ภาพข่าว: แอมเวย์ รับรางวัล องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับโกลด์ จากหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย ห้าปีติดต่อกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 1, 2017 14:57
กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--เวิรฟ

นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ รับรางวัล"องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2560" ในระดับ โกลด์ (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2017) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี มร. กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับองค์กรสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่นติดต่อกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่กับการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. มร.เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกัน
2. นายสรกฤช อังกิติตระกูล กรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
3. นพ.วัชรา ทรัพย์สุวรรณ กรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
4. นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
5. มร.กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
6. นางศิริพรรณ บุญอริยะ รองประธานกรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
7. พล.ร.อ.โสภณ บุญชม กรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
8. นายธวรรธน์ดล โกวิทธีรพงศ์ กรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics