ราชมงคลพระนคร เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์ลดใช้โฟม พลาสติก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 08:21
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูนโยบายเลิก เพื่อ รักษ์ รณรงค์เลิกโฟมและพลาสติก แนะ! นำภาชนะมาใส่อาหารช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบต่อวันเป็น 61 ล้านใบต่อวัน เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 3,704 ตันต่อวัน รวมประมาณ 61 ล้านใบต่อวัน โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักใช้โฟมในรูปแบบภาชนะบรรจุอาหาร เมื่อผ่านการใช้แล้วจะปนเปื้อนคราบน้ำมันและคราบสกปรก การจะนำมารีไซเคิลจึงต้องผ่านกระบวนการที่ยากขึ้นและต้นทุนสูง นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายให้เลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยได้จัดโครงการเลิก เพื่อ รักษ์ ภายใต้คำขวัญอนาคตโลกจะสดใส ราชมงคลพระนครร่วมใจ รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้นำภาชนะมาใส่อาหาร ณ ศูนย์อาหาร ร้านขายเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า โครงการเลิก เพื่อ รักษ์ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลตอบได้อย่างต่อเนื่องจึงจัดกิจกรรมย่อยๆ ตั้งแต่การจัด Road show ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟม ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวศ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics