ทีโอที จับมือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระนอง ผลักดันชุมชนกะเปอร์เป็นพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--ทีโอที

วันนี้ (30 ตุลาคม 2560) ที่แสงทอง อันดามันรีสอร์ท จังหวัดระนอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560 "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธีฯ โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 (หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC) และนายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานพิธีลงนามโครงการ TOT Young Club "TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ระหว่างนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 นายอุสมานแซะแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา และนางนวลฉวี สัตยาภรณ์ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน

e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกะเปอร์ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกะเปอร์ โฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกงษี สินค้าชุมชนปลาเค็มไร้ดินแดน ปลาดุกร้า ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้แปรรูป และมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Clubบมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TYC เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ ทีโอที โดย ชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง นับเป็นแห่งที่ 10 ของกิจกรรม TYC ปี 2560 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งโดยการสนับสนุนให้ชุมชนนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างการรับรู้และขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยคนในชุมชน ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมมาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และมีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต.หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในชุมชนโดยมี ทีโอที ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมได้นำศักยภาพขององค์กรสนับสนุนในการนำความรู้ด้าน Social Media เพื่อขยายภาคการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา และสร้างโอกาสให้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งาน ด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web page ชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC ไปแล้ว จำนวน 9 ชุมชน คือ

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/
ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/
ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/
ชุมชนเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/
ชุมชนวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี https://www.facebook.com/tycsingburi/
ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/TYCpapong/
ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/tyclaplae/
ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จ.พัทลุง https://www.facebook.com/tycthalenoi/
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/tyckratongyam/

สำหรับชุมชนใหม่จะดำเนินการตามโครงการของ ปี 2560 อีกจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics