อิเกีย บางใหญ่ ใส่ใจสังคม จัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 16:25
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--มูลนิธิ EDF

จากวิสัยทัศน์ของอิเกีย "To create a better everyday life for the many people" หรือ "การสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน อิเกีย ประเทศไทย สาขาบางใหญ่ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2561ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day) ที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานอิเกีย บางใหญ่ร่วมกันทำร่วมกับนักเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) ได้แก่ การวาดภาพบนกำแพงโรงเรียน เป็นภาพสัตว์บก สัตว์น้ำ ระบบสุริยจักรวาล ทาสีบริเวณกำแพงโรงเรียน การทำลาน BBL (Brain-based learning) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของนักเรียนในแต่ละวัย โดยมีการวาดภาพ มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และระบายสี ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษและยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้ประเภทของขยะ การแยกขยะว่ามีประเภทไหนบ้าง เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย กระดาษ ขยะรีไซเคิล รวมถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงเรียน ทางออก ทางหนีไฟ และสัญญานความปลอดภัยต่างๆ และร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน

นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) กล่าวว่า "คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) ขอขอบคุณ อิเกีย ประเทศไทย สาขาบางใหญ่ ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 106 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นการทำความรู้จักและเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะนักเรียน จะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนดีใจมากเพราะได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและดึงความสามารถในตัวเองโดยเฉพาะวิชาศิลปะที่อาจจะเรียนแต่ในชั้นเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์จากการร่วมทาสีภาพต่างๆ และยังทำให้โรงเรียนของเรามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย"

นางสาวณัฐสวรรณ เลิศปิยะนันทกูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ อิเกีย บางใหญ่ เปิดเผยว่า "นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมงาน อิเกีย บางใหญ่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2561 ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) พวกเราทีมงานกว่า 80 คน ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมกับพี่ๆ ในการทำกิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีความน่าอยู่ สวยงามยิ่งขึ้น และเราเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาน BBL (Brain-based learning) ที่สามารถใช้เป็นสนามเล่นและได้ความรู้ไปในตัวจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่วาดและทาสีไว้"

เด็กหญิงปัญญานีย์ เทียมพันโท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายพีรพล เทพประชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) กล่าวว่า "พวกหนูขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่มาช่วยทำความสะอาดอาคารเรียน มาช่วยทำกำแพงที่ไม่มีลวดลายได้มีลวดลายที่สวยงาม ช่วยให้พวกเรามีความสุขกันมากขึ้น สนุกสนาน ได้ความรู้ ได้ทาสี เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ มีความสมัครสมานสามัคคี รู้จักเชื่อใจกันระหว่างการทำงานร่วมกัน ได้แสดงออก มีพื้นที่เล่นระหว่างหยุดพัก พวกเราดีใจจริงๆ ค่ะ (ครับ)

เด็กชายนนท์ เชิดเพ็ชรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ร่วมระบายสีกับพี่ๆ บอกว่า "ผมชอบระบายสี ผมดีใจมากครับที่ได้มาร่วมระบายสีผนังโรงเรียนกับพี่ๆ ทำให้โรงเรียนของเราสวยงามมากขึ้นเลยครับ"

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส รวมทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนด้วย

หน่วยงานหรือผู้สนใจทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียน หรือสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics