เพราะทุกการ แบ่งปัน คือการ สร้าง สังคมแห่งการให้ มูลนิธิซอว์ขอเชิญร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแก่เด็ก-สตรีชายขอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 12, 2017 08:47
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--Syllable

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี หรือ Social Action for Children and Women (SAW) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเปิดบ้านพักเด็กและบ้านพักฉุกเฉิน ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด เพื่อสนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือเพื่อเด็กและสตรีที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาส

นายสุรพล กองจันทึก ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า "พื้นที่บริเวณชายแดนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วยประชากรผู้อยู่อาศัยหลากเชื้อชาติที่ล้วนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการของรัฐทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครอง การศึกษา และบริการด้านสาธารณสุข ปัญหาของคนชายขอบถือเป็นมิติทางสังคมที่เราไม่อาจเพิกเฉยได้ ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี หรือที่รู้จักกันในนามศูนย์ซอว์ ได้เป็นที่พักพิงของเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสทางสังคมไปแล้วกว่า 12,000 คน โดยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้การศึกษา ตลอดจนดูแลการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจจนสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่"

ด้านกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ไร้พรหมแดนเจ้าของรางวัลแมกไซไซและนักพัฒนาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอด กล่าวว่ารู้สึกหนักใจที่จำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกแม่ตาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงตามชายแดน "สิ่งแรกที่เราจะยื่นมือไปช่วยเขาได้คือการหาที่อยู่อาศัยให้เขา เนื่องจากเขาไม่มีคนดูแล ไม่มีครอบครัว ไม่มีบ้าน ไม่มีญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือ"ศูนย์ซอว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่เลือกชนชาติ และยังให้บ้านพักพิงแก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดมา จนได้รับการจดทะเบียนในชื่อมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (มชด.) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และดำเนินงานด้วยเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตกุศลและจากหน่วยงานต่างๆ

ปัจจุบันมีสำนักงานกับบ้านเช่าเล็กๆ อีก 3 หลัง สำหรับเด็กกว่า 170 คนซึ่งแบ่งเป็นบ้านพักเด็กโตชาย หญิง และบ้านพักเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนศรีพาณิช ในตัวเมืองแม่สอด และมีศูนย์การเรียน Saw School ซึ่งเปิดสอนเด็กในมูลนิธิฯ และเด็กทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 8 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 2) และระดับ GED (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์ซอว์เป็นหนึ่งใน 25 องค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับ Red Ribbon Award จาก United Nations Development Program (UNDP) ขององค์การ สหประชาชาติ ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้านป้องกัน HIV และการให้การศึกษาแก่คนชายขอบ และได้รับรางวัลประชาบดี ในฐานะองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ประธานมูลนิธิฯ เล่าว่า เด็กๆ ในบ้านซอว์มีทั้งเด็กไทย เด็กไร้สัญชาติ และเด็กพิเศษ ในบ้านแต่ละหลังมีเด็กๆ พักอาศัยอยู่ด้วยกันกว่า 50 ชีวิต มีห้องน้ำเพียง 2 ห้อง บ้านเล็กๆ นี้เป็นทั้งที่พำนักและที่ฝึกอาชีพ เช่น การทำนา ปลูกผัก หัตถกรรม และงานฝีมือต่างๆ มีพี่เลี้ยงประจำบ้านคอยดูแลความเรียบร้อย เมื่อเด็กมีความพร้อม เช่น มีความรู้ภาษาไทยในระดับพอใช้ ตลอดจนสามารถปรับตัวกับคนอื่นๆ ได้ มูลนิธิฯ จะนำส่งไปเรียนยังโรงเรียนของภาครัฐ

เนื่องจากความแออัดของบ้านพักและจำนวนเด็กมากขึ้น มูลนิธิได้ระดมทุนซื้อที่ 4 ไร่ในอำเภอแม่สอด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเด็กเล็กหญิง-ชาย โรงอาหาร และบ่อบำบัด ซึ่งต่อจากนี้ไปยังต้องการทุนและความช่วยเหลือสำหรับการจัดสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักสำหรับเด็กโต พร้อมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนบ้านฉุกเฉินสำหรับสตรี

"เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แม่สอดหรือที่แห่งใดล้วนต้องการบ้าน ความอบอุ่น ความปลอดภัยต้องการการศึกษาและมีโอกาสในชีวิตเหมือนคนอื่นๆ เพื่อไม่เป็นภาระทางสังคม แต่ทุกวันนี้เด็กๆ ที่นี่ต้องอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีแม้แต่ที่สำหรับนั่งอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ ไม่มีที่เล่นกีฬา บ้านใหม่ที่กว้างขวางขึ้น จะช่วยให้เด็กมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และการศึกษามากขึ้น เด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้เติบโตไปเป็นใครที่ไหน แต่จะเติบโตไปในอนาคตเป็นกำลังสำคัญของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตและช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ที่เลขที่บัญชี 986-3-72819-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (มชด.) หรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่เลขที่บัญชี 985-2-75142-5 ชื่อบัญชี ช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (SAW) ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน แม่สอด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 055-531-746 หรือที่อีเมล saw.socialaction@gmail.com หรือที่ www.sawfoundation.org


Latest Press Release

วิ่งโจ๊กๆ โครงการ 2 วิ่งนี้พี่ให้น้องเรียน

กระแสวิ่งฟีเว่อร์ในบ้านเราอย่างมาก หลังจากที่นักร้องร๊อคซุปเปอร์สตาร์ ตูน บอดี้แสลม ปลุกกระแสทำให้คนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น ล่าสุดมีงานวิ่งในแบบต่างๆ มากมาย แต่ละงานก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ล่าสุดกลุ่มนักวิ่งกลุ่มเล็กๆ ที่มีไอเดียเก๋...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี พร้อมรับฟังปาฐกถาโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในประเด็น "เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...

คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟแบรนด์แรก ที่ได้รับสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ จาก 3 เมนูใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ 3 เมนูเพื่อคนรักสุขภาพ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ของคาเฟ่ อเมซอน...

กบข. ตั้งเป้าเป็น Leader in ESG Investment ESG Initiatives in Thailand

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ตั้งเป้าเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศที่ให้ความสำคัญต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance) เพื่อเพิ่มบทบาท กบข. ต่อความรับผิดชอบทางสังคม...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630...

Related Topics