ปิดท้ายโครงการ KidsRead ประจำปี 2560 เติมเต็มความรู้ เสริมสร้างทักษะ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนรุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 12:25
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรมปิดท้าย โครงการ "Kids Read" สร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 โดยโครงการจบลงผ่านกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล พร้อมกับสร้างเสริมทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ และมอบรางวัลแก่เยาวชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และจิตนาการของเด็กวัยประถม อาทิ กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวอังกฤษจากบริติช เคานซิล รวมทั้งเกมส์ต่าง ๆ กิจกรรมวาดภาพ และการบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่ร่วมงานยังได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ ในการใช้นิทานภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและฝึกฝนทักษะการอ่านของเด็ก ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถาณการณ์จริง ในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย

ในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดสังข์กระจาย และโรงเรียนวัดโสมนัส ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและครูภาษาอังกฤษกว่า 2,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้

นายโครงการ อ่อนจันทร์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) กล่าวว่า "หลังจากเอานิทานมามาใช้ในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในห้องเรียนมากขึ้น นักเรียนให้ความสนใจกับเรื่องราวและคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่พบในนิทาน และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น"

เด็กหญิงพรชนิตว์ วงศ์คำจันทร์ นักเรียนชั้น ป. 5 จากโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม กล่าวเสริมว่า "วิชาภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายเยอะมาก แต่พอคุณครูนำมาสอนผ่านการเล่านิทานก็รู้สึกว่ามันไม่ยากและและสนุก ที่บ้านมีหนังสือนิทานภาษาไทยที่ผู้ปกครองซื้อให้ แต่พอคุณครูนำนิทานภาษาอังกฤษมาเล่าให้ฟังก็อยากนำไปเล่าตให้ผู้ปกครองฟังต่อ เพราะนิทานภาษาอังกฤษก็สนุกและได้เรียนคำศัพท์เพิ่มด้วย"

ทางด้านบริติช เคานซิล ซึ่งในปีนี้มีนางสาวพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ได้กล่าวว่า "พันธกิจของบริติช เคานซิล คือการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการ KidsRead ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาการสอนของครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ผ่านภาษาและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร"

ส่วนธนาคารเอชเอสบีซีนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับในประเทศไทย ธนาคารได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "โครงการด้านการศึกษาของธนาคารฯ มีจุดมุ่งหมายช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ธนาคารเอชเอสบีซีใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 พันล้านบาท) ต่อปีเพื่อลงทุนในโครงการด้านพัฒนาการศึกษา โดยมีพนักงานของเราหลายพันคนร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธนาคารเอชเอสบีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Kids Read ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับผู้ปกครองอีกด้วย"


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics