คนกรุงเทพฯ เลือกเที่ยวภาคเหนือ พักแบบรีสอร์ท เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี ขอนแก่น เพชรบุรี นครนายก ยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 09:08
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,271 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า คนกรุงเทพมหานครจะนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยภูมิภาคใดที่เป็นจุดมุ่งหมายของของคนกรุงเทพมหานคร จังหวัดใดคือจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว และการหาที่พักในรูปแบบที่คนกรุงเทพมหานครต้องการเข้าพัก ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือภาคเหนือ ร้อยละ 35.6 อันดับที่สองคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.3 อันดับที่สามคือภาคตะวันออก ร้อยละ 12.9 อันดับที่สี่คือภาคใต้ ร้อยละ 12.2 อันดับที่ห้าคือภาคตะวันตก ร้อยละ 11.7 และอันดับที่หกคือภาคกลาง ร้อยละ 11.3

และคิดจะหาที่พักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอันดับแรกคือแบบรีสอร์ท ร้อยละ 39.4 อันดับที่สอง คือแบบโรงแรม ร้อยละ 32.0 และอันดับที่สามคือแบบโฮมสเตย์ ร้อยละ 28.6

ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 37.8 อันดับที่สองคือจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 25.6 อันดับที่สามคือจังหวัดน่าน ร้อยละ 24.3 อันดับที่สี่คือจังหวัดพะเยา ร้อยละ 18.6 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 16.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 27.4อันดับที่สองคือจังหวัดนครพนม ร้อยละ 21.2 อันดับที่สามคือจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 19.9 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 15.0

ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 32.5 อันดับที่สองคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 28.0 อันดับที่สามคือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 27.7 อันดับที่สี่คือจังหวัดตราด ร้อยละ 24.3 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 20.0

ภาคใต้ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 27.7 อันดับที่สองคือจังหวัดชุมพร ร้อยละ 19.4 อันดับที่สามคือจังหวัดตรัง ร้อยละ 18.6 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 17.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 16.0

ภาคตะวันตก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 32.9 อันดับที่สองคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 30.7 อันดับที่สามคือจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 29.9 อันดับที่สี่คือจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 27.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดตาก ร้อยละ 23.1

ภาคกลาง มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดนครนายก ร้อยละ 23.8 อันดับที่สองคือจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 22.8 อันดับที่สามคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 21.2 อันดับที่สี่คือจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 18.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดพิจิตร ร้อยละ 14.2


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics