ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ภาคใต้เปิดสำนักงานและ PEA Shop เอาใจผู้ใช้ไฟ ชูยุค PEA 4.0 พร้อมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 16, 2017 10:42
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีนายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวี จังหวัดชุมพร

จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ โดยมีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี (กาแฟลุงเหนอ) หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และในเวลา 14.00 น. เป็นประธานเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในงานบริการให้กับประชาชนและผู้ใช้ไฟ โดยมีนายโยธิน สีดอกบวบ ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอหลังสวน กล่าวรายงาน ณ ตลาดอวยชัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดนโยบายนำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งการเปิดสำนักงานใหม่สาขา อ.สวี และเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ตลาดอวยชัย อำเภอหลังสวน ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานให้บริการลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้ใช้ไฟให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจสูงสุด อาทิ การขอใช้ไฟฟ้า การรับชำระค่าไฟฟ้า และให้คำปรึกษา ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่งสู่ความทันสมัย (smart ) บริการลูกค้าที่เป็นเลิศครบวงจร(Service Excellence) มุ่งเน้นบริการที่รวดร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและก้าวสู่การเป็น "การไฟฟ้าแห่งอนาคต" (The Unility of the Future) และเพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กรคือ "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม"

สำหรับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ใช้พลังงานทดแทน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แห่งนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 ภาคๆละ 1 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน Social Business และประชารัฐ เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ให้เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics