อีสท์ วอเตอร์ฉลอง 25 ปี สร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อชุมชนมั่นคงด้านน้ำ สู่การสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 09:53
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--อีสท์ วอเตอร์

ฉลองครบรอบ 25 ปี "อีสท์ วอเตอร์" ผสานพลังการอนุรักษ์ทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งแสวงหาการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างความเข้มแข็งด้านน้ำให้กับชุมชน จัดกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" ส่งต่อพลังการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสู่ความร่วมมือของชุมชน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ โดยรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้มีอุปการคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสาที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "อีสท์ วอเตอร์ ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชน ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายเสื่อมโทรมลงไปมาก กอร์ปกับในปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแนวประชารัฐ จึงได้จัดกิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ" เพื่อรวมพลังแนวร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ในพื้นที่นำร่องแห่งนี้ สำหรับกิจกรรมอาสาครั้งนี้เราได้เชิญชวนจิตอาสาทั่วไป 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดจะนำมาสมทบทุนกับอีสท์ วอเตอร์ มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อร่วมพัฒนาหน่วยพยาบาลระดับภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออก"

ด้านนาย ภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง ของประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม และสิ่งสำคัญสูงสุดคือ เป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทรงให้ความสำคัญและเสด็จทรงงานด้านนี้มาโดยตลอด"

กิจกรรม "ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี อีสท์ วอเตอร์ ในครั้งนี้ เน้นการสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25th EastWater …Steps of Growth การสร้างความมั่นคงด้านน้ำตลอดเส้นทางน้ำ ผ่านชุมชนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

"ภายหลังจากกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในครั้งนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์ มีแผนในการดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ให้มากที่สุด ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้คงอยู่ อีสท์ วอเตอร์พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านน้ำในภาคตะวันออก และส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประเทศ หนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อีสท์ วอเตอร์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน" นายจิรายุทธ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics