ดีเคเอสเอชสนับสนุนการวิจัยในอาเซียนด้วยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 12:20
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--ดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรวิจัยชั้นนำของไทย อาคารทางวิทยาศาสตร์แห่งใหม่นี้ครบครันด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จาก Malvern Panalytical ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และโครงสร้างของวัสดุ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31 ตุลาคม 2560 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคของอาเซียนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ จาก Malvern PANalytical อาทิ Mastersizer, Zetasizer, Microcal, Nanosight, Omnisec และ Kinexus ซึ่งใช้วิเคราะห์ขนาดของอนุภาค รวมทั้ง Terraspec Halo เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ เนียร์ อินฟราเรด และ Epsilon 1 ซึ่งใช้วิเคราะห์ธาตุโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ นอกจากนี้ ศูนย์จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษทางด้านชีววิทยาศาสตร์ แต่จะสนับสนุนการวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น ปิโตรเคมีและซีเมนต์

ศูนย์ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์แห่งนี้จะช่วยให้ดีเคเอสเอชสามารถให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลักของบริษัททั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงจัดการทดสอบ ฝึกอบรม และสาธิตผลิตภัณฑ์ อาคารนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างดีเคเอสเอชกับวงวิชาการในประเทศไทย นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จะได้รับสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์อย่างเต็มที่และจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อการทำวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกันและเปิดศูนย์ความเป็นเลิศของดีเคเอสเอชที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างวงการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสอดรับกับเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มที่"

มร. ฮันโน เอลแบรชเตอร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช กล่าวว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศของดีเคเอสเอช ณ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรและทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจาก Malvern PANalytical ดีเคเอสเอชรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย เพราะการร่วมงานกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาสด้านการศึกษาและการสร้างเครือข่ายในหลาย ๆ ด้าน เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอชในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร โดยการจัดหาเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ แก่ฐานลูกค้าสำคัญของเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ "

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศ กรุณาติดต่อเราที่centerofexcellence@dksh.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมบูธ อพท.

ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ อพท....

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU เกษตรอินทรีย์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ...

ภาพข่าว: เยี่ยมชมระบบงาน

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ศุภกิจ รุ่งโรจน์ นักปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ให้เกียรติเยี่ยมชมระบบงานทันสมัย "Simplicity You Can Trust" ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ...

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ...

RBRU: มุนษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย มอบให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันรณรงค์ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม...

Related Topics