ตลาดกลางราชบุรี ชูสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ คุมเข้มผลผลิตเอาใจคนรักสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 13, 2017 08:47
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ASV Inter Group

ตลาดศรีเมืองชูสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เปิดตลาดแหล่งนัดพบการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าผักและผลไม้ ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผ่านวิธีการประมูลราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม รวมถึงให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อประกอบการซื้อขาย สามารถสร้างเงินสะพัดได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท/เดือน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีศักยภาพการซื้อขายสูง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ผักผลไม้มีความสดใหม่ อีกทั้งมีการตรวจสอบมาตรฐานด้านสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผักมาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรจากตลาดศรีเมือง เป็นผักปลอดสารพิษมีความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนกว่า 5,000 ราย/วัน เรามีการคัดสรรเกษตรกรที่มีสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี 37-40 ราย ปริมาณในการซื้อขายผักปลอดสารพิษประมาณ 30-35 ตัน/วัน โดยเรามีการสุ่มตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

"ซึ่งทางตลาดศรีเมืองได้มีการตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและปัจจัยการผลิต เพื่อสุ่มตรวจสอบสินค้าพืชผักว่ามีสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้สินค้าจากตลาดศรีเมือง มีคุณภาพผ่าน มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) และFFT (From Farm to Table) เป็นการการันตีสินค้าคุณภาพสูงและสดใหม่อีกด้วย" นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ทางตลาดศรีเมืองให้บริการผักปลอดสารพิษตั้งแต่ 9 โมง ถึง 11 โมง ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษที่ตลาดได้คัดสรรเท่านั้น เกินเที่ยงไปแล้วจะเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ทำให้เกิดเงินสะพัดกว่า

1 ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับเงื่อนไขการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางแห่งนี้ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงเสียค่าละวางและค่าพื้นที่รถกระบะ เฉลี่ยผัก 120 บาท จนถึง 220 บาทต่อคัน และผลไม้ 150 บาท ถึง 240 บาทต่อคันเท่านั้น ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดศรีเมืองได้แล้ว

"นอกจากนี้ทางกรมฯ ยังได้มีการต่อยอดพัฒนา โดยจัดทำเว็บไซต์ตลาดกลางออนไลน์ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ค้าสามารถประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง" นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ยังมีตลาดกลางที่จังหวัดอุดรธานี หรือ "ตลาดอุดรเมืองทอง" ที่มีการจัดสรรพื้นที่ขายผักปลอดสารพิษอีกแห่งหนึ่ง และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

โดยสาเหตุที่ทำให้ตลาดอุดรเมืองทองได้แรงสนับสนุนสู่การเป็นตลาดกลาง เนื่องจากมีศักยภาพที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านการค้าขายในตลาดต่างประเทศ เพราะมีภูมิศาสตร์เชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนใต้ โดยรับผลผลิตทางการเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นหลัก และยังมีผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภูมิภาค ด้วยประสิทธิภาพของตลาดอุดรเมืองทองนี้เอง จึงเหมาะแก่การยกระดับสู่ตลาดกลาง เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรไปทั่วประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics