ภาพข่าว: ยินดีต้อนรับ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มเจริญร้อยแก่นสาร สู่ครอบครัว Learn Education

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 09:09
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยคุณธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ และคุณกรณ์ กวีกิจอำพน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ต้อนรับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร สู่ครอบครัว Learn Education พร้อมกับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "นวัตกรรมแบบผสมผสานการเรียนรูปแบบใหม่ ในห้องเรียนดิจิทัล" โดยมี คุณสุววรณนา รอดราคี ประธานเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 13 โรงเรียน เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนของโรงเรียนด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยยกระดับการศึกษาไทย และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณธานินทร์ ทิมทอง ได้นำกลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน และระบบ Learn Education ที่โรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics