#ขอนแก่น พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 27, 2017 15:28
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 1 รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 2 – 5 และนายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 25 ร่วมกันแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคำขวัญของงานคือ "เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด 674 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน ครูผู้ฝึกสอน 60,024 คน และคณะกรรมการตัดสิน 2,625 คน โดยแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 283 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 67,893 คน กรรมการตัดสิน 1,415 คน ครูผู้ฝึกสอน 32,025 คน ระดับมัธยมศึกษา 242 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 56,120 คน กรรมการตัดสิน 1,210 คน ครูผู้ฝึกสอน 27,999 คน และสุดท้ายคือ การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 รายการ

นายภูมิพัทธ กล่าวอีกว่า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 สมบูรณ์แบบและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด โดยแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้ สพม. เขต 25 รับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทุกสาระ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉพาะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักบินน้อย สพฐ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับผิดชอบกิจกรรมของการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขัน OBEC AWARDS (ครูผู้สอน) สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 4 รับผิดชอบกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉพาะงานอาชีพ) การแข่งขัน OBEC AWARDS (ผู้บริหารสถานศึกษา) สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมระดับปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขัน OBEC AWARDS (สำนักงาน) สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 รับผิดชอบการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)


Latest Press Release

หลักสูตรเพื่อ นักบริหารรายได้มืออาชีพ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดงานใหญ่ระดับโลก ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ฉลองอายุวัฒนมงคลพ่อแม่ครูอาจารย์

เนื่องในโอกาสที่พระพรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงกำหนดจัดงาน "ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี...

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference เปิดฉากที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คนจากจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การประชุมนี้จัดขึ้นที่เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน...

นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรคโตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานการกุศลของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับโล่จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai Chamber of Commerce) ในฐานะผู้สนับสนุน Ocean For All Foundation องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล...

Related Topics