บริติช เคานซิลสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 11:00
ประเทศไทย--4 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • งานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ครั้งที่ 5 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริติช เคานซิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Education Examinations Authority: NEEA) จัดงานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม เพื่อสำรวจปฏิสัมพันธ์ของการเรียน การสอน และการสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบความสามารถทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อให้ส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการทดสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ ในปีนี้ งานสัมมนาได้ให้ความสำคัญกับหัวข้อ "การเชื่อมโยงการทดสอบกับการเรียนและการสอน (Connecting Assessment with Teaching and Learning)" โดยมีการถกกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา, การสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและการทดสอบก่อนจบการศึกษาในระบบการศึกษา, การวัดความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน, การประเมินความรู้ทางภาษาของครูผู้สอนภาษา, การทดสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำหรับการสอบ

โดยงานสัมมนาในปีนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายที่มาเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 500 คน รวมถึงจำนวนบทคัดย่อมากกว่า 200 ชิ้นที่ได้รับจากนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ร่วมบรรยายทั้งหมด 60 คน มีผู้บรรยายกว่าร้อยละ 30 ซึ่งมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริติช เคานซิลสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นสากลของการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล มีประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ และได้ทุ่มเทให้กับการทำงานในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการของจีนและบริติช เคานซิล ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยของการสอบของสหราชอาณาจักรกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของจีน (China's Standard of English: CSE) โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะงานสัมมนาร่วมกันในหัวข้อการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกับนานาประเทศในด้านการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษ

นายแบร์รี โอซุลลิแวน หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาการสอบ บริติช เคานซิล กล่าวว่า งานสัมมนานี้ เป็นหนึ่งในผลการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาระหว่างผู้นำระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยบริติช เคานซิล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการแก่การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) และได้เป็นทั้งพันธมิตรและผู้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสอบ IELTS และ Aptis จะเป็นการสอบ 2 ตัวแรกที่ได้รับการยอมรับร่วมกันจากทั้งกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) และมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE)

บริติช เคานซิล ผู้สนับสนุนการริ่เริ่มปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานสัมมนา New Directions บริติช เคานซิล และสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NEEA) ได้ประกาศการมอบทุน The Joint Research Grant Scheme (JRGS) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการทดสอบทางภาษาจากนานาประเทศ ซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการนำมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) ไปปฏิบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) กับการสอบระดับนานาชาติอื่นๆ

โดยงานสัมมนา New Directions ได้ก่อกำเนิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและสหราชอาณาจักร ในการส่งเสริมการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งความร่วมมือนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ กับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งงานสัมมนา New Directions จะยังคงมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป

นายสตีฟ อดัมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ บริติช เคานซิล จึงจะดำเนินการส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงการสอบเข้ากับการเรียนการสอน และการกระตุ้นการพัฒนาการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ - Tiffany Cheung, Manager, Exams Marketing, East Asia ที่ Tiffany.Cheung@britishcouncil.org.hk
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ :

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษาและประชาสังคม แต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 65 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 660 ล้านคน

บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการสอบ นอกจากนี้ เรายังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยงานสัมมนา New Directions จะยังมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย ทั้งยังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics