกอบการให้เป็น “ดาว” เร่งขยายธุรกิจหวังกระตุ้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สสว. จับมือร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) จาก มจพ. มช. มข. และ มอ. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” เดินหน้าพัฒนาเชิงลึก แบบครบวงจร ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจทั่วประเทศทุกระดับไม่น้อยกว่า 180 ราย...

Related Topics