แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 19, 2017 15:03
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สโกมาดิ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตั้งเป้าหมายว่าเป็นฐานการผลิตจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ (ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, สุขภาพ, เกษตร, ธรรมชาติ) สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศมีความสมดุลยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการเมืองและระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
2. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
3. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
4. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,180,100 บาท (สองพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาท) เพื่อดำเนินการโครงการ ดังนี้

  • โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดอาหารปลอดภัย (Green Premium Center) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มเครือข่าย (Business Matching) สู่สากล
  • โครงการวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และวิถีชีวิตชุมชน
  • โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา การดูแลมลภาวะตามท้องถนนและแม่น้ำ
  • โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือง อาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ

การดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คำนึงถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยเชิญภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลที่มีผู้แทนทุกภาคส่วน รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

ผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าและการลงทุน มูลค่าสินค้าเกษตร รายได้ของเกษตรกร รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


Latest Press Release

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดแฟล็กชิพมาสเตอร์พีซชิ้นเอกระดับโลก ไอคอน ซีเนคอนิค เป็นของขวัญชิ้นพิเศษส่งท้ายปีให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ สัมผัส 13 โรงภาพยนตร์หรู 1 ลิฟวิ่งรูม และระบบ Laserplex ใหม่ล่าสุดแห่งแรก

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดอาณาจักรโรงภาพยนตร์สุดหรู ICON CINECONIC สัญลักษณ์ใหม่แห่งโรงภาพยนตร์ระดับโลก จัดงานTHE ICONIC NIGHT PARTY พร้อมแล้วที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในประเทศไทย ส่งมอบความสุขและความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส...

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 อำเภอ 22 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,322 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ....

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับซีพี ออลล์ จัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย

มูลนิธิคนดีประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จะจัดงาน 1 ทศวรรษ รางวัลคนดีประเทศไทย และ พิธีมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561" เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท...

คริสมาสต์ กู้ดดี้ส่งความสุขความปรารถนาดีสำหรับเทศกาลคริสมาต์และปีใหม่

ห้องอาหารบีบีโค โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จัดเตรียมของขวัญและขนมหวานสำหรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ สร้างสรรจากความตั้งใจ เพื่อคุณสำหรับมอบให้กับคนพิเศษ แบบเบ็ดเสร็จที่เดียว ให้คุณได้เลือกเป็นของขวัญของฝากในแบบกระเช้าของขวัญ สำหรับเทศกาลแห่งความสุข...

บี.กริม เพาเวอร์ #BGRIM รุกเป็นผู้นำพัฒนาพลังงานสะอาดออกหุ้นกู้ กรีนบอนด์ 5 พันล้าน ADB สนับสนุน 100% รายแรกของประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาและแถลงข่าวความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ "กรีนบอนด์" มูลค่า 5,000 ล้านบาท...

Related Topics