ภาพข่าว: โครงการกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. มอ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 14:02
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 ว่า การร่วมมือกันของสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและสถาบันหลักในภูมิภาคทั้งสามแห่ง ที่ผ่านโครงการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. ม.อ. มช. โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพ และครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลัง ในการดำเนินงานเพื่อแผ่นดิน ดั่งอุดมการณ์ที่มีร่วมกันคือ "สามพลังเพื่อแผ่นดิน" ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ทั้งสามมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมเพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นสถาบันในการศึกษาหลักของภูมิภาค และพัฒนาประเทศผ่านนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด นอกเหนือจากภารกิจหลักของทั้งสามมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน หมู่บ้าน และภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป"

ความร่วมมือร่วมใจของทั้งสามมหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมมือระหว่าง มข. ม.อ. มช. ครั้งที่3 นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติได้อย่างแท้จริงสืบไป ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้มีการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

บรรยายภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. และร่วมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics