ทีโอที จับมือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระนอง ผลักดันชุมชนกะเปอร์เป็นพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--ทีโอที

วันนี้ (30 ตุลาคม 2560) ที่แสงทอง อันดามันรีสอร์ท จังหวัดระนอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560 "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธีฯ โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 (หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC) และนายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานพิธีลงนามโครงการ TOT Young Club "TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ระหว่างนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 นายอุสมานแซะแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา และนางนวลฉวี สัตยาภรณ์ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน

e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกะเปอร์ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกะเปอร์ โฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกงษี สินค้าชุมชนปลาเค็มไร้ดินแดน ปลาดุกร้า ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้แปรรูป และมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Clubบมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TYC เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ ทีโอที โดย ชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง นับเป็นแห่งที่ 10 ของกิจกรรม TYC ปี 2560 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งโดยการสนับสนุนให้ชุมชนนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างการรับรู้และขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยคนในชุมชน ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมมาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และมีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต.หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในชุมชนโดยมี ทีโอที ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมได้นำศักยภาพขององค์กรสนับสนุนในการนำความรู้ด้าน Social Media เพื่อขยายภาคการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา และสร้างโอกาสให้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งาน ด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web page ชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC ไปแล้ว จำนวน 9 ชุมชน คือ

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/
ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/
ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/
ชุมชนเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/
ชุมชนวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี https://www.facebook.com/tycsingburi/
ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/TYCpapong/
ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/tyclaplae/
ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จ.พัทลุง https://www.facebook.com/tycthalenoi/
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/tyckratongyam/

สำหรับชุมชนใหม่จะดำเนินการตามโครงการของ ปี 2560 อีกจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง


Latest Press Release

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ นำสุดยอดโซลูชั่นและนวัตกรรมรองรับการเติบโตธุรกิจยุคดิจิทัล

- ดีเอชแอล ซัพพลายเชน สานต่อการเติบโตทางธุรกิจในอัตราเลข 2 หลัก เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายบริการเพื่อรองรับการพลิกผันของธุรกิจในยุคดิจิทัลและความคาดหวังของผู้บริโภคในเมืองไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม -...

Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

ความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยพัฒนางานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาแล้ว ที่แต่ละองค์กรต้องสำรวจ ทบทวนดูในองค์กรว่า จะสามารถสร้างสรรค์แผนงาน หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ...

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 23 สถาบัน จำนวน 35 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายโยธิน เนื่องจำนงค์...

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (CRRT Machine) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (Continuous Renal Replacement Therapies: CRRT) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,400,000 บาท...

กสร. ติวเข้มนิติกร เพิ่มศักยภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมนิติกรทั่วประเทศ รองรับกฎหมายใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กสร....

Related Topics