งานแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว โดย แคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย และเยาวชจากสถาบันราชานุกูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 27, 2017 15:20
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--วิช กรุ๊ป

ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม คือผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ หากแต่ในหลายกรณีกลับพบว่า หากผู้ป่วยได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะสามารถแสดงศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เราจึงได้เห็นภาพของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมแสดงศักยภาพด้านต่างๆ อย่างมากมายนิทรรศการ "จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ จัดแสดงผลงานภาพวาดกลุ่มศิลปินดาวน์ซินโดรม นำโดยแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย และเยาวชนกลุ่มดาวน์ซินโดรมจากสถาบันราชานุกูล เพื่อให้สังคมได้เห็นศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่เพื่อให้เกิดการยอมรับและการมอบโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมในสังคมต่อไป

การนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมทำงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ หัวใจไร้ขีดจำกัด โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ "จากดาวน์สู่ดาว ... เป็นดาวได้ถ้าหัวใจไร้ขีดจำกัด" ร่วมเสวนาโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล คุณสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คุณพรประภา อัศวานันท์ คุณแม่ผู้ปั้นดาว และคุณแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย

พร้อมร่วมชมการแสดงวาดภาพสด ร่วมกันครั้งแรกระหว่างศิลปินพิการต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ คุณเอกชัย วรรณแก้ว และแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย ประกอบการบรรเลงเพลงขิม โดย ด.ญชนิตา ธรรมธัชพิมล (ช่อแก้ว) สาวน้อยมหัศจรรย์ ดาวน์ดนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนกวนันท์ รักชีพ (ตุ๊ก-ชนกวนันท์)พร้อมร่วมเปิด นิทรรศการ จากดาวน์สู่ดาว The Art of Inspiration วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ Venice Art Space วัชรพล รามอินทรา


Latest Press Release

เปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนรสเลิศและช็อคโกแลตบาร์เครื่องดื่มแนวใหม่ ณ ห้องอาหารลีลาวดี โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพ ที่ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องอาหารลีลาวดีถือเป็นห้องอาหารหลักของโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพ โดยใช้ชื่อลีลาวดีเพื่อให้สอดคล้องกันกับต้นลีลาวดีที่เป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงแรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายตา โดยห้องอาหารลีลาวดีใช้โทน สีขาวเป็นหลักที่รายล้อม...

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทิศทาง...

พระธรรมนำสุข กับพระสิริชัยโสภณ

เรามักได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตดีๆ หลายเรื่อง เช่น "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข, "นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี, "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี" ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ปรือ "นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ"...

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการ New Trend in Perfect Health เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดี ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 265 คน โดยนายสมมิทธิ์...

การบินไทยยืนยันไม่มีการล็อกสเปกการจัดหาเครื่องบิน

บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ซึ่งที่ผ่านมาแผนการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว เป็นผลจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้กำหนดจำนวนแบบของเครื่องบิน แบบลำตัวแคบและลำตัวกว้างไว้...

Related Topics