เพราะทุกการ แบ่งปัน คือการ สร้าง สังคมแห่งการให้ มูลนิธิซอว์ขอเชิญร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแก่เด็ก-สตรีชายขอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 12, 2017 08:47
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--Syllable

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี หรือ Social Action for Children and Women (SAW) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเปิดบ้านพักเด็กและบ้านพักฉุกเฉิน ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด เพื่อสนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือเพื่อเด็กและสตรีที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาส

นายสุรพล กองจันทึก ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า "พื้นที่บริเวณชายแดนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วยประชากรผู้อยู่อาศัยหลากเชื้อชาติที่ล้วนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการของรัฐทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครอง การศึกษา และบริการด้านสาธารณสุข ปัญหาของคนชายขอบถือเป็นมิติทางสังคมที่เราไม่อาจเพิกเฉยได้ ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี หรือที่รู้จักกันในนามศูนย์ซอว์ ได้เป็นที่พักพิงของเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสทางสังคมไปแล้วกว่า 12,000 คน โดยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้การศึกษา ตลอดจนดูแลการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจจนสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่"

ด้านกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ไร้พรหมแดนเจ้าของรางวัลแมกไซไซและนักพัฒนาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอด กล่าวว่ารู้สึกหนักใจที่จำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกแม่ตาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงตามชายแดน "สิ่งแรกที่เราจะยื่นมือไปช่วยเขาได้คือการหาที่อยู่อาศัยให้เขา เนื่องจากเขาไม่มีคนดูแล ไม่มีครอบครัว ไม่มีบ้าน ไม่มีญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือ"ศูนย์ซอว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่เลือกชนชาติ และยังให้บ้านพักพิงแก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดมา จนได้รับการจดทะเบียนในชื่อมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (มชด.) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และดำเนินงานด้วยเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตกุศลและจากหน่วยงานต่างๆ

ปัจจุบันมีสำนักงานกับบ้านเช่าเล็กๆ อีก 3 หลัง สำหรับเด็กกว่า 170 คนซึ่งแบ่งเป็นบ้านพักเด็กโตชาย หญิง และบ้านพักเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนศรีพาณิช ในตัวเมืองแม่สอด และมีศูนย์การเรียน Saw School ซึ่งเปิดสอนเด็กในมูลนิธิฯ และเด็กทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 8 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 2) และระดับ GED (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์ซอว์เป็นหนึ่งใน 25 องค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับ Red Ribbon Award จาก United Nations Development Program (UNDP) ขององค์การ สหประชาชาติ ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้านป้องกัน HIV และการให้การศึกษาแก่คนชายขอบ และได้รับรางวัลประชาบดี ในฐานะองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ประธานมูลนิธิฯ เล่าว่า เด็กๆ ในบ้านซอว์มีทั้งเด็กไทย เด็กไร้สัญชาติ และเด็กพิเศษ ในบ้านแต่ละหลังมีเด็กๆ พักอาศัยอยู่ด้วยกันกว่า 50 ชีวิต มีห้องน้ำเพียง 2 ห้อง บ้านเล็กๆ นี้เป็นทั้งที่พำนักและที่ฝึกอาชีพ เช่น การทำนา ปลูกผัก หัตถกรรม และงานฝีมือต่างๆ มีพี่เลี้ยงประจำบ้านคอยดูแลความเรียบร้อย เมื่อเด็กมีความพร้อม เช่น มีความรู้ภาษาไทยในระดับพอใช้ ตลอดจนสามารถปรับตัวกับคนอื่นๆ ได้ มูลนิธิฯ จะนำส่งไปเรียนยังโรงเรียนของภาครัฐ

เนื่องจากความแออัดของบ้านพักและจำนวนเด็กมากขึ้น มูลนิธิได้ระดมทุนซื้อที่ 4 ไร่ในอำเภอแม่สอด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเด็กเล็กหญิง-ชาย โรงอาหาร และบ่อบำบัด ซึ่งต่อจากนี้ไปยังต้องการทุนและความช่วยเหลือสำหรับการจัดสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักสำหรับเด็กโต พร้อมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนบ้านฉุกเฉินสำหรับสตรี

"เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แม่สอดหรือที่แห่งใดล้วนต้องการบ้าน ความอบอุ่น ความปลอดภัยต้องการการศึกษาและมีโอกาสในชีวิตเหมือนคนอื่นๆ เพื่อไม่เป็นภาระทางสังคม แต่ทุกวันนี้เด็กๆ ที่นี่ต้องอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีแม้แต่ที่สำหรับนั่งอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ ไม่มีที่เล่นกีฬา บ้านใหม่ที่กว้างขวางขึ้น จะช่วยให้เด็กมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และการศึกษามากขึ้น เด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้เติบโตไปเป็นใครที่ไหน แต่จะเติบโตไปในอนาคตเป็นกำลังสำคัญของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตและช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ที่เลขที่บัญชี 986-3-72819-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (มชด.) หรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่เลขที่บัญชี 985-2-75142-5 ชื่อบัญชี ช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (SAW) ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน แม่สอด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 055-531-746 หรือที่อีเมล saw.socialaction@gmail.com หรือที่ www.sawfoundation.org


Latest Press Release

ฉุดไม่อยู่! ดั๊บเบิ้ล เอ และ OK GO คว้า 5 รางวัลเวทียิ่งใหญ่ของไทย BAD Awards

เรียกได้ว่าเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วจริง ๆ สำหรับดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษระดับโลกร่วมกับ OK GO ศิลปินสุดครีเอท แนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากอเมริกา และทีมงานชั้นนำญี่ปุ่น ที่จับมือร่วมกันสร้างผลงานโฆษณามิวสิควีดีโอชุด Obsession for Smoothness...

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า #เพย์เลส ชูส์ซอส สานต่อโครงการ แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์ โปรเจกต์ ปีที่สี่ มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

ทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กๆ 'ไม้เท้าขาว' ยังคงตั้งอยู่บนความระมัดระวัง ตั้งแต่ตื่นนอน การเดิน การวิ่งเล่น เพราะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างคนปกติทั่วไป หรือมองเห็นเพียงเลือนรางเท่านั้น เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา...

เต็มอิ่มกับเมนูปลาคอดย่างเสิร์ฟกับผัดผักโขม ที่ โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา

ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา ขอนำเสนอเมนูพิเศษตลอดเดือนมกราคม 2562 "ปลาคอดย่างเสิร์ฟกับผัดผักโขม" ปลาคอดเนื้อแน่นจากทะเลน้ำลึกมหาสมุทรแปซิฟิกนำมาย่างจนหอมหวานมัน เสิร์ฟพร้อมผัดผักโขมให้รสชาติกลมกล่อมลงตัว ราคาเพียง 380++ บาท...

ฟิตเนส เฟิรส์ท จัดหนักส่งท้ายปี สมัครสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป ภายในเดือน ธ.ค. เล่นฟรี 30 วัน

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย จัดหนักส่งท้ายปีเอาใจสายฟิตทั้งหลาย เพียงแค่สมัครสมาชิกประเภท 12 เดือนขึ้นไป ภายในเดือนธันวาคมนี้ เล่นฟรีเลย 30 วัน พร้อมการันตีไม่มีค่าแรกเข้า ไม่มีค่าดำเนินการ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง แน่นอน!...

พิธีเบิดศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ไทยจีนร่วมสร้างคลังสมองระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง

ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย - จีน หรือ The Belt and Road Cooperation Research Center ( CTC ) ซึ่งร่วมจัดตั้งโดย สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน...

Related Topics