บริติช เคานซิลสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 11:00
ประเทศไทย--4 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • งานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ครั้งที่ 5 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริติช เคานซิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Education Examinations Authority: NEEA) จัดงานสัมมนา "New Directions in English Language Assessment" ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม เพื่อสำรวจปฏิสัมพันธ์ของการเรียน การสอน และการสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบความสามารถทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อให้ส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการทดสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ ในปีนี้ งานสัมมนาได้ให้ความสำคัญกับหัวข้อ "การเชื่อมโยงการทดสอบกับการเรียนและการสอน (Connecting Assessment with Teaching and Learning)" โดยมีการถกกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา, การสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและการทดสอบก่อนจบการศึกษาในระบบการศึกษา, การวัดความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน, การประเมินความรู้ทางภาษาของครูผู้สอนภาษา, การทดสอบภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำหรับการสอบ

โดยงานสัมมนาในปีนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบุคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายที่มาเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 500 คน รวมถึงจำนวนบทคัดย่อมากกว่า 200 ชิ้นที่ได้รับจากนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ร่วมบรรยายทั้งหมด 60 คน มีผู้บรรยายกว่าร้อยละ 30 ซึ่งมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริติช เคานซิลสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นสากลของการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล มีประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ และได้ทุ่มเทให้กับการทำงานในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการของจีนและบริติช เคานซิล ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยของการสอบของสหราชอาณาจักรกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของจีน (China's Standard of English: CSE) โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงที่จะงานสัมมนาร่วมกันในหัวข้อการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกับนานาประเทศในด้านการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษ

นายแบร์รี โอซุลลิแวน หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาการสอบ บริติช เคานซิล กล่าวว่า งานสัมมนานี้ เป็นหนึ่งในผลการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาระหว่างผู้นำระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยบริติช เคานซิล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการแก่การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) และได้เป็นทั้งพันธมิตรและผู้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสอบ IELTS และ Aptis จะเป็นการสอบ 2 ตัวแรกที่ได้รับการยอมรับร่วมกันจากทั้งกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) และมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE)

บริติช เคานซิล ผู้สนับสนุนการริ่เริ่มปฏิรูปการทดสอบภาษาอังกฤษในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานสัมมนา New Directions บริติช เคานซิล และสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NEEA) ได้ประกาศการมอบทุน The Joint Research Grant Scheme (JRGS) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการทดสอบทางภาษาจากนานาประเทศ ซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการนำมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) ไปปฏิบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานภาษาอังกฤษของจีน (CSE) กับการสอบระดับนานาชาติอื่นๆ

โดยงานสัมมนา New Directions ได้ก่อกำเนิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและสหราชอาณาจักร ในการส่งเสริมการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งความร่วมมือนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ กับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งงานสัมมนา New Directions จะยังคงมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป

นายสตีฟ อดัมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ บริติช เคานซิล จึงจะดำเนินการส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในด้านการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การอบรมครูผู้สอน และการสร้างความเป็นสากลของการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงการสอบเข้ากับการเรียนการสอน และการกระตุ้นการพัฒนาการทดสอบภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ - Tiffany Cheung, Manager, Exams Marketing, East Asia ที่ Tiffany.Cheung@britishcouncil.org.hk
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ :

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษาและประชาสังคม แต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 65 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 660 ล้านคน

บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการสอบ นอกจากนี้ เรายังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment

งานสัมมนา New Directions in English Language Assessment เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการทดสอบทางภาษาในภูมิภาคเอเชียและแปซีฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริติช เคานซิล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของการสอบภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยใหม่ๆ ในแขนงนี้ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยงานสัมมนา New Directions จะยังมีต่อไป ในฐานะพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์ และผู้ดำเนินการสอบ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่จะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และรักษาระดับของการพัฒนาที่สำคัญในแขนงนี้ต่อไป โดยนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ก็ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองสำคัญๆ อย่างกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว กรุงโซล และกรุงฮานอย ทั้งยังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากบุคคลากรในแวดวงการศึกษาและการสอบ


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics