อีสท์ วอเตอร์ฉลอง 25 ปี สร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อชุมชนมั่นคงด้านน้ำ สู่การสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 09:53
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--อีสท์ วอเตอร์

ฉลองครบรอบ 25 ปี "อีสท์ วอเตอร์" ผสานพลังการอนุรักษ์ทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งแสวงหาการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างความเข้มแข็งด้านน้ำให้กับชุมชน จัดกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" ส่งต่อพลังการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสู่ความร่วมมือของชุมชน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ โดยรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้มีอุปการคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสาที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "อีสท์ วอเตอร์ ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชน ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายเสื่อมโทรมลงไปมาก กอร์ปกับในปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแนวประชารัฐ จึงได้จัดกิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ" เพื่อรวมพลังแนวร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ในพื้นที่นำร่องแห่งนี้ สำหรับกิจกรรมอาสาครั้งนี้เราได้เชิญชวนจิตอาสาทั่วไป 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดจะนำมาสมทบทุนกับอีสท์ วอเตอร์ มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อร่วมพัฒนาหน่วยพยาบาลระดับภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออก"

ด้านนาย ภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง ของประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม และสิ่งสำคัญสูงสุดคือ เป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทรงให้ความสำคัญและเสด็จทรงงานด้านนี้มาโดยตลอด"

กิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี อีสท์ วอเตอร์ ในครั้งนี้ เน้นการสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25th EastWater …Steps of Growth การสร้างความมั่นคงด้านน้ำตลอดเส้นทางน้ำ ผ่านชุมชนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

"ภายหลังจากกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในครั้งนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์ มีแผนในการดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ให้มากที่สุด ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้คงอยู่ อีสท์ วอเตอร์พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านน้ำในภาคตะวันออก และส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประเทศ หนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อีสท์ วอเตอร์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน" นายจิรายุทธ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics