สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ปลื้ม สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 11:13
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ปี 2560 ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาสมุนไพรไทย สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ปลูกผู้แปรรูปและผู้ขาย สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการดำเนินกิจกรรมโครงการคลัสเตอร์สมุนไพรทั่วประเทศไทยทั้งหมด 4 ภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 700 ราย แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 940 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากในการดำเนินกิจกรรมเป็นการยกระดับและการแปรรูปต่างๆ ร่วมไปจนถึงการ Road Show สองประเทศ ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และฮ่องกง ในอนาคตทาง มทร.ธัญบุรี และสสว. ดำเนินโครงการภายใต้การบูรณาการยกระดับสมุนไพรให้สูงขึ้น อีกทั้ง 8 มทร.ทั่วประเทศ ยินดีบริการองค์ความรู้ ผลงานวิจัยที่สามารถช่วยเหลือกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร นอกจากนี้ทาง มทร.ธัญบุรียังได้ทำ e-market place นำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรเข้าร่วม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ทางด้าน นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ เกิดการรวมตัวของกลุ่มจำนวน 9 คลัสเตอร์ ใน 9 จังหวัด 4 ภูมิภาค และมีสมาชิกทั้งหมด 940 ราย ได้แก่ ภาคเหนือ คลัสเตอร์ไพรล้านนา จ.เชียงใหม่ คลัสเตอร์ไพรสองแคว จ.พิษณุโลก ภาคกลาง คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร จ.สระบุรี คลัสเตอร์จันท์พันไพร จ.จันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ คลัสเตอร์ไพรไทสกล จ.สกลนคร คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า จ.นครราชสีมา ภาคใต้ คลัสเตอร์นวไพร จ.พังงา คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช ได้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคลัสเตอร์ทั้ง 9 แห่ง ได้พัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการคลัสเตอร์ โดยอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การทำแผน ,กลยุทธิ์ทางการตลาด ,การสร้างแบรนด์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการจำนวน 30 คน ตลอดการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง offline และ online รวมทั้งการจัดกิจกรรม Business Matching ในประเทศและต่างประเทศ นำนวัตกรรม ผลงานวิจัยมาปรับปรุงผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ราย มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

นางสุจินตนา ไพศาล ประธานกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช เล่าว่า ในกลุ่มมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน ผู้ประกอบการ 20 ผู้ประกอบการ โดยการสร้างเครือข่ายครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของคลัสเตอร์สมุนไพรภาคใต้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลาย เช่น แชมพู สบู่ และที่ได้รับความนิยมคือผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม เช่น แบรนด์กรรณิการ์เฮิร์บ สมุนไพรจากมะเฟือง ในเดือนพฤศจิกายน จะมีวางขายในแคตตาล็อกเซเว่น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ และองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของสมุนไพร

ทางด้าน นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแก่นสารสินธุ์ เล่าว่า สำหรับกลุ่มไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ การรวมตัวของผู้ประกอบการสมุนไพรจาก 4 จังหวัด โดยมีสมาชิกประมาณ 200 คน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน มะกรูด ทั้งเครื่องใช้ บริโภคและอุปโภค ตลาดของกลุ่มวางขายตามงาน OTOP ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีนักวิจัยเข้ามาให้ความรู้ มาเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics