มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 4, 2017 18:43
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

อาจารย์แพทย์ชื่อดังระดับแนวหน้าสองคนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ "หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine)" ณ ประเทศเกรนาดา ในหมู่เกาะแคริบเบียน โดย รศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสองวัน คือวันที่ 21 – 22 ตุลาคม นี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) และนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งยังมีศูนย์อาชีว-อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ล้วนตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานหลักในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านสุขภาพในระดับโลก ทั้งนี้ ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บุกเบิกและผู้นำในวงการแพทย์เข้าร่วมงาน

"หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine) คือแนวคิดในการหลอมรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพของนมุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นผลให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมหรือบริบทจริง ทั้งนี้ สาขาทางการแพทย์ต่างๆ จะสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างเชื่อมโยง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการผสมผสานทรัพยากร ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสรรพสัตว์" ดร. คาล แมคเฟอร์สัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ กล่าว

โครงการหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (OHOM) ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์มีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาโอกาสทั้งภายในประเทศ และผ่านการร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพระดับโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นเวลาสิบปีแล้ว โดยล่าสุดได้ขยายไปถึงการจัดงานสัมมนาหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จสเป็นผู้สนับสนุน คอร์สอบรมที่เปิดให้สาธารณชนได้เรียนผ่านอินเตอร์เนท การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น

ดร. จี ริชาร์ด โอลด์ส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านสุขภาพมาแล้วทั่วโลก เขามองว่าเกรนาดาเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรัชญาของโครงการหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม

"ในฐานะศูนย์กลางระดับนานาชาติด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับความสำคัญในการหาแนวทางพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ" ดร. โอลด์ส กล่าว "นักศึกษาของเรา ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น การเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดร่วมกันจะเป็นการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ ทางการแพทย์"

ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่จะมาเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย:

พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย - รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. สัมมน โฉมฉาย – รองศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

น. สพ. ดร. กาย ปาล์มเมอร์ - ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านพยาธิวิทยาและโรคติดเชื้อ, ประธานอาวุโสของแจน แอนด์ แจ๊ค เครกตัน และผู้อำนวยการอาวุโสองค์กรโกลบอล เฮลธ์ รวมทั้งผู้อำนวยการคณะพอล จี อัลเลน สัตวแพทยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. ฟิทซ์รอย เฮนรี - คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จาไมกา เวสต์ อินดีส์

สพ. ญ. ดร. ซาราห์ คลิฟแลนด์ - ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาเปรียบเทียบ สถาบันทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวแพทยสาธารณสุขและแพทยศาสตร์เปรียบเทียบ คณะแพทย์ สัตวแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกว สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

บทคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ และรูปแบบการทำโปสเตอร์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณนาโอมิ อเล็กซานเดอร์ (nalexand@sgu.edu)

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา หรือส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sgu.edu/ohom/


Latest Press Release

บิวเทรี่ยม จัดงาน BEAUTY BOX BEAUTRIUM x MATCHBOX present THE BEAUTY BOX The First Multi-Brand Collaboration in Siam Square

"บิวเทรี่ยม" จัดงาน "BEAUTY BOX" BEAUTRIUM x MATCHBOX present THE BEAUTY BOX The First Multi-Brand Collaboration in Siam Square บิวเทรี่ยม ร่วมกับ แมชบอกซ์ กรุ๊ป จัดงาน "BEAYTY BOX" การจับมือกันครั้งแรกของร้านบิวตี้และแฟชั่นตัวท็อปของไทย ใจกลางสยามสแควร์...

ภาพข่าว: CSR - โมโน ร่วมสร้าง

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ "มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา" เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 9 ตามโครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2561...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมวงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี โรงงานยางพาราที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงานอาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ...

จิน แอนด์ แจ๊ส จิบจิน ฟังแจ๊ส บน Rooftop bar ใจกลางเมืองพัทยา

เปิดตัวข้อเสนอคูล ๆ จิน แอนด์ แจ๊ส สไตล์ใหม่ ณ ห้องอาหาร ซันเซ็ทเล้าจน์ Rooftop bar อันดับต้น ๆ ของเมืองพัทยา ที่ โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟิเทล หากคุณต้องการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองพัทยา ยามค่ำคืน ซันเซ็ทเล้าจน์...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล พี่ช้าง CHARITY MINI MARATHON 2018 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวโครงการ" พี่ช้าง CHARITY MINI MARATHON 2018" เพื่อเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและผู้ที่รักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง...

Related Topics