DJSI ประกาศรายชื่อ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 20, 2017 13:24
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยซีพีเอฟเป็น 1 ใน 14 บริษัท จาก 111 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก (FOA Food Products) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "ครัวโลกยั่งยืน"

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นดัชนีประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่บริษัทไทยได้ประกาศศักยภาพบนเวทีความยั่งยืนระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับผลการประเมินประจำปี 2560 ซีพีเอฟมีคะแนนรวมและคะแนนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าปี 2559 อีกทั้งมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในทุกมิติด้วย โดยหัวข้อที่มีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การบริหารนวัตกรรม การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงด้านน้ำ การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม

ในปีนี้ ซีพีเอฟ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง 5 เรื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟที่ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรและอาหาร และมากไปกว่านั้นคือการส่งเสริม "ความโปร่งใส หรือ Transparency" จากการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่" บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลพัฒนาบุคลากร ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟนี้ยังมุ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดรับกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global Compact) ที่ซีพีเอฟได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วย

"ซีพีเอฟยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักปรัชญา "3 ประโยชน์" ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อประเทศ ประชาชน และบริษัท" นายวุฒิชัย กล่าว

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 3,400 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม.


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics