คนกรุงเทพฯ เลือกเที่ยวภาคเหนือ พักแบบรีสอร์ท เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี ขอนแก่น เพชรบุรี นครนายก ยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 09:08
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,271 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า คนกรุงเทพมหานครจะนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยภูมิภาคใดที่เป็นจุดมุ่งหมายของของคนกรุงเทพมหานคร จังหวัดใดคือจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว และการหาที่พักในรูปแบบที่คนกรุงเทพมหานครต้องการเข้าพัก ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือภาคเหนือ ร้อยละ 35.6 อันดับที่สองคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.3 อันดับที่สามคือภาคตะวันออก ร้อยละ 12.9 อันดับที่สี่คือภาคใต้ ร้อยละ 12.2 อันดับที่ห้าคือภาคตะวันตก ร้อยละ 11.7 และอันดับที่หกคือภาคกลาง ร้อยละ 11.3

และคิดจะหาที่พักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอันดับแรกคือแบบรีสอร์ท ร้อยละ 39.4 อันดับที่สอง คือแบบโรงแรม ร้อยละ 32.0 และอันดับที่สามคือแบบโฮมสเตย์ ร้อยละ 28.6

ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 37.8 อันดับที่สองคือจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 25.6 อันดับที่สามคือจังหวัดน่าน ร้อยละ 24.3 อันดับที่สี่คือจังหวัดพะเยา ร้อยละ 18.6 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 16.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 27.4อันดับที่สองคือจังหวัดนครพนม ร้อยละ 21.2 อันดับที่สามคือจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 19.9 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 15.0

ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 32.5 อันดับที่สองคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 28.0 อันดับที่สามคือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 27.7 อันดับที่สี่คือจังหวัดตราด ร้อยละ 24.3 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 20.0

ภาคใต้ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 27.7 อันดับที่สองคือจังหวัดชุมพร ร้อยละ 19.4 อันดับที่สามคือจังหวัดตรัง ร้อยละ 18.6 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 17.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 16.0

ภาคตะวันตก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 32.9 อันดับที่สองคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 30.7 อันดับที่สามคือจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 29.9 อันดับที่สี่คือจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 27.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดตาก ร้อยละ 23.1

ภาคกลาง มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดนครนายก ร้อยละ 23.8 อันดับที่สองคือจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 22.8 อันดับที่สามคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 21.2 อันดับที่สี่คือจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 18.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดพิจิตร ร้อยละ 14.2


Latest Press Release

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

มทร.พระนคร เชิญชวนส่งบทความและงานวิจัย นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 ปิดฉากอย่างสวยงาม หลังให้การต้อนรับผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมมองว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้ปิดฉากไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา งานนี้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองช่วง คือระหว่างวันที่ 18-21...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมบริการเหนือระดับ

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งแบ่งระยะเวลาการจัดงานออกเป็นสองช่วงตามกลุ่มสินค้า ได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่ย่านผาโจวของเขตไห่จู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครกว่างโจว โดยช่วงแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 18-21...

Related Topics