รมว.พิเชฐฯ ร่วมถกเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ชู ประชารัฐ ความมุ่งมั่นรัฐบาลไทย สร้างระบบนิเวศผลักดันผู้ประกอบการดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 27, 2017 13:29
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.พิเชฐฯ ร่วมถกเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ชู "ประชารัฐ" ความมุ่งมั่นรัฐบาลไทย สร้างระบบนิเวศผลักดันผู้ประกอบการดิจิทัล

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุม Global Entrepreneurship Congress 2018 เวทีแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อสร้างระบบนิเวศพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล ชี้รัฐบาลไทยมุ่งมั่นใช้แนวทาง "ประชารัฐ" ผลักดันผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในฐานะ ที่ปรึกษากำหนดทิศทางระดับรัฐมนตรี ของเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ที่มีสมาชิกกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษากำหนดทิศทางระดับรัฐมนตรี สำหรับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี และผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมถึงผู้แทนธนาคารโลก และสหภาพยุโรป เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Global Entrepreneurship Congress 2018 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและระบบนิเวศ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน (Digital Disruption) ซึ่งผู้แทนจากธนาคารโลกยินดีที่จะสนับสนุนโปรแกรมการสร้างผู้ประกอบการ ทั้ง ในส่วนผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มนักลงทุน ในขณะที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายในการสนับสนุนนักลงทุนจึงจะเกิดการเติบโตของผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีได้ นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการพัฒนานโยบาย ซึ่งควรมีขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่ การออกแบบและกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับช่องว่างด้านระบบนิเวศน์และความต้องการของตลาด การประเมินผลกระทบของนวัตกรรม ความเข้าใจระบบนิเวศของผลการใช้เครื่องมือ การร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐในการลงทุน

"ในการประชุมครั้งนี้ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า องค์ประกอบที่สำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างตลาด การกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนา การสนับสนุนเงินทุน การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม การส่งเสริมนวัตกรรม และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยทั้งหมดรวมกันเป็นระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านดิจิทัล

รัฐบาลไทยมีความพยายามเป็นอย่างมาก ในการดึงดูดให้ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการหลักในโครงการต่างๆ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน หรือที่เรียกว่า "ประชารัฐ" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อร่วมมือกับภาครัฐ โดยการกำหนดบทบาทของภาครัฐอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยล่าสุดประเทศไทยได้รับการจัดลำดับจากธนาคารโลก (World Bank) ให้เป็นประเทศลำดับที่ 20 ต้นๆ ของความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในไทย (Ease of Doing Business)" รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในเรื่องการกำหนดบทบาทการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการทำงานร่วมกัน รวมทั้งความชัดเจนในรูปแบบการลงทุนหรือแหล่งเงินทุนต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย สร้างแนวทางพัฒนาทักษะใหม่ และส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศนั้นๆ จะเป็นการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อการสร้างงาน และส่งผลถึง GDP ของประเทศอีกด้วย


Latest Press Release

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์

งานเซลล์ที่แรงที่สุดแห่งปีกับ "BEAUTRIUM End Year เคลียร์ร้าน Sale up to 90% ลดแรงระดับเคลียร์แล๊นส์" มาพร้อมสาขาใหม่ BEAUTRIUM สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ช้อปเลยได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62 เฉพาะสมาชิก The1 รับคะแนนสะสม X 2 ตลอดแคมเปญ 15...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล รุ่นที่ 5

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" รุ่นที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร และแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี...

ภาพข่าว: เอสดีเจ อินเตอร์ เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ จ.นครพนม

คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด, คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ, คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย...

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำระดับพรีเมียมสุดคุ้มสำหรับมื้อเที่ยง ที่ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รวมติ่มซำรสเลิศไว้ ให้เลือกสรรมากกว่า 50 รายการ อาทิ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ไหล ขนมจีบปูเน้นๆ เผือกทอดและอีกหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟ กันแบบร้อนๆ ให้คุณอร่อยเต็มอิ่มสำหรับมื้อเที่ยง ที่นี่ ในราคาเพียง 589...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน...

Related Topics