ทีโอที จับมือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระนอง ผลักดันชุมชนกะเปอร์เป็นพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--ทีโอที

วันนี้ (30 ตุลาคม 2560) ที่แสงทอง อันดามันรีสอร์ท จังหวัดระนอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560 "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธีฯ โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 (หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC) และนายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานพิธีลงนามโครงการ TOT Young Club "TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ระหว่างนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 นายอุสมานแซะแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา และนางนวลฉวี สัตยาภรณ์ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน

e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกะเปอร์ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกะเปอร์ โฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกงษี สินค้าชุมชนปลาเค็มไร้ดินแดน ปลาดุกร้า ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้แปรรูป และมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Clubบมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TYC เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ ทีโอที โดย ชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง นับเป็นแห่งที่ 10 ของกิจกรรม TYC ปี 2560 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งโดยการสนับสนุนให้ชุมชนนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างการรับรู้และขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยคนในชุมชน ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมมาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และมีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต.หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในชุมชนโดยมี ทีโอที ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมได้นำศักยภาพขององค์กรสนับสนุนในการนำความรู้ด้าน Social Media เพื่อขยายภาคการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา และสร้างโอกาสให้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งาน ด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web page ชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC ไปแล้ว จำนวน 9 ชุมชน คือ

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/
ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/
ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/
ชุมชนเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/
ชุมชนวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี https://www.facebook.com/tycsingburi/
ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/TYCpapong/
ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/tyclaplae/
ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จ.พัทลุง https://www.facebook.com/tycthalenoi/
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/tyckratongyam/

สำหรับชุมชนใหม่จะดำเนินการตามโครงการของ ปี 2560 อีกจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics