บก.ยันอีบิดดิ้งสัมฤทธิผลสูง ช่วยรัฐประหยัดงบกว่า 9 หมื่นล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 8, 2017 11:42
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านมามีโครงการกว่า 72,547 โครงการ ใช้วงเงินจัดหารวม 779,700 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยรัฐประหยัดงบประมาณได้กว่า 98,512 ล้านบาท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตั้งแต่ที่หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สามารถช่วยรัฐประหยัดงบประมาณได้สูงถึง 98,512 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.22 มีโครงการทั้งสิ้น 72,547 โครงการ มีงบประมาณในการจัดหากว่า 779,700.68 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่มีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยแบ่งเป็นประเภทของ (1) งานจ้างก่อสร้างจำนวน 35,404 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 32,046 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 583,264.27 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 12.14 (2) งานซื้อจำนวน 28,066 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 25,668 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 145,689.41 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 8.47 (3) งานจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจำนวน 8,162 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 7,383 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 45,162.21 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 7.66 และ (4) งานเช่าจำนวน 915 โครงการ ดำเนินการจ้างแล้ว 832 โครงการ ใช้วงเงินในการจัดหา 5,575.79 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 10.71

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวย้ำว่า ระบบการ e-bidding เป็นระบบที่ทุกขั้นตอนต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้า และผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทำให้ลดช่องทางการทุจริต ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า นับเป็นการยกระดับความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ


Latest Press Release

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ผู้มีสิทธิมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการออมเงินผ่าน กอช....

บทเรียนเรื่องความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเฮงเค็ลในปีนี้ พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 3 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและชลบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...

ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"...

สุดยอด มทร.ธัญบุรี กวาด 14 รางวัลใหญ่ เวทีวิจัยนานาชาติ

จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับเวทีนานาชาติ ในงาน "10th International Exhibition of Inventions (IEI) and 3rd World Invention and Innovation Forum...

ภาพข่าว: พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง ผ่า ! ผังเมืองใหม่พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2561 "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก"...

Related Topics