มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 4, 2017 18:43
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

อาจารย์แพทย์ชื่อดังระดับแนวหน้าสองคนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ "หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine)" ณ ประเทศเกรนาดา ในหมู่เกาะแคริบเบียน โดย รศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสองวัน คือวันที่ 21 – 22 ตุลาคม นี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) และนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งยังมีศูนย์อาชีว-อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ล้วนตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานหลักในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านสุขภาพในระดับโลก ทั้งนี้ ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บุกเบิกและผู้นำในวงการแพทย์เข้าร่วมงาน

"หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine) คือแนวคิดในการหลอมรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพของนมุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นผลให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมหรือบริบทจริง ทั้งนี้ สาขาทางการแพทย์ต่างๆ จะสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างเชื่อมโยง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการผสมผสานทรัพยากร ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสรรพสัตว์" ดร. คาล แมคเฟอร์สัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ กล่าว

โครงการหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (OHOM) ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์มีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาโอกาสทั้งภายในประเทศ และผ่านการร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพระดับโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นเวลาสิบปีแล้ว โดยล่าสุดได้ขยายไปถึงการจัดงานสัมมนาหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จสเป็นผู้สนับสนุน คอร์สอบรมที่เปิดให้สาธารณชนได้เรียนผ่านอินเตอร์เนท การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น

ดร. จี ริชาร์ด โอลด์ส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านสุขภาพมาแล้วทั่วโลก เขามองว่าเกรนาดาเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรัชญาของโครงการหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม

"ในฐานะศูนย์กลางระดับนานาชาติด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับความสำคัญในการหาแนวทางพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ" ดร. โอลด์ส กล่าว "นักศึกษาของเรา ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น การเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดร่วมกันจะเป็นการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ ทางการแพทย์"

ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่จะมาเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย:

พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย - รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. สัมมน โฉมฉาย – รองศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

น. สพ. ดร. กาย ปาล์มเมอร์ - ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านพยาธิวิทยาและโรคติดเชื้อ, ประธานอาวุโสของแจน แอนด์ แจ๊ค เครกตัน และผู้อำนวยการอาวุโสองค์กรโกลบอล เฮลธ์ รวมทั้งผู้อำนวยการคณะพอล จี อัลเลน สัตวแพทยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. ฟิทซ์รอย เฮนรี - คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จาไมกา เวสต์ อินดีส์

สพ. ญ. ดร. ซาราห์ คลิฟแลนด์ - ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาเปรียบเทียบ สถาบันทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวแพทยสาธารณสุขและแพทยศาสตร์เปรียบเทียบ คณะแพทย์ สัตวแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกว สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

บทคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ และรูปแบบการทำโปสเตอร์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณนาโอมิ อเล็กซานเดอร์ (nalexand@sgu.edu)

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา หรือส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sgu.edu/ohom/


Latest Press Release

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

ฮาโอม่ามอบช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีจัดรายการ Festive Menu

ฮาโอม่า ร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดโอเอซิสกลางมหานคร ภูมิใจนำเสนอรายการอาหารเพื่อร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปีที่ใกล้จะมาถึงกับ Festive Menu เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ในราคา 2,990 บาท++ (4,980 บาท++...

Gossip News: ยินดีกับความสำเร็จ

ขอแสดงความยินกับ อาซ้อ "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์" ซีอีโอ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ที่เพิ่งคว้าปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมาหมาดๆ งานนี้สร้างความปลื้มปริ่มใจให้กับครอบครัว GUNKUL...

Related Topics